Varme & energi

Analyserte termisk energiforsyning ved Sweco-bygget i Bergen

Brønnpark, solceller og andre energieffektiv løsninger sikret Sweco-bygget i Bergen nominasjon til CIBSE Building Performance Awards 2020. Ytelsen på det svært imponerende bygget er nå analysert av Marie Garen Aaberg, sivilingeniør i Ingenia.

Gi oss nettariffer vi kan forstå

NVEs forslag til nye nettariffer vil i liten grad bidra til å utnytte strømnettet mer effektivt, mener 16 sentrale organisasjoner som representerer forbrukere, næringsliv og miljø.

Daikin lanserer helt ny høytemperatur luft/vann varmepumpe

Daikin Altherma 3 H HT er en helt ny høytemperatur luft/vann varmepumpe brukes i både nytt eller eksisterende anlegg der det er behov for høyere temperatur. Den nye varmepumpen kan leveres som gulvmodell eller veggmodell. Maskinen har et nytt prisvinnende design med singel vifte som gir høyere kapasitet og mindre støy.

– Mangler ofte underlag for hvilke energi- og effektbelastninger brønnparken skal...

Geotermiske energibrønner med varmepumper blir stadig mer utbredt. En forutsetning for effektive brønnparker er grundig prosjektering og riktig dimensjonering for både varme og kjøling. - Vi må ta hensyn til både dimensjonerende effektbelastning og energibelastning gjennom året, sier Bjørn Gleditsch Borgnes, daglig leder i Futurum Energi AS.

Gode systemløsninger gir mer forvarming av varmtvann

Varmepumper og nærvarmeanlegg kan forvarme tappevann, og slik redusere behovet for levert energi til varmtvann. SINTEF-målinger viser at hvor stor andel forvarmekilden dekker, er svært avhengig av systemløsning og drift.

Mitsubishi Electric kjøper svensk Climaveneta distributør

Tidlig i april ble det offentliggjort at Mitsubishi Electric Europe B.V. kjøper det svenske selskapet AQS i sin helhet. AQS er en av Sveriges ledende distributører av kjøle- og varmesystemer, til privat- og proffmarkedet.

Etablerte ny linjeforening på Energi og Miljø ved OsloMet

Et godt studentmiljø er en forutsetning for gjennomføringen av en treårig mastergrad. Dette var bakgrunnen for etableringen av «Miljøet» ved Oslomet. Nå opplever Ole Norbeck, styreleder i linjeforeningen, økt interesse fra studenter, OsloMet og byggenæringen.

– Nå er det bråstopp

Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen. – Bedre Enova-støtte ville ha vært veldig til hjelp, sier bransjeveteran Sigurd Hertzberg i Hertzberg Varmeteknikk.

Over halvparten har permittert

Og tre av fire bedrifter i varmepumpebransjen vurderer permitteringer om kort tid, viser en spørreundersøkelse NOVAP har gjennomført. Risikoen for ytterligere permitteringer er høy, ifølge tilbakemeldinger fra bransjen. Drøyt 150 medlemmer og NOVAP-godkjente forhandlere har svart på undersøkelsen.

– Vi føler vi har brutt en barriere med disse prosjektene

Norge er et foregangsland når det kommer til forskning og utvikling av energieffektive bygninger. Nå kan kan man se tilbake på fem år med erfaringer fra null- og plussenergibygg. - De mest detaljerte måledataene har vi fra Kjørbo-prosjektet som består av totalt 5 tilnærmet like blokker på Kjørbo i Sandvika, sier Tor Helge Dokka, sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.

HMV1 Kjølesentral ga nyttig erfaring for Flow Trøndelag VVS

Første byggetrinn i det store utviklingsprosjektet Holtermanns veien 1-13 i Trondheim er nå overlevert. Flow Trøndelag VVS AS har hatt oppdraget med å montere rør, ventiler og komponenter til det omfattende kjøleanlegget på stedet. – En nyttig erfaring for oss, og en god referanse å ha på CV-en, sier Jonny Bech, leder for prosjektavdelingen.

Vil at Enova dobler støttesatsene for energitiltak nå!

11 organisasjoner ber klima- og miljøministeren doble støttesatser for energitiltak i boliger ut året. – Det kan bidra til å sikre arbeidsplasser, understreker Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Varme- og kjøling med ekstreme lavtemperatur-systemer

Løsninger for vannbåren varme og kjøling blir stadig mer energieffektive. Forskningsprosjektet Lowex hadde i perioden 2017 til 2019 som overordnet mål å utvikle nye totalkonsepter for termisk energiforsyning i nullenergibygg og plusshus. Målsetningen var å oppnå opptil 2.5 ganger høyere ytelse enn de beste løsningene på markedet. Nå kan bransjen se tilbake på resultatene fra treårsprosjektet.

– Vi må prøve å utfordre konsulenter og leverandører!

Det sier Martin Kapskarmo om hvorfor naturlige kuldemedier er regelen, ikke unntaket, for nye varmepumper i Avinor – årets vinner av Varmepumpeprisen 2020 -...

– Én i kommunen må ta ansvar for enøk-tiltak

Det sier energirådgiver Bjørn Langjordet i Larvik, som er kåret til Årets Varmepumpekommune 2020. For å sette fart på energieffektivisering i egen bygningsmasse ansatte Larvik kommune egen energirådgiver i 2016.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com