Ventilasjon

Lanserer inneklimasentral med integrert ventilasjon, tappevann og varme

Nå tilbyr Flexit mer enn ren og frisk luft. Ventilasjonsprodusenten lanserer ny inneklimasentral med integrert ventilasjon, tappevann og varme. - Å tilby nye løsninger som dekker behov for varmt tappevann og oppvarming i tillegg til ventilasjon i boliger er et stort og viktig steg for Flexit.

Desentralisert ventilasjon og plass, og hva med smart bygg og...

Desentralisert ventilasjon har stort sett vært den valgte løsningen for næringsbygg fra 2005 til i dag. Dette gjelder også for skoler og shoppingsenter.

Manglende kalibrering kan gi dårlig inneklima og høyt energiforbruk

Regelmessig kalibrering av ventilasjonstekniske instrumenter kan spare bedrifter for store kostnader, og ikke minst gi et bedre inneklima.

Ny brannisolasjon i svart design skal gjøre ventilasjonskanalene sikrere

I disse dager lanserer Rockwool et nytt system for brannisolering av ventilasjonskanaler. Conlit Fire Mat og Conlit Fire Board er begge kledd med svart overflate, de dekker flere brannklasser enn tidligere, fra EI 30 til EI 120, og er dessuten inntil 30 prosent lettere enn før.

Digital samhandling og BIM på St. Olavs Hospital

– Bakgrunnen for den omfattende satsningen på BIM ved St. Olavs Hospital var at vi ønsket å effektivisere driften av sykehuset over tid. En ting er å redusere kostnadene ved selve byggingen, men den besparelsen blir liten i forhold til kostnader forbundet med drift og vedlikehold.

VKE forventer fortsatt høy aktivitet i 2018

Klimamarkedet forventes å ha en omsetning på om lag 11,5 milliarder kroner i 2018. I tillegg omsettes det i størrelsesorden et par mrd. kroner innen dagligvarekjøling og prosesskjøling i industrien. Tallene kommer frem i VKE`s nylig utgitte markedsrapport for første halvår.

Instalco kjøper opp Teknisk Ventilasjon i Trondheim

Instalco etablerer seg innenfor ventilasjon i Norge. Selskapet har kjøpt opp ventilasjonsentreprenøren Teknisk Ventilasjon AS i Trondheim. Det betyr at selskapet fortsetter sin offensive satsing i Norge i tillegg til rør og elektro.

Ny anvisning om brann- og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. En ny anvisning i Byggforskserien viser noen mulige løsninger.

– Har sett på hvordan ulike luftmengder påvirker oppfattet luftkvalitet

BEST VENT prosjektet skal bidra til mer kunnskap og anbefalinger om riktige luftmengder og ventilasjonsstrategier for behovsstyrte ventilasjonsanlegg i skoler og kontorbygg. Prosjektet ønsker å finne fram til robuste anbefalinger basert på faktisk eksponeringsrisiko, bruksmønster og optimal energibruk.

Trox Auranor på veien med fullastet messetrailer

Denne uken rullet en fullastet messetrailer ut fra Trox Auranors hovedkontor på Brandbu. Ventilasjonsleverandøren skal ut på roadshow og skal frem til 5. juni besøke over 25 steder i hele Norge.

VKE årsmøte og årskonferanse nærmer seg

Torsdag 26. april arrangerer VKE årsmøte og årskonferanse 2018 på Radisson Blu Scandinavia i Oslo.

Frykten for dårlig inneklima og fuktproblemer i passivhus er ubegrunnet viser...

Frykten for dårlig inneklima og fuktproblemer i passivhus er ubegrunnet viser forskningsprosjektet EBLE. 74 nye boliger flere steder i landet har blitt undersøkt.

Iwmac trår til med norsk byggsuksess i det svenske markedet

Iwmac har allerede et godt feste i kuldesegmentet i Sverige. Nå satser de for fullt på toppsystem for næringsbygg, og nå viser de seg frem på Nordbygg i Stockholm, Nord-Europas største messe. – Vi er der for å hjelpe våre svenske kolleger, sier Marius Bremseth, daglig leder i IWMAC Norway.

Etablerer kunnskapsparken Con struction City på Ulven

OBOS og AF Gruppen blir motorene i Construction City, en ny kunnskapspark på Ulven på minimum 85000 kvadratmeter og med plass til 5000 arbeidsplasser.

– Fagskoleutdanningen undervurderes, og mesterbrev overvurderes i forhold til teoretisk kompetanse

- Det er dårlig samsvar mellom krav til kompetanse i forhold til hvilket tiltaksklasser man tildeles innen VVS-faget. Et spørsmål flere stiller seg er om DiBK er oppdatert på utdanningenes faglige nivå? Har myndighetene mistet kontakten med hva som skal til for å gjøre en jobb?
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com