VA

Vann- og avløpstjenester viser en klar bedring

En ny tilstandsvurdering fra Norsk Vanns av kommunale vann- og avløpstjenester viser en klar bedring i 2012. I løpet av de siste fire år har andelen kommuner med "god standard" blitt omtrent fordoblet.

Stor andel av norsk vann må bli bedre

En stor andel av norsk vann tmå bli bedre. Dette går fram av en rapport som nå er sendt til ESA. Men denne omfattende helsesjekken viser også at over halvparten av norske vassdrag og fjorder har godt vannmiljø.

Veileder for ROS-analyser ved avløpsanlegg

Norsk Vann har nylig utgitt en veileder for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) ved avløpsanlegg. Veilederen er rettet mot Fylkesmannen, kommuner og deres rådgivere i arbeidet med avløpsanlegg.

Lytter nøye til grøftas baroner

Opplandske Rørsystemer tilskriver mye av fremgangen de tilbakemeldinger og råd man får fra de som faktisk bygger VA-systemer. Spesialisering innenfor trykkavløp har vært lønnsomt.

Flom i garassjeanlegg uten avløp

Stavanger hadde ekstremvær i forrige uke. Det kom opp mot 34 mm mer nedbør i løpet av kort tid. Dette førte til store vannskader i Stavanger Konserthus som ikke har sluk i parkeringsanlegget.

Nå starter støpingen

Det bygges nytt høydebasseng for Oslo, i fjellet under Vettakollen. Og nå er siste salve sprengt og lastet ut av tunnelen som er 1, 8 kilometer lang.

Ny drenering for Slottet

Nå bygges et nytt dreneringsanlegg – med vannrenner, underjordisk rørsystem og et eget fordrøyningsmagasin. Dette er en del av oppgraderingen av veien opp til slottet.

– Fullt mulig å unngå taklekkasjer

- Bygg saltak, sier ekspert på vannlekkasjer gjennom flate tak. Men så påpeker han at flate tak også har mange fordeler. De kan bli tette, hvis det gjøres på rett måte.

Suksess med smart kum

På kort tid har Basals Optikummer blitt en stor suksess. Forklaringen er ifølge Basal enkel: Kummen har de beste egenskapene fra både betong og plast.

Veldig fornøyd med Kommunalteknikk 2013

Med godt besøk og mange spennende nyheter ble årets VA messe en kjempesuksess for Norsk Wavin.- Vi er veldig fornøyd med den nye VA-messen, og følte at vi traff både rett publikum og ikke minst at dette er en riktig konstellasjon for fremtidige messer innen VA.

Finn kandidater til Årets beste innen vann og miljø

RIF inviterer UMB og NTNU til å nominere inntil tre masteroppgaver innen 1. september 2013. Oppgaven må være levert inn 2. halvår 2012 eller 1. halvår 2013.

Sju kandidater til NoDig pris

Fem norske og to danske kommuner deltar i konkurransen om årets beste NoDig prosjekt når 250 VA-eksperter møtes i Oslo i morgen og torsdag for fagtreff og årsmøte i foreningen Scaninavian Society for Trenchless Technologi (SSTT).

Byggefelt uten overvannsledning

På Klepp har et fordrøyningsmagasin overflødiggjort overvannsledning i et nytt byggefelt. Fordrøyningsmagasinet er blitt overvannsledningen. Eller motsatt. Dette gir en enkel rimelig og effektiv løsning.

Lite kunnskap om hvordan unngå lekkasje

Flere skoler med flate tak har problemer i vinterhalvåret. Vanlig årsak: Frostringer rundt taksluket. Eksperter VVSforum har vært i kontakt med sier at mange innen byggebransjen ikke er klar over problemet med isringer.

Lanserer ny elektro-magnetisk vannmåler

Axflow presenterte under messen MiljøTeknikk / Kommunalteknikk sist uke en helt ny elektromagnetisk vannmåler. iPerl som er navnet på vannmåleren er basert på åpne standarder (OMS), og kan derfor inngå i et hvilket som helst AMS-system.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com