- Vi jobber kontinuerlig med forbedringer, og fokus på service og oppfølging er selvsagt alltid viktig. Vår organisasjon skal også ivareta den fagkunnskapen kundene våre er opptatt av. Et annet område er selvsagt leveranser og leveransepresisjon, som sikrer varer til kundene når de har behov for dem. Her har Heidenreich jobbet på flere områder, påpeker Moen i en pressemelding.

Selv gjennom en vanskelig varetilgang har Heidenreich opprettholdt en servicegrad på hele 98,6%, det er takket være våre kolleger på innkjøp og logistikk, opplyser Moen. 

Heidenreich lanserte i fjor en sporingsapp for kunder i Stor- Oslo. Der kan kundene spore 
leveringen, og ha dialog direkte med sjåføren. 
- Dette har gjort hverdagen både for våre kunder og vår transport vesentlig mer effektiv. I tillegg har vi iverksatt tiltak som skal sikre kundene tidlige og ikke minst mer forutsigbare leveranser. Kontinuerlig fokus på forbedringer innfor transport er viktig for å opprettholde servicenivået til kundene i en utfordrende transportbransje, sier Moen. 

Han påpeker videre at høy fyllingsgrad på bilene, effektiviseringer innenfor transport og fokus på miljøvennlige transportløsninger ivaretar både miljø og begrenser økningen i transportkostnadene. 
- Dette skal sikre at Heidenreich klarer å tilby sine tjenester til konkurransedyktige betingelser også i en situasjon hvor markedet opplever ekstreme kostnadsøkninger.  

- Vårt fokus på kontinuerlig forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser innen sentrallagervirksomheten og øvrige administrative funksjoner har også vært avgjørende for at vi klarer å redusere kostnadsgraden og opprettholder konkurransekraft i et tøft marked, hvor alle kostnader øker kraftig, avslutter Moen.