– Vi er godt fornøyde med å lande denne viktige kontrakten nå før jul. GK Norge er en solid aktør med erfaring fra større byggeprosjekt og sykehusbygging i Norge, og vi gleder oss til å få GK med i prosjektet, sier Heidi Nilsen, viseadministrerende direktør i Helse Møre og Romsdal og leder av prosjektstyret for SNR.
GK blir totalentreprenør for prosjektering og installasjon av ventilasjonsanlegg for den somatiske delen av akuttsykehuset på Hjelset. Akuttsykehuset inneholder flere spesialrom som stiller svært strenge krav til ventilasjon som operasjonsstuer, laboratorier, sykehusapotek, sputumrom, sterilsentral, luftsmitteisolat og saneringsenhet. Kontrakten er på 160 millioner kroner inkl. mva.Saken fortsetter under bildet: Heidi Nilsen, viseadministrerende direktør i Helse Møre og Romsdal og leder av prosjektstyret for SNR, og Leif Øie, divisjonsdirektør entreprise i GK signerer kontrakt. Sykehuset Nordmøre og Romsdal skal levere et framtidsrettet og moderne spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i regionen.[/caption] – Sykehus stiller svært strenge krav til renhet, materialer og luftkvalitet. Vi derfor er svært glade og ydmyke over å vinne kontrakten med SNR. GK er involvert i flere, store sykehus-prosjekter, og vi vil trekke erfaringer fra disse inn i dette prosjektet, sier Leif Øie, divisjonsdirektør for entreprise i GK. – Prosjektet på Hjelset har også en utfordrende logistikk fordi både personell og materiell må transporteres over store avstander. Dette skal vi løse med god planlegging basert på LEAN-metodikk, en arbeidsform som GK har erfaring med fra andre sykehus-prosjekter, sier Øie. SNR-prosjektet legger stor vekt på å finne gode, robuste løsninger som gir lave drift- og vedlikeholdskostnader. – I detaljprosjekteringen vil GK være en fremoverlent samarbeidspartner og bidra til å finne best mulige løsninger i samarbeid med rådgivere og byggherre. Vi har innarbeidede rutiner og sjekklister for kontroll av prosjekteringsunderlag, og vil fortløpende granske byggbarhet, gjøre risikovurderinger, samt sikre at arbeidsgrunnlaget innehar tilbudt kvalitet, avslutter Øie. Prosjektet har et sterkt fokus på framdrift, og oppstart blir rett over nyttår.