- Etter min mening er VVs-foreningen viktig og samlende for VVs-fagmiljøet. Her treffes vi på tvers av bransjen og får diskutert valg av løsninger, nye produkter og bygget nye relasjoner. VVS-foreningens intensjon er å øke medlemsmassen fra 3. 600 medlemmer til 4. 500 medlemmer innen 2014. Dette er en av de tingene jeg har lyst til å være med å bidra til siden jeg mener at foreningen er en av VVS-bransjens viktige møteplasser, sier Katrine Samdal til www.vvsforum.no.

Katrine Samdal har en faglig interesse innen VVS, er positiv og en engasjert person. Samdal liker å være med der det skjer, noe hun nå virkelig får muligheten til.

- VVS-foreningen har som hovedmål å øke det faglige fokuset i bransjen og blant medlemmene, og VVS-foreningen er også opptatt av at faglig oppdatering og nettverksbygging er selve limet i foreningen. Dette støtter jeg oppunder og ønsker å være en del av.
Opprinnelig bergenser

- Noe spesielt du vil rette søkelyset på?
- Faglig sett så tror jeg at bransjen har mye å vinne på å øke fokus på igangkjøring av de tekniske anleggene. Energimål og miljømål setter krav til avanserte løsninger, og vårt rykte er avhengig av at vi leverer løsninger og produkter som fungerer sammen og som gjør at brukerne blir fornøyde. Vi har kommet godt stykke på vei, men for å lykkes enda bedre, så mener jeg at vi har et stort potensial ved å rette mer fokus på nettopp igangkjøring av de tekniske anleggene.

Katrine Samdal er opprinnelig bergenser, men bor nå på Snarøya med samboer har to barn sammen på henholdsvis 2,5 år og 6 år. Samdal har studert tre år ved Høgskolen Bergen innen maskin før hun reiste til USA og utdannet seg til sivilingeniør ved South Dakota School of Mines and Technology. Katrine Samdal har jobbet i rådgiverbransjen siden hun var ferdig utdannet i 2000.
-  Jeg begynte først i Thunes Partners i Bergen før jeg flyttet til Oslo i 2004 og begynte da i Multiconsult, sier Samdal.

Glad i å gå på ski
- Hva jobber du spesifikt med hos Multiconsult?
- Jeg jobber nå i avdeling Bygg og Eiendom som seksjonsleder for Tekniske Systemer sin Rehabiliteringsseksjon. Jeg har ansvar for drift og videre utvikling, og er involvert i flere spennende prosjekter.

Katrine Samdal har også tid til å sitte i styret til Norges innemiljøorganisasjon, NiO, arbeidet en del i uRIF i 2008-2009 samt satt i styret i VVS- foreningens Oslogruppe i 2005, der hun overtok som gruppeleder i 2007. Det nye styremedlemmet i VVS-foreningen har altså solid bakgrunn på flere områder.

- Men blir det tid til noe annet enn jobb og familie?
- Ja, litt. Jeg er blant annet veldig glad i stå på ski om vinteren og båtlivet om sommeren er herlig, sier Katrine Sandal i Multiconsult.