VA

Gran kommune krevde overvannshåndtering

Da Lauvlia boligfelt skulle prosjekteres, krevde Gran kommune at takvann og vannet fra tilførselsveiene derfra skulle håndteres i fordrøyningsanlegg. Og dette til tross for at boligfeltet ligger langt oppe i lia, med åker og skog omkring, og fjernt fra nærmeste nabo.

– Dette er den nye normalen, og avløpene våre klarer ikke...

Det sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening etter at store områder i Sør-Norge har hatt alvorlige problemer med vann og oversvømmelser onsdag.

Overvann er huseierens problem, ikke kommunens

– Nesten all nybygging her i landet skjer gjennom fortetting. Dette skjer ofte på tomter hvor overflatevannet er vanskelig å bli kvitt, siden de ligger nede i søkk og dermed kan være rene fuktfellene, opplyser rørlegger Thormod Fyen hos Comfort Storo.

Behov for et krafttak i vannbransjen

Norsk Vann er glad for økt oppmerksomhet om investeringsbehovet i vann- og avløpsanleggene i Norge, jf. ny RIF-rapport om nasjonens tilstand.

Hallingplast etablerer nå sitt eget testfelt for polyetylenrør

Hallingplast etablerer nå sitt eget testfelt for polyetylenrør (PE-rør) i tilknytning til sitt fabrikkanlegg på Ål i Hallingdal. Det var nyheten Hallingplasts daglig leder Steinar Tragethon kunne avsløre under åpningen av årets Hallingtreff.

Klimatilpasningsstrategi skal etterfølges av handlingsplan

Ekstremvær og overvann bekymrer Oslo kommune, og er klar over at klimaendringer i stor grad vil påvirke hovedstaden. Neste år vil byrådet legge frem en klimatilpasningsstrategi for bystyret. I kjølvannet av den skal det komme en handlingsplan.

Bygg flere grønne tak

Nylig kom Norges Vassdrags- og energidirektorat ut med en rapport om grønne tak, bygget på undersøkelser gjennom fem år i Oslo. Å hindre overvann å renne inn i fellessystemet vil spare pumpekostnader og redusere fortynningen av avløpsvann som skal renses. Med andre ord: Bygg flere tak, konkluderer rapporten.

Øker sikkerhetsnivået i kommunale kloakk-pumpestasjoner

Ålesund kommune skal sikre alle sine pumpestasjoner mot at det kan skje kontaminering av drikkevannet fra kloakkvann. Dette gjøres ved såkalt brutt vannforsyning, eller tilbakeslagssikring i kategori 5. Ulike løsninger skal testes.

Styrtregn kan by på avløpsproblemer

Beregninger fra Meteorologisk Institutt viser at vi går våtere tider i møte. Mindre snø og mer ekstremnedbør, betyr også at huseiere må forberede seg på at vann kan trenge inn i huset fra avløpsrør.

Ulefos utvider med nytt produktsortiment

Sist uke skjedde det en historisk endring hos Ulefos AS. VA-leverandøren får en ny underleverandør i Ulefos Esco AS, som også er en del av Ulefos-Gruppen. Heretter skal det produseres ventiler og armaturer i eget hus.

Sensorovervåking av vannledninger

Teknologi fra oljeindustrien kan være med på å løse problemet med at én tredel av alt drikkevann i Norge forsvinner på veg til forbrukerne. Et Trondheimsfirma skal teste ut sensorovervåking av vannledningene.

Forskere foreslår å droppe avløpsrør

To forskere vil heller at norske byer skal bygge åpne kanaler enn å legge avløpsrør. Årsak: Økt nedbør i årene som kommer. Vannet fra oven kan også gjenbrukes når det renner åpent tilgjengelig. Fornebulandet er et glimrende eksempel.

Mye jobb fortsatt for å bedre norsk drikkevann

Drikkevannet i Norge blir stadig bedre for folk flest. Men altfor mye vann lekker ut av dårlige rør, noe har for høyt innhold av radon og fare for blanding med kloakk. Selv om 300 km av ledningsnettet fornyes årlig, vil det ta 200 år å bli ferdig.

Det første PE spillvanns-røret med hvit innside

Trondheim kommune tar som første kommune i Norge i bruk nytt rørkonsept for spillvann, der innsiden har et hvitt skikt for å lette rørinspeksjon.

Norge samarbeider med EU om å utvikle vannregelverk

Gjennom Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper er Norge med og utformer regelverk som blir en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen. Anders Iversen jobber med regelverk som sikrer vannkvalitet..
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com