Badeanlegget ble bygget med det mål å være et energivennlig og fleksibelt anlegg, forberedt for fremtiden.
Ved valg av tekniske løsninger ble det lagt stor vekt på å finne det mest energivennlige utstyret på markedet.

For ventilasjon, avfukting og oppvarming av svømmehallen er det installert 4 store Menerga avfuktingsaggregater av type Thermo Cond med en totalluftmengde på hele 127000 m3/h.

Aggregatene er spesiallaget for å tåle det korrosive svømmehallskli¬maet og inneholder en optimalisert varmepumpe med kondensatorer for overføring av energi både til luft og bassengvann, en asymmetrisk platevarmeveksler i kunststoff samt energivennlige frekvensstyrte vifter. For å redusere kompressoreeffek¬ten og derav energiforbruket er det også innebygget en såkalt etterkjøler i varmepumpen.

Denne kobles mot nettvannet og sørger for å varme opp nytt friskvann som til enhver tid må tilføres bassengene. For å sikre en optimal drift og et kontinuerlig undertrykk i hallen er alle agregatene utstyrt med komplette automatikkskap. Kom¬binasjonen av alle disse detaljene gir et så lavt energiforbruk som 160 W pr liter avfuktet vann.

For at dritsleder skal få full oversikt over alle tekniske anlegg er det installert et SD–anlegg. All vital informasjon fra tekniske anlegg kan sees via SD–anlegget.

De 5 Menergaaggregatene som er installert kan via et internt BUS-system og et grensesnitt overvåkes og styres fra SD – anlegget.

I tillegg til dette er det også installert et modem som gir Menerga direkte tilgang til aggregatene. Via modemet kan aggregatene fjernstyres og Menergas serviceteknikere har til enhver tid tilgang via bærbar PC. De kan når, og hvor som helst koble seg opp med full tilgang til regulatorene, og om ønskelig kan det gjøres programendring¬er, justeringer og kalibreringer samt feilsøking.

For å spare energi til oppvarming og ikke minst miljøet ble det valgt å installere et Menerga gjenvinningssystem for gråvann.

Via en innbygget varmeveksler og en varmepumpe gjenvinnes energien i gråvannet og overføres til nytt friskvann.

Med en årlig personbelastning på 300.000 personer vil det være muligheter til å gjenvinne over 400.000 kWh pr år fra dusjavløpsvannet.

Skien Fritidspark stod ferdig i 2008, med en prislapp på ca. 600 MILL kroner, og består av mer enn 20 000m² med innendørs anlegg til bruk for store og små.

Anlegget består av hele 6 svømmebasseng med et samlet areal på ca 1000 m2.