– Rapporten viser at det er betydelig samfunnsgevinst ved at boligdokumentasjon er lett tilgjengelig digitalt. Det fører også til færre boligtvister, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse.

Dette kommer frem i en samfunnsøkonomisk rapport som analysebyrået NyAnalyse har gjort for Boligmappa, som er et gratis nettbasert servicehefte for bolig.

Lett tilgang
Boligmappa.no er et gratis nettbasert servicehefte for bolig, som samler viktig dokumentasjon fra offentlige registre, håndverkere og boligeiere - alt på ett sted. Alle har sin egen boligmappe.
– Vårt formål er å gi norske boligeiere digital tilgang på viktig boligdokumentasjon, og det vil samfunnet tjene på, sier daglig leder Per-Christian Svendsen i Boligmappa.

Boligtvister koster dyrt
I den samme rapporten viser det at norske husholdninger også vil ha stor nytte av at viktig boliginformasjon er tilgjengelig digitalt.
– Den direkte økonomiske nytten for husholdninger er estimert til å ligge rundt 370–700 millioner kroner, sier sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse.
– Digital lagring av boliginformasjon gir også økt trygghet for boligkjøpere. Slik unngår du å kjøpe katta i sekken, sier Svendsen.

Store deler av den norske boligmassen er eldre og boligens lange levealder er nært forbundet med godt og systematisk vedlikehold. Halvparten av alle nordmenn ville vært villig til å betale mer for boligen dersom dokumentasjonen var i orden.

Trenger Staten på laget
Rapporten viser at den samfunnsøkonomisk lønnsomheten ved digitalisering av bolignæringen ligger rundt 900 millioner kroner de neste fem årene. Men legger Staten til rette for at flest mulig husholdninger bruker boligmappa.no vil samfunnsøkonomisk lønnsomhet stige til 2,2 milliarder kroner de neste fem årene.
– Dette er første gang det er laget en analyse av dette slag i Norge, sier Strøm og legger til at samfunnsgevinsten er stor for alle parter.