Men metaller har en tendens til å korrodere og det er ikke til å legge skjul på at produksjonen er vesentlig mer energikrevende, noe som også gjenspeiles i prisene. 

«Så hvorfor bygger vi fortsatt etter gammel vane når det aldri har vært flere grunner til å velge plastrør?»

Hvorfor plastrør?

Det finnes utallige grunner til å velge plastrør – pris, levetid og bærekraftsperspektivet er bare noen. Du har kanskje hørt om rørsystemene Aquatherm green- (20-450 mm), blue- (20-630 mm) og red pipe (32-125 mm)? Dette er rør og deler i PP-R-CT for kaldt og varmt tappevann, varme-, kjøleanlegg og sprinkler. 

Saken fortsetter under bildet:

Aquatherm

Reduserer CO2-avtrykket

Rørsystemet er i tillegg godkjent for mange applikasjoner som f.eks trykkluft, energibrønner og mange ulike væsker. Rør og deler er i tillegg korrosjonsfrie, strekkfaste, har lav vekt, sammenføyes uten varme arbeider og reduserer CO2-avtrykket i ditt prosjekt sammenliknet med metallrør (dokumenteres i våre rapporter fra Økern Portal og R26 utført av Erichsen & Horgen - nå en del av Multiconsult).

Rør for hele byggets levetid

Med Aquatherm bygger du for fremtiden. Da mener vi hele byggets levetid, ikke bare 10-20 år frem i tid. Materialet er gjenvinnbart og det kan avtales returordninger som sørger for at materialet kan brukes på nytt. 

Kostnadsfrie kurs

BIM-modeller er tilgjengelig for 3D-prosjektering. Armaturjonsson holder kostnadsfrie kurs, utviklet i samarbeid med Rørentreprenørene, for rørleggere som ønsker å lære mer om systemene og sammenføyningsteknikken. Kontakt oss på arjonskolen@armaturjonsson.no for å avtale nærmere eller bruk påmeldingen på vår hjemmeside.

Forutsigbar leveranse

Ellers kan vi nevne at Aquatherm blue- og green pipe har felles delesortiment. Rørene produseres i Tyskland og tilgangen på råvarer er stabil. Dette er med andre ord trygge systemer i en ellers uforutsigbar hverdag. Aquatherm er tilgjengelig over hele landet takket være grossistene Ahlsell, BD og Heidenreich og vi har i tillegg et ekstra lager her i Norge for å ivareta den stigende etterspørselen.

Sikker fremdrift med prefabrikkering

Armaturjonsson kan prefabrikkere Aquatherm i alle dimensjoner for å sikre fremdrift og ikke minst de stadig strengere kravene til avfallsfrie byggeplasser. Dette kan være alt fra å klargjøre rør for sveising til å lage komplette sentraler klare for montering i teknisk rom.

Velger du fortsatt rørsystem på gammel vane eller bygger du for fremtiden med bærekraftige prinsipper som utgangspunkt.

Rapportene kan lastes ned under:

Økern Portal:
https://www.armaturjonsson.no/media/622766/rap-riv-01-klimagassvurdering-roerkvaliteter.pdf

R26:
https://www.armaturjonsson.no/media/623194/rap-riv-01-klimagassvurdering-roerkvaliteter.pdf