Av en eller annen grunn påstår ledelsen i Rørentreprenørene Norge at K2 er en konkurrent i utdanningen av rørleggere. Til tross for gjentatte oppfordringer, er det ikke kommet frem argumenter for hva konkurransen egentlig består i. Som den eneste aktøren i bransjen tviholder Rørentreprenørene på sitt syn om konkurranse istedenfor å innse at K2 sin opplæringsmodell er et viktig supplement til eksisterende ordning. Alle andre aktører i rørleggerbransjen hilser K2s utdanning velkommen og har vanskelig for å forstå at K2 er en konkurrent. Ledelsen i Rørentreprenørene avviser imidlertid alle motargumenter med påstanden om at flere tilbydere i et marked automatisk betyr konkurranse. Det er ikke riktig.

Konkurranse oppstår når flere tilbydere markedsfører samme produkt til samme målgruppe. K2 gjør ikke det!

K2 tilbyr et annet produkt til en annen målgruppe enn hva den eksisterende ordningen gjør. Målgruppen er godt voksne som ønsker å betale for ett års opplæring i rørleggerfaget uten å binde seg til kontrakter om opplæring eller fast ansettelse. Inngangsbilletten til utdanningen er altså en annen enn for den tradisjonelle utdanningen. Etter det ene året avlegger kandidatene en vanlig offentlig teoretisk privatisteksamen som gjør de godt skikket til en praksisplass i en rørleggerbedrift. Dersom rørleggerbedriften ønsker det og er medeier i et opplæringskontor, vil opplæringskontoret, og dermed bransjen, kunne få tilført flere og dyktige rørleggere. Er dette å oppfatte som konkurranse? Spørsmålet er fortsatt ubesvart fra Rørentreprenørene.

Den oppståtte debatten kan ha sitt utspill i en uklar informasjon om hvordan K2 kan bli et verdifullt tilskudd til bransjens opplæringsstruktur, ikke en konkurrent. Informasjonen som nå er gitt bør imidlertid være krystallklar, K2 er et supplement til eksisterende modell og burde vært ønsket velkommen til samarbeid istedenfor å bli møtt med udokumenterte påstander om konkurranse.

Jeg håper på forståelse for at jeg som æresmedlem og opplæringsansvarlig i Rørentreprenørene Norge i en årrekke, aldri ville tatt jobben som fagansvarlig for rørleggerutdanningen i K2 dersom jeg hadde følt at det var i konkurranse med den eksisterende ordningen jeg selv har vært med på å bygge opp. Beklageligvis er det altså ledelsen i foreningen som har stått meg nærmest i årtier som kommer med beskyldninger om utroskap. Alle andre, også flere medlemmer i Rørentreprenørene,  støtter fullt og helt opp om K2s engasjement som de ser som et viktig supplement i rekrutteringen av flere flinke rørleggere. For bransjens beste håper jeg at foreningens ledelse også vil legge bort et konkurransespøkelse som ikke finnes og heller bidra til et positivt samarbeid for bransjens beste.

Avslutningsvis vil jeg takke alle leverandører, grossister, rørleggerbedrifter, fagforeningen og andre positive bidragsytere for all støtte og hjelp i etableringen av et supplerende konsept som de tror på.