Innen salgsdivisjonen fjerner man nå rollen som salgsdirektør for respektive land, og det overgripende salgsarbeidet flyttes nå til direktørnivå i hvert enkelt land. Den nye strukturen blir mer orientert rundt segment, og deles inn i fire ulike segmenter:

- Contracters (entreprenører /installatører innen bygg og VVS)
- Industry (industriselskaper og deres entreprenører)
- Infrastructure ( eiere av infrastrukturanlegg og deres entreprenører innen for eksempel el, Telekom, og VA-nett
- Retailers ( Byggvarehus og andre aktører innen for eksempel gjør det selv markedet).

Når det gjelder innkjøpsavdelingen vil omorganiseringen medføre at man flytter innkjøp til konsernnivå istedenfor nasjonalt. Bakgrunnen er å få en mer effektiv innkjøpsorganisasjon og tydeligere koordinering av leverandørskontrakter i hele konsernet. Frank R.Eriksen blir innkjøpsdirektør for hele konsernet med operativt ansvar for konsernavtaler, leverandørstrategier og overgripende ansvar for innkjøp heter det i en pressemelding fra Onninen OY.