FDVU – Servicetekniker rør

  0
  • Heltid
  • Bodø

  Website Bodø Kommune

  Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024. Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag! Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune

  Vil du være med på å utvikle Bodø for fremtiden?

  Om stillingen:
  Ved Utbyggings- og eiendomsavdelingen er det ledig to 100 % stillinger som servicetekniker rør.

  Vi søker etter dyktige, målbevisste tekniker som vil få ansvar for å utvikle og drifte Bodø kommunes rørinstallasjoner og tekniske anlegg.

  Bodø kommune er nytenkende og installerer det fremste av ny teknologi i sine installasjoner som gjelder energibrønner, VP, solfangere og solcellepanel. Er du nysgjerrig på hvordan dette virker, og hvilken positiv effekt det gir økonomisk og miljømessig, så ønsker vi å ha deg med i vårt tekniske team.

  Avdelingen forvalter på vegne av Bodø Kommune til sammen ca. 256 000 m2 bygningsmasse til en markedsverdi av ca. 5 milliarder kr; alt fra barnehager, skoler og sykehjem/helseinstitusjoner til idrettsanlegg, administrasjonsbygg og en rekke andre bygg. Vi er opptatt av kvalitet, funksjonalitet, miljø, leveringsevne og service.

  Dine arbeidsoppgaver vil være:
  – Hovedarbeidsområdet er å drifte alle kommunenes rørtekniske anlegg
  – Gjennomføre internkontroll av installasjoner inne sprinkler, sanitær og varmeanlegg.
  – Feilsøking på varmeanlegg. Sprinkler kontroll.
  – Utbedringer av mindre avvik innen fast slukningsutstyr og sanitærinstallasjoner.
  – Følge opp leverandører ved overlevering/ferdigstillelse.
  – Vedlikehold rørteknisk ved basseng.
  – Andre arbeidsoppgaver der naturlig faller inn under fagfeltet.
  – Samarbeide med driftsoperatør og ENØK rådgiver med henblikk på å nå kommunens målsetning om å redusere CO2 utslipp med 30 % i forhold til 1990 nivå.

  Kvalifikasjoner:
  Krav:
  – Fagbrev som rørlegger.
  – Førerkort klasse B.
  – Gode kunnskaper i bruk av IKT verktøy.
  – God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

  Ønskelig:
  – God systemforståelse på varme og energianlegg i tekniske rom.
  – Erfaring med Byggdrift.
  – Kjøleteknisk bakgrunn.
  – Erfaringer innen internkontrollforskriften.
  – Erfaring innen sprinklerkontroll.
  – F-gass kvalifisert.
  – FG-900 sprinkler.

  Personlige egenskaper
  Kommunens medarbeidere er ofte kommunens ansikt utad mot kunder og leverandører. Det kreves derfor høy grad av korrekt og positiv opptreden. Dette fordrer at søker er utpreget serviceorientert og engasjerer seg i alle nivåer.

  Vi ønsker oss en person med forståelse for verdiskaping, teknisk interesse, sterk miljøbevissthet og med gode relasjonsbyggende egenskaper. I tillegg må du være selvdreven, strukturert og nøyaktig.

  Som person trives du med både utfordringer og ansvar, ser muligheter og håndterer til tider vanskelige problemstillinger.

  Videre ser du verdien av å skape gode relasjoner både internt og eksternt. Du har et stort engasjement og er ambisiøs.

  Vi tilbyr:
  – Stillingen vil kunne inngå i etablert rullerende vaktordning med gunstige godtgjørelser for den ansatte.
  – Godt og stabilt arbeidsmiljø med store faglige utviklingsmuligheter. Utfordrende og     varierte arbeidsoppgaver.
  – Gode muligheter for kompetanseutvikling.
  – Gode pensjons- og forsikringsordninger.

  Annet:
  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.
  Lønn etter avtale.

  Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

  Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

  For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.

  Har du spørsmål om stillingen?
  Kontakt gjerne kontorleder Jesper Brodersen tlf.+47 948 54 89, e-post jesper.brodersen@bodo.kommune.no eller seksjonsleder Andreas
  Henriksen tlf., +47 411 61 323, e-post Andreas.Henriksen@bodo.kommune.no

  Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden.
  Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på
  tlf. 75 54 22 20.

  Søknadsfrist: 13.09.2020

  Søk på stillingen her