Daikin Norge er et selskap i kraftig vekst. Merkenavnet er godt kjent som leverandør av varmepumper, noe som ikke minst er blitt aktuelt med rekordhøye strømpriser de siste årene. Men dette er bare en del av markedet. Daikin er også en betydelig aktør innen kjøleteknikk og kjøl/frys.

Nå øker den totale oppdragsmengden i selskapet med en slik hastighet at de må utvide staben i flere avdelinger. Men dette skal skje på en trygg måte slik at selskapet unngår å gå på akkord med den kvaliteten de er blitt kjent for. Daikin Norge har som mål å være best på både produkt og service, og da er det viktig at de rette menneskene kommer inn i deres system.

Daikin markedsfører bare sine egne produkter, og det betyr at kommunikasjonslinjene mellom selskapet i Norge og fabrikkene som utvikler produktene er korte. Dette er noe som fremheves av alle de ansatte som en stor fordel. Særlig gjør dette jobben for selskapets teknikere enklere – det er alltid kort vei til problemløsing. Å komme raskt til resultatet bidrar til å gjøre arbeidshverdagen til ambisiøse medarbeidere mer strømlinjeformet.

Det legges stor vekt på gode utviklingsmuligheter for de ansatte og selskapet er opptatt av å bidra med nødvendig kompetanseheving for den enkelte. Og ikke minst er de mest erfarne folkene i selskapet flinke til å ta vare på nye kolleger. Her er det en åpen tone og stor vilje til å dele kunnskap.

Daikin lover alle sine nye medarbeidere et veldig godt miljø og en utfordrende arbeidshverdag.

Her skal det ikke være kjedelig å jobbe.

Les mer om hva de faglige lederne sier: