Regionsdirektør Service, Midt-Nord

  0

  Nettside GK Gruppen AS

  GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

  Regionsdirektør Service, Midt-Nord
  Regionsdirektør til sentral posisjon hos Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner

  Vi ser etter deg som har et ønske om å bli med på den videre reisen med å videreutvikle GK som servicepartner i region Midt-Norge. GK har nylig gjennomført en strategisk omorganisering av selskapet og er godt rustet for videre vekst, utvikling og enda bedre samarbeid på tvers, både internt og eksternt. Vi ser etter deg som har erfaring med å bygge organisasjon og kultur, og som gjennom sitt inkluderende lederskap evner å engasjere, motivere og skape resultater gjennom andre. Den rette kandidaten bør kunne identifisere seg med verdiene til selskapet; «Inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig», og være en bidragsyter til etterlevelse av disse i sin region.

  Som leder skal du sikre god porteføljestyring og positiv produktivitets- og lønnsomhetsutvikling i regionens service-oppdrag. Vi ser etter en fremoverlent leder som utfordrer dagens arbeidsmetoder og ruster regionen for fremtidsrettet tenkning, lønnsomhet og vekst. Som leder opptrer du samlende og støttende, samtidig som du utviser tydelighet og setter klare retninger og mål for dine ledere og ansatte.

  Misjonen til GK er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner. Vi ser etter deg som ønsker å bli med på reisen og være en pådriver for en mer bærekraftig byggenæring gjennom ledelse av flere spennende service-prosjekter i region Midt-Norge!

  Ansvarsområder 

  • Positiv bidragsyter til at GK lykkes med å nå sine strategiske mål
  • Skape lønnsom vekst og bygge posisjon iht. GK Norges strategi
  • Eie totalresultatet for regionen og være øverste ansvarlig for måloppnåelse
  • Sikre god personalledelse i egen region blant annet gjennom opplæring, oppfølging, støtte og kompetanseutvikling av avdelingsledere og andre ansatte
  • Sørge for høyt fokus på kvalitet og HMS i hele regionen
  • Være en pådriver for videreutvikling av gode innkjøps- og samarbeidsallianser i regionen
  • Sikre fremtidsrettet fagutvikling og godt tverrfaglig samarbeid

  Kvalifikasjoner 
  Vi ser etter en kandidat som har relevant utdannelse på bachelornivå eller høyere. Du har noen års erfaring som leder med personal- og resultatansvar. Om du har erfaring med salg av ramme- og serviceavtaler er det en fordel. Hvis du i tillegg har erfaring som prosjektleder eller serviceleder, kan du være den vi søker. Det er ikke et krav med kompetanse innenfor GKs fagområder, men det er naturligvis en fordel. Det kreves forståelse for organisasjonskultur og hvordan lede mellomledere og medarbeidere gjennom endring. Vi ser gjerne at du har erfaring med å fremme tiltak innenfor bærekraft og klima.

  Personlige egenskaper 
  Du har evne til å lede, motivere og utvikle andre. Som person er du inkluderende, nysgjerrig og du trives med ansvar. Du har en strukturert og metodisk arbeidsform og trives med planmessig arbeid. Å bygge gode relasjoner og nettverk og samtidig tilrettelegge for konstruktivt samarbeid er blant dine styrker. Det kreves god markeds- og forretningsforståelse og evne til å skape og tenke nytt.

  Vi tilbyr 

  • Å være en del av et Skandinavisk ledende teknisk fagmiljø
  • En sentral stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter
  • Tverrfaglig ansvar og ledelse for alle fagområdene i GK
  • Et stimulerende og sosialt arbeidsmiljø bestående av sterkt engasjerte, kompetente og motiverte medarbeidere
  • Et forretningsområde i kontinuerlig utvikling
  • Et ekspansivt selskap kjennetegnet av et sterkt merkevarenavn og et solid tverrfaglig miljø
  • Konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter

  Søknadsfris: 24.10.2021

  Arbeidssted: Trondheim

  For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Assessit:

  Thea Kleiven
  Executive Search / Leder associates
  tkl@assessit.no
  +4747301088

  Per Kristian Øwre
  Partner/Regionleder Trondheim
  per.owre@assessit.no
  +4791375565

  Alle henvendelser til Assessit behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor GK i prosessens innledende fase.

  Søk her!

  To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.