En 50-åring ble alvorlig brannskadet under et bad i et bofellesskap i Frøya. Ulykken er fortsatt under etterforskning, men mangel på skåldesperrer på kranene er en sannsynlig årsak.

Hendelsen fant sted i slutten for ikke lenge siden, hvor en mannlig beboer fikk alvorlige brannskader etter et bad. 50-åringen, som beskrives som hjelpetrengende og uten språk, ble fraktet til Haukeland universitetssykehus.

Først etter at vedkommende ble innlagt på sykehuset etter fire dager, ble det mistenkt at brannskadene kunne ha blitt påført ham av varmt vann under et bad, og det ble iverksatt undersøkelser. Da kommunen fikk opplyst dette, meldte de hendelsen til Statsforvalteren og Helsetilsynet.

Ikke skåldesperrer
Boligen hvor mannen ble skadet er fra 1990-tallet og kommunens ledelse antar at det ikke var installert skåldesperre i denne kranen, skriver VG. De får imidlertid ikke bekreftet det fordi rommet er stengt av under etterforskningen.

Det var heller ikke krav om skåldesperre da bygningen ble oppført, opplyser kommunen til VG.

- Kommunen gjør likevel grep umiddelbart, da for høy temperatur/svikt i tekniske installasjoner kan være en medvirkende årsak til den uønskede hendelsen, skriver kommunen i en redegjørelse for det som skjedde.

De jobber derfor med utskiftning av armaturer i de aktuelle boligene slik at det blir installert skåldesperrer.

I følge VG, etterlyser også de ansatte skåldesperre på alle kranene.

Meget alvorlig
I avviket som ble skrevet etter hendelsen, som VG har fått innsyn i, beskrives hendelsen som «meget alvorlig», og det foreslås blant annet at det tekniske utstyret må sjekkes og at det må settes inn skåldesperre i alle kraner i kommunen bofellesskap. Det foreslås også at varmtvannstankens temperatur må sjekkes. I tillegg ber den ansatte som skrev avviket om at det settes opp retningslinjer og gis opplæring til alle ansatte.

Nå går Frøya kommune gjennom alt av teknisk utstyr i kommunen. Samtidig er rutinene ved for eksempel bad tydeliggjort og hengt opp på badene i kommunen, skriver VG.

Ikke første gangen
Dette er langt fra første gangen det skjer skåldeulykker på institusjoner de siste årene. I februar 2019 ble en 51-åring som var multihandikappet, sterkt pleietrengende og uten språk badet i vann som holdt 70 grader i et bofellesskap på Nøtterøy i Færder kommune. Han fikk dyp annengradsforbrenning etter badet og døde på sykehus fire dager senere. En helsesekretær ble senere dømt til åtte måneders fengsel for å ha senket ham i det glovarme badevannet, hvorav fire av månedene ble gjort betinget.

Samme året ble en funksjonshemmet mann i Fredrikstad forbrent under dusjing på et avlastningshjem, og i ettertid ble vannet målt til 70 grader.