- Sett i lys av den debatten som ruller for fullt i bransjen angående passivhus tror vi denne konferansen vil engasjere mange, forteller Cecilie Walle til VVS-Forum.
 
Hun er prosjektansvarlig i Skarland Press Kurs og Konferanse, som sammen med VVS-foreningen arrangerer passivhuskonferanse 28. april i Oslo. 

- Det er mange som er på banen om dagen med konferanser og møter om temaet, men jeg tror at våre temaer samlet sett vil gi en god ballast. Vi søker å belyse hva som må til for å heve kompetansen i bransjen, sier Walle. Hva er det egentlig som kreves av den tekniske siden? Hvordan skaper man et godt inneklima, og hvordan er det å bo i et slikt hus? 

VVS-foreningen er opptatt av å støtte medlemmene med faglig oppdatering, og dette er bakgrunnen for passivhuskonferansen som finner sted uka etter påske.

– Der har vi som mål å avmystifisere passivhusteknologien, forteller fagsjef i VVS-foreningen, Knut Olav Knudsen. 

- Enkelt forklart handler passivbygg om tett bygningskropp med god isolasjon og lite varmetap, god og effektiv ventilasjon - og energieffektive varmeløsninger.

– Byggfolkene har gjort sitt; tettet og isolert, unngått kuldebroer, kaldras og så videre, sier Knudsen.

Han poengterer at for ventilasjonsbransjen er ikke spranget fra dagens krav til passivhus stort.

Programmet tar blant annet for seg erfaringer fra Sverige, forskjellen på TEK10 og passivhus, og hva som skal til for å få godt inneklima.
 

Les hele programmet – klikk her 

Meld deg på - klikk her