Brandstories fra Eiendomsfag

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Eiendomsfag

Eiendomsfag: Stor interesse for lederutdannelse rettet mot driftsledere og teknisk personell

Senter for Eiendomsfag tilbyr modulbasert etterutdannelse og bransjesertifikat for driftsledelse og bestillerkompetanse

Senter for eiendomsfag er en privateid undervisningsvirksomhet – stiftet i 1997 – med formål om å bidra til profesjonaliseringen av eiendomsyrker for privat, offentlig og ideell sektor. Senteret tilbyr bransjeutdanning i form av kompetansegivende etterutdanning innen eiendomsfaglige emner, hvor vi henter lærekrefter fra de beste kunnskapsmiljøene innen eiendom, arealplan, byggteknikk, finans og juss.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com