BNLs administrerende direktør Jon Sandnes er blitt bedt om å lede et NHOs prosjekt knyttet til Fremtidens lønn og tariff med oppstart 2. juni 2021. Sandnes fratrer dermed sin stilling som adm.dir., og tiltrer nyopprettet stilling som spesialrådgiver.

– Vi er glade for at Jon har takket ja til å lede et så viktig prosjekt for NHO-felleskapet, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid. Prosjektet starter allerede 01.06.21 og Jon Sandnes ønsker å kunne jobbe med dette omfattende spørsmålet, som han brenner for. Han vil etter BNLs generalforsamling 2. juni 2021 starte med dette arbeidet. Styret i BNL har derfor i dag inngått avtale med adm. dir. Jon Sandnes om at han fratrer sin stilling som adm. dir., og tiltrer nyopprettet stilling som spesialrådgiver. Styret i BNL har samtidig inngått avtale med NHO om leie av Jon Sandnes til å arbeide med det nevnte prosjektet, som er berammet ferdig i løpet av 2022. BNL har videre i styremøte 18.05.21 besluttet å konstituere styreleder Haakon Tronrud som leder av BNL inntil vi kan ha på plass en leder av BNL i fast stilling. Rekrutteringsprosessen starter umiddelbart.