På spørsmålet "i hvilken grad tror du venner og kjente vil være villige til å gjøre følgende av hensyn til klima", kommer etterisolering best ut. De fleste mener at etterisolering er det beste klimatiltaket nordmenn selv kan gjøre. Til sammenlikning kommer det å ta kollektiv i stedet for bil til jobb på 2. plass, og det å reise på Norgesferie i stedet for sydentur på tredje.
- Det er gledelig at folk flest ser på etterisolering som et viktig klimatiltak, sier Caroline Khoury, prosjektleder i BNL. 1 KWh spart energi er vesentlig bedre enn 1 KWh produsert, noe Olje- og energiministeren også bemerket under innlegget sitt.

Undersøkelsen viser også at nordmenn er misfornøyde med politikernes klimainnsats. Klimabarometeret viser at denne oppfatningen har tiltatt de siste årene. Folk har høye forventninger til at sentrale aktører som regjeringen, universiteter/ forskningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner, etc. skal arbeide aktivt for å begrense klimautslippene, men resultatene av arbeidet oppfattes som svake. Ifølge undersøkelsen gjør norske politikere altfor lite for å begrense klimautslipp i Norge.
- Det foreligger mye dokumentasjon på energieffektiviseringspotensialet, særlig i byggsektoren. Tiltakene virker fra dag én og trenger ingen utviklingsperiode før de skal iverksettes. Energisparing er et svært godt miljøtiltak over et lengre tidsperspektiv. Norge må sette seg et mål for energieffektivisering i eksisterende bygninger, og gi folk gulrøtter slik at de kommer i gang og føler at myndighetene verdsetter det de gjør. Klimabarometeret viser at de er motiverte, sier Caroline Khoury.


Kilde:BNL