- Forutsigbarhet, systematisk jobbing, høy grad av involvering av aktørene i byggeprosjekter vil føre til gode resultater. Mange har de senere årene blitt svært bra på å levere byggeriet, «hardwaren» i prosjektene – funksjonaliteten, «softwaren» trenger imidlertid fortsatt mer oppmerksomhet, sier Stian Garmann Oestreich. Av Arne Eggen Stian Garmann Oestreich i Committed AS kommer med sine erfaringer og betraktninger om systematisk ferdigstillelse med ITBaktuelt. Stian er en engasjert bergenser, sivilingeniør i energi- og miljøteknikk, med mange års erfaring med VVS og ferdigstillelse av byggeprosjekter. Han har de senere årene blitt stadig mer opptatt av samspillet i de integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, ITB og viktigheten av et grundig arbeid i alle prosjektenes sluttfase. Han er sikker på at sluttfasen starter med begynnelsen - “Always start with the end in mind!” Stian har nylig startet sin egen virksomhet innen prosjekt- og byggeledelse og sitter i styret i Ferdig! Kunnskapsarena for Systematisk Ferdigstillelse. -  Hvorfor Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner-ITB, hva er egentlig hensikten? - ITB er sentralt for å sikre gode og funksjonelle bygninger levert til avtalt tid og pris – forutsigbart og «Riktig med en gang», svarer Stian Garmann Oestreich kjapt. Les hele artikkelen på ITB aktuelt