VA

Vann og miljøteknikk på NMBU med rekordvekst

I år er interessen for studiet Vann og miljøteknikk ved NMBU rekordhøyt. Det viser tall fra Samordna opptak som ble offentliggjort i dag. Vann og miljøteknikk har en økning på 94 prosent og er det studieprogrammet ved universitetet med høyest økning blant førsteprioritetssøkere.

Slik monterer du overvanns-løsning trinn for trinn

Private boligbyggere kan i fremtiden bli nektet av kommunen å koble seg til overvannsnettet. Flere nybyggere som har kjøpt tomter har møtt denne utfordringen. Her har rørleggeren muligheter til å ta grep om et nytt marked som før var forbeholdt entreprenørene.

Forskning gjør vann-sektoren i Oslo sikrere

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt har medført store forbedringer på flere områder i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV).

Stor interesse for overvannskurs

Norsk Wavins nye kurs om håndtering av overvann fra eneboliger har slått til for fullt. Rørleggere og entreprenører får flere og flere forespørsler rundt overvannproblematikken. Nå skal Wavin i samarbeid med NRLs 15 regionkontorer holde kurs om temaet i hele landet.

Stor interesse for overvannskurs

Norsk Wavins nye kurs om håndtering av overvann fra eneboliger har slått til for fullt. Rørleggere og entreprenører får flere og flere forespørsler rundt overvannproblematikken. Nå skal Wavin i samarbeid med NRLs 15 regionkontorer holde kurs om temaet i hele landet.

Forsker på frostsikkerhet i vann og avløp

Bruk av frostsikre vann- og avløpsrør øker i omfang, særlig for å unngå graving og sprengning i sårbart terreng. Når kostnader, grunnforhold eller liten plass begrenser selvfall velges dessuten ofte frostsikre anlegg

Rørleggerne skal kurses på overvann

Norsk Rørleggerbedrifters Landsforening og VA- og VVS-produsentene arrangerer i samarbeid med Norsk Wavin et nytt kurs i overvannshåndtering. Kurset er spesielt rettet mot rørleggere.

– Rørleggerne kan ta markedet innenfor overvannsproblematik

I den nye rørleggerhåndboka har takvann- og overvannshåndtering fått et eget kapittel. Det er ikke uten grunn i forhold til klimautfordringene. - Her burde rørleggeren være den naturlige fagmannen, ikke minst for private boliger, sier produktsjef Vidar Handal hos Norsk Wavin.

– Norge dårlig forberedt på flomsikring

En norsk oppfinnelse, et norsk produkt, norske eiere, hovedkontor i Norge, et produkt for flomutsatte områder, men ingen kunder i Norge. – Hvorfor er det sånn?

Wavin nå ute med extra large i DV sortimentet

Norsk Wavin utvider nå sitt leveringsprogram for overvanns- og spillvannsrør (DV) til 3 meter i diameter. Ved siden av transport av overvann og spillvann brukes XL rør i kulverter, til re-lining, i kummer og bygging av tanker.

NCC oppgraderer renseanlegg i Bergen

NCC Construction skal oppgradere og bygge om Flesland Renseanlegg til biologisk rensing. Bakgrunnen for oppgraderingen er strengere EU-krav til rensing fra avløpsanlegg. Kontrakten er på MNOK 148.

Industriplast og Pipelife Norge inngår samarbeidsavtale

Markedsdirektør Torbjørn Sæther i Pipelife Norge AS sier at bakgrunnen for samarbeidet er et voksende prosjektmarked med behov for komplette løsninger og leveranser innen produktområdene trykkrør, grunn- og avløpsrør og kabelbeskyttelse produsert i plast..

Utformer byer som tåler mye vann

- Fremtidens byer kan være både grønne, blå og gode å leve i. Det mener den prisbelønte landskapsarkitekten Herbert Dreiseitl. 11. november holder han foredrag hos Rambøll på Skøyen i Oslo.

Grønne tak med muligheter og utfordringer

Nye løsninger må til for å holde stand mot forventet økt nedbør i årene som kommer. Et av virkemidlene er å gjøre store takflater om til haver og grønntanlegg. Da kan mye vann unngå å havne brått i avløpene. Oslo og Asker jobber med saken.

Svensk energieffektivitet i VA-bransjen

Svensk Vatten har siden 2005 drevet et utviklingsprosjekt som heter ”VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering”. Nå er prosjektet avsluttet og de dyktige hyllet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com