-Vi vil lansere vårt nyeste aggregat på VVS dagene. Den nye aggregatserien går under navnet ”neste generasjon ventilasjonsaggregater”, og vi ønsker med denne lanseringen å bekrefte vår posisjon som en produsent av de mest energieffektive ventilasjonsaggregatene, sier daglig leder Ivar Hovland i Covent AS.
- Aggregatene som vi skal vise på messen, vil ha en energigjenvinning på over 92 prosent, noe som i mange bygg vil eliminere behovet for ekstra ettervarme i ventilasjonsluften. For eksempel en vinters dag med – 15°C ute og + 21 °C i rommet ,avtrekkeluften, vil man kunne oppnå en tillufts temperatur på rundt +19°C uten å tilføre noe ettervarme.

Fremtidens TEK 15, vil ha passivhus standard som minimum for næringsbygg, noe som gjør byggene meget tette og godt isolert. H
Hovland påpeker da at varmeoverskuddet ofte blir mer enn nok til å kompensere for de 7- 8% varmetap i ventilasjonen.
 
- I vår nye serie lanseres også nye kjøleideer i det samme aggregatet. Nedkjøling av uteluften fra 26°C til ca 18°C uten tilførsel av energi. Vi snakker da om store energigevinster. Covent inviterer derfor til en fullskala test på standen under VVS dagene. Her får en både sett og følt hva som kan oppnås med kreativ energieffektivisering i næringsbygg, sier Hovland.