– Store produkter for store bygg er ikke noe problem. Det er mye rehabilitering av skoler, og det gir salg av produkter som elektrokjeler. Det ser ut til at regjeringens tiltakspakke skaper aktivitet. Det er et enormt vedlikeholdsetterslept å ta fatt på.

I 2007 ble det bygget 42 000 boliger i Norge, fordelt på 30 000 eneboliger og 12 000 leiligheter. I år ventes totaltallet å bli 12 000 – 15 000 boliger, og det er en markedsnedgang som må være smertelig for mange.
– Men kanskje ikke så mange som man skulle tro, sier Thore Sydtangen. – For mange oppveies nedgang i nybygging ved at vedlikeholdsmarkedet holder seg godt, selv om kanskje noen nå velger å skifte ut en termostat eller et element fremfor å kjøpe ny bereder.

Grossisten er viktig
– Administrerende direktør Ole Feet uttalte tidligere i måneden at verdikjeden må forkortes. Har du noen synspunkter på det, Thore Sydtangen?
– Grossisten er viktig for oss som er en volumprodusent av store produkter. Å levere én bereder til et hus i Vadsø er neppe mer rasjonelt direkte enn gjennom grossist. Vi mener at grossisten tilfører oss mye, og vi legger stor vekt på den lokale tilgjengeligheten. Vi synes det er viktig å ha grossisten, som for oss er verdt hva det koster.

CTC FerroFil AS hadde i fjor en viss nedgang i omsetningen, men uten tilsvarende nedgang i overskuddet, som ble på 8-9 millioner kroner.