Ventilasjon

Statsministeren besøkte TROX Auranor på byggeplassen

Tirsdag denne uken fikk TROX Auranor besøk av statsminister Erna Solberg i TROX-bygget på Mohagen Sør. Bygget er den nye fabrikken til ventilasjonsprodusenten som er under oppføring.

Camfil vant Stora Inneklimatpriset

Det var filterprodusenten Camfil som fikk den nittende Stora Inneklima-prisen Grand Indoor Climate Prize, som i år ble presentert under en digital webcast på grunn av korona-pandemien. Prisen fikk de for den nye filtertypen Megalam EnerGuard.

Halton og Ventistål styrker samarbeidet

Hele sortimentet av Haltons lufttekniske produkter og systemer rettet mot kommersielle og offentlige bygninger vil nå bli tilgjengelig gjennom Ventiståls distribusjonsnett i Norge.

Gorm Benno gir seg etter 40 år i ventilasjonsbransjen

Tidligere daglig leder i ebm-papst Norge, Gorm Benno har nå blitt pensjonist. Han har vært på med på en lang reise i ventilasjonsbransjen, og har sett hvordan ting har forandret seg i løpet av de 40 årene. Når han for spørsmål om fremtiden til bransjen, er han litt bekymret.

Klimamarkedet rammes av svekket byggeaktivitet

VKEs markedsrapport viser at koronakrisen generelt svekker utsiktene for byggeaktiviteten framover, og klimamarkedet vil også rammes. Men det er først neste år at nedgangen for nybygg ventes å treffe klimamarkedet.

Plassbygd aggregat fra VoltAir skal sikre god ventilasjon i Norsk Kyllings...

Investeringer i drift og teknologi knyttet til dyrevelferd gjør at Norsk Kyllings fabrikk i Orkanger på ca. 35.000 m2 skal bli banebrytende innen energibruk og bærekraft. For å kunne behandle de enorme luftvolumene og samtidig oppta minst mulig areal, valgte Bravida plassbygde aggregat fra VoltAir.

Teknisk Ventilasjon fikk ventilasjons-entreprisen på enda et nytt skolebygg

Instalco selskapet Teknisk Ventilasjon har fått oppdraget med å bygge et helt nytt ventilasjonsanlegg ved en ny skole på Setermoen i Bardu kommune nord for Narvik. Oppdragsgiver er Hent AS.

Unngå støy fra ventilasjonsanlegg

En revidert anvisning i Byggforskserien beskriver beregning av støy fra ventilasjonsanlegg og viktige hensyn man må ta for å prosjektere løsninger med minst mulig støy.

– Det er beklagelig at regjeringen og Enova ikke styrker støttetilbudet til boligeiere

VKE skrev i mars et brev sammen med flere andre organisasjoner hvor vi ba klima- og miljøministeren om å doble støttesatsene for energitiltak i boliger ut 2020. I den siste tiltakspakken fra regjeringen har økningen av støttesatsene dessverre uteblitt.

Hans Einar Sætra er ansatt som ny salgssjef konsern i Flexit...

Flexit AS har ansatt Hans Einar Sætra som ny salgssjef konsern fra 1.juni. Sætra har jobbet i Flexit siden 1989 og har tidligere hatt flere ulike roller i Flexit konsernet, sist som salgssjef Boligprodusenter. I hans nye stilling skal han ikke lenger ha ansvar for kun Norge, men går inn i en mer strategisk rolle hvor han skal lede satsningene også i Sverige, Finland og øvrig eksportmarkeder.

Ventistål med EPD på egenproduserte spirorør og firkantkanaler

Ventistål har fått EPD`er (Environmental Product Declaration) for sine egenproduserte produkter, nemlig spirorør og firkantkanaler. Begge disse Ventistål produktene har nylig fått verifisert, godkjent og publisert sine EPD`er i samarbeid med Østfoldforskning.

Etablerte ny linjeforening på Energi og Miljø ved OsloMet

Et godt studentmiljø er en forutsetning for gjennomføringen av en treårig mastergrad. Dette var bakgrunnen for etableringen av «Miljøet» ved Oslomet. Nå opplever Ole Norbeck, styreleder i linjeforeningen, økt interesse fra studenter, OsloMet og byggenæringen.

Lav kronekurs går kraftig utover Lindabs bunnlinje

Kronekursen har svekket seg vesentlig mot utenlandsk valuta de siste fire ukene. Svak kronekurs og lave marginer i prosjektene gjør at importbedrifter i byggenæringen sliter med lønnsomheten. Som en konsekvens av dette har Lindab sett seg nødt til å permittere enkelte ansatte med 50 prosent.

Lav kronekurs skaper økonomiske problemer for importører

Kronekursen er historisk lav og skaper store utfordringer for leverandører som er avhengig av importerte råvarer og produkter. Nå ønsker Thor Lexow, administrerende direktør i VKE, solidaritet og en gjennomgang av eksisterende kontrakter for å finne en løsning på den drastiske kostnadsøkningen.

Ventilasjon, inneklima og COVID-19: Har vi nok kunnskap for gode råd?

Vi er nå i en situasjon der det nasjonalt og internasjonalt legges ned en voldsom innsats for å begrense skadevirkningene av COVID-19. På faggruppe for energi og inneklima ved SINTEF får vi stadig spørsmål om hvordan riktig ventilasjon og bygningsdrift kan bidra til denne internasjonale dugnaden. Vi har gått gjennom en del av det som finnes av litteratur og anbefalinger, og forsøkt å gi noen svar.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com