Varme & energi

Sterk vekst i markedet for fjernvarme og fjernkjøling

SSBs fjernvarmestatistikk, publisert i juni, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 6,1 milliarder kilowattimer (TWh) i 2017 til 6,5 TWh i fjor. Den totale lengden på fjernvarmenettet var omtrent 1.900 km i 2018, en seks-dobling fra slutten av 90-tallet. Nå jobber fjernvarmeselskapene med innovative løsninger for å effektivere infrastrukturen.

Selvforsynt med energi fra solceller på fasade og tak

Powerhouse Brattøra i Trondheim er klassifisert som BREEAM Outstanding. – En viktig forutsetning for klassifiseringen er bruk av solceller på tak og fasade og miljøvennlige materialer innendørs, sier sjefsrådgiver i Skanska Svein Nassvik. – Vi er nå selvforsynt med energi fra solcellene levert av Solcellespesialisten.

Utkast til nye energi- og miljøkrav i byggteknisk forskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt DiBK i oppdrag å utarbeide et forslag til en definisjon av nesten nullenergibygg. Som en del av oppdraget vil DiBK vurdere mulighet og hensiktsmessighet av å se energibruk i drift og andre miljøkrav til bygninger i sammenheng.

24.000 meter energibrønner planlagt for nye Stavanger sykehus

Hele 96 energibrønner i fjell skal bores for å varme opp og kjøle det nye sykehuset som skal bygges på Ullandhaug i Stavanger.

Slik møter DiBK kritikken etter dialogmøtet

I etterkant av DiBK sitt dialogmøte kritiserte flere sentrale personer i byggebransjen utkastet til nye energi- og miljøkrav i TEK17. Blant de som hadde sterke synspunkter på DiBKs arbeid med definisjon av nesten nullenergi bygg (nNEB), var Eivind Kolstad i Flexit, og Lars Myhre i Boligprodusentene. Tor Helge Dokka i Skanska hadde også synspunkter på arbeidet. Som svar på kritikken svarer Inger Grethe England følgende.

Therma Industri leverer varmepumper til SUS2023

Therma skal bidra med varmepumper til de 96 energibrønnene som skal bores for varme og kjøling av nye sykehuset i Stavanger. Kontrakten har en verdi på knappe 11 millioner kroner inkludert mva.

Anbefalinger til hva TEK-20 minimum bør inneholde 

Miljøkravene i TEK20 må være ambisiøse nok til å sette fart i næringen. Samtidig må de være fleksible nok til å gi rom for de nye løsningene vi trenger for å løse miljø- og klimautfordringen.

FLOW Bredesen VVS i Arendal etablerer egen klimaavdeling

FLOW Bredesen VVS opplever et økende behov og stor etterspørsel etter tverrfaglige løsninger i markedet. For å kunne tilby eksisterende og nye kunder komplette VVS-løsninger oppretter nå FLOW Bredesen VVS AS en egen klima-virksomhet i Agder.

Sun-Net nomineres til Byggenæringens Innovasjonspris 2019!

Den norsk-produserte Solsteinen er utviklet i samarbeid med Skarpnes AS. Løsningen er den første i sitt slag. Nå tar de sikte på å bli den nye standardteknologien for små boliger med sitt fullt integrerte solcellesystem kombinert med ordinære takstein.

Sig.Halvorsen skal levere varme- og kjølesystemer til nye SUS2023 i Stavanger

Sig. Halvorsen AS skal levere hovedinfrastruktur fra energisentral for kjøle- og varmedistribusjon på nye Stavanger universitetssykehus. Kontrakten har en verdi på vel 31 millioner kroner, inkludert merverdiavgift.

Miljøvennlige fra A til Å

I en tid hvor fokus på miljøet og miljøforurensing aldri har vært større, så må de si seg privilegerte i SGP Armatec, som kan jobbe med produkter som støtter denne utviklingen. I tillegg eies SGP Armatec av Ernströmgruppen som stiller strenge krav til våre miljøavtrykk.

Comfort tar opp kampen med de store kjedene i proff-markedet

Rørleggerkjeden Comfort tar opp kampen med de store kjedene i proff-markedet, og tar strategiske grep for å vokse ytterligere i dette segmentet.

Nå kan du si ditt om forslag til læreplaner

Nå er det åpent for å kommentere læreplaner for ventilasjonstekniker og kuldemontør.

– Flere år med rekrutteringsarbeid har gitt fantastiske resultater

13 elever på VG2 kulde og varmepumpeteknikk ved Ringsaker videregående skole som søkte læreplass i kulde- og varmepumpemontørfaget, har fått lærekontrakt i Hedmark og Oppland. Det er en gledelig konsekvens etter hardt og målrettet rekrutteringsarbeid fra skolens side.

– Fram mot 2030 kan vi spare om lag 7,5 TWh...

Det er mye energi å spare med varmepumper i norske bygg: Om lag 7,5 TWh innen 2030, viser ny analyse. Dette tilsvarer hundrevis av nye vindmøller i norsk natur.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com