Utgangspunkter for et innjusteringsfritt anlegg er at desto enklere det blir, desto sikrere blir det. Det er selve reguleringen som til enhver tid skal sørge for at det er riktig vannmengde i kursen, ikke utenforstående utstyr som tradisjonell løsning. Samtidig er det ønskelig å lage varmeanlegget med lite trykkfall (energisparing) og kunne bruke så små pumper som mulig (spart investering).

Manglende forståelse for mengdestyring
I tradisjonelle temperaturregulerte energisystemer skal væskemengden ut til de ulike kursene holdes mer eller mindre konstant, mens en varierer temperaturen. Da er det helt avgjørende at vannmengden måles og at det nyttes innreguleringsventiler til dette formålet.

Mange tror at dette også gjelder for mengdestyrte anlegg. Men der holdes temperaturen konstant, mens vannmengden varieres. Tingene er altså snudd helt på hodet. Det har ingen mening å måle vannmengden – den varierer jo hele tiden. Det er kun temperaturen som skal måles. Utrolig hvor mange bransjekollegaer går i denne fella og lager til problemfylte anlegg.

To ulike systemer
Det finnes to forskjellige mengderegulerte systemer; analogt system (med motorventiler) og digitalt system (med magnetventiler). Analogt mengdestyrt system baserer seg på tradisjonelle motorventiler som har vært på markedet i en årrekke. Disse regulerer vannmengden analogt etter styresignalet, fra full åpen stilling til stengt, og kan stå i hvilken som helst mellomstilling.

Et digitalt mengdestyrt system derimot baserer seg på bruk av magnetventiler. Ventilene har kun to stillinger, enten helt åpen eller helt stengt og kan ikke stå i noen mellomstillinger. Reguleringen skjer ved å endre tiden ventilen er åpen eller tiden ventilen er stengt. Dette gir nye muligheter og en rekke fordeler.

Fordelene med et digitalt system:
• Kvaliteten på reguleringen blir ikke forstyrret av varierende trykkforhold - noe en alltid har i mengdestyrte analoge anlegg
• Du står fritt til å velge størrelse på ventilen uten at det har betydning for reguleringskvaliteten.
• Nøyaktig regulering i hele ventilens arbeidsområde 0-100 %
• Unødvendig å bruke innjusteringsventiler / trykkdifferanseregulatorer - dette gir følgende fordeler:
o mindre kostnader til innkjøp
o mindre kostnader og tidsforbruk til installasjon
o mindre kostnader og tidsforbruk til i gangkjøring
o billigere drift – du slipper trykktapet over ventilene
o mindre vedlikehold - etterkontroll av innstillinger faller bort
o sikrere drift - ingen innstillinger som i ettertid kan feiljusteres av uautorisert personell
• Driftstrykket i anlegget kan reduseres så mye en ønsker - dette gir følgende fordeler:
o trenger ikke tenke på trykk for å sikre god kvalitet på reguleringen
o billigere pumper - pga. lavere trykk
o billigere drift - pga. mindre pumper

Tradisjonelle motorventiler:
• Motorventiler brukes i systemer konstruert for analog mengderegulering.
• De bruker for lang tid på å gå fra fullt stengt til fullt åpen stilling og omvendt.
• Ustabilt trykk over ventilen kan gi forvrengninger i ventilkarakteristikken og reguleringsproblemer
• Ventilen må sikres rett ventilautoritet, dvs. ca. 50 % trykkfall i forhold til kretsen den står i, ellers kan en få reguleringsproblem.
• Ventilen har problemer med å regulere i området 0-5 % åpning
• For stor eller for liten ventil i forhold til vannmengde kan gi reguleringsproblem.
• Medfører høyere driftsutgifter pga. høyere trykkfall

Velg heller fremtidens teknologi.

Av Paul Tengesdal, daglig leder av Cova AS.