VA

– Ahlsell skal og vil være «annerledesgrossisten»

Ahlsell Norge tar markedsandeler i et tøft grossistmarkedet, og vokser både innenfor VVS og VA. Markedsdirektør Frode Restad i Ahlsell forteller til VVSforum at de nå virkelig begynner å få effekt av hardt arbeid over tid. Store satsninger på butikk og nye butikkonsepter, ytterligere utvikling av logistikkløsninger, samt stort fokus på intern kompetanse skal i følge Restad gjøre Ahlsell mer attraktiv som grossistpartner.  

– Vi må få mer kloakk inn i valgkampen

Mer ekstremvær, gamle rørsystemer og liten kapasitet gjør avløpsanleggene i norske kommuner til en tikkende bombe. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener politikerne få kloakk på den politiske dagsorden eller risikere å få det i drikkevannet.

– Overvann ligger mitt hjerte nærmest

Mareike Anika Becker skrev masteroppgave om overvannshåndtering som ble tildelt RIFs pris for beste master innen vann og miljø i 2016 og Næringslivsringens pris for beste masteroppgave på Bygg- og miljøteknikk 2016.

VA Tour Norge blir Norges nye VA-messe

VA Tour Norge er navnet på Norges nye messe innenfor VA-bransjen. Landets ledende VA-foretak har valgt å turnere landet med sin egen VA-messe for å møte sine kunder.

Gamle kummer blir som nye

Entreprenørfirmaet Kjeldaas AS har lykkes med rehabilitering av gamle kummer ved å benytte glassfiber.

Strengere krav til drikkevannet ditt

En ny drikkevannsforskrift som innebærer strengere krav til alle vannforsyningssystemer, trådte i kraft 1. januar 2017.

Bredt samarbeid om ledninger i grunnen

- Skjult infrastruktur har i mange år fått en stemoderlig behandling. Samtidig var det et betydelig behov for samordning av informasjon og arbeid i forbindelse med graving.

RIFs priser til Årets beste Bachelor og Master utdelt

På konferansen VA-Jus og NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø ble nylig Rådgivende Ingeniørers Forenings priser til «Årets beste Bachelor-oppgave» og Årets beste Master-oppgave delt ut.

Bedre å beholde vannet på taket enn å lede det bort

Det finnes i dag ulike systemer for håndtering av overvann. De kommunale vann- og avløpsnettene har enten kombinerte systemer som fører kloakk og overvann inn i...

– Det regner penger til flomsikring

Regjeringen foreslår å sette av nærmere 350 millioner til flom- og skredsikring i statsbudsjettet.

Solar VVS har nå åpnet nettbutikk

Solar VVS har nå åpnet som nettbutikk og har skaffet seg avtale med alle ledende leverandører i VVS bransjen. Grossisten går inn i dette markedet på nytt med erfaringer fra forrige gang man prøvde seg på VVS, samt erfaringer fra elektromarkedet. Ove Randow er prosjektleder for den nye satsingen.

Klimautfordringene krever nytt tankesett

- Paris-avtalen før jul synliggjør viktigheten av vår bransje. Vi sitter med mange av løsningene for å takle framtidens klimautfordringer.

– Vi har mye å lære på håndtering av overvann

- Vi har mye å lære om å håndtere overvann fra land som Tyskland, Sverige og Danmark, mener Bjørgvin Thorsteinsson i Hjellnes Consult.

Gran kommune krevde overvannshåndtering

Da Lauvlia boligfelt skulle prosjekteres, krevde Gran kommune at takvann og vannet fra tilførselsveiene derfra skulle håndteres i fordrøyningsanlegg. Og dette til tross for at boligfeltet ligger langt oppe i lia, med åker og skog omkring, og fjernt fra nærmeste nabo.

– Dette er den nye normalen, og avløpene våre klarer ikke...

Det sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening etter at store områder i Sør-Norge har hatt alvorlige problemer med vann og oversvømmelser onsdag.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com