VA

– Sterkt driv for digitalisering i VA- og vannbransjen

Digitalisering blir en viktig del av VA-Tour 2018. - Digitalisering er ikke lenger kun et moteord vi bare snakker om. Det handler om alt fra kompetanseutvikling til effektiv bruk av internett og skytjenester, sikring av kvaliteten på velferdstjenester og nye måter å tenke på som resultat av ny teknologi.

Helsveiset sjøledning fører overvannet lenger ut

Den idylliske havna ved Klopp utenfor Tønsberg har lenge latt seg sjenere av et utløp av betydelige mengder overvann fra terreng. Inntil nylig har det havnet rett ved den idylliske båthavna, midt i bukta og rett under en baderampe tilrettelagt for barn og funksjonshemmede.

– Ahlsell skal og vil være «annerledesgrossisten»

Ahlsell Norge tar markedsandeler i et tøft grossistmarkedet, og vokser både innenfor VVS og VA. Markedsdirektør Frode Restad i Ahlsell forteller til VVSforum at de nå virkelig begynner å få effekt av hardt arbeid over tid. Store satsninger på butikk og nye butikkonsepter, ytterligere utvikling av logistikkløsninger, samt stort fokus på intern kompetanse skal i følge Restad gjøre Ahlsell mer attraktiv som grossistpartner.  

– Vi må få mer kloakk inn i valgkampen

Mer ekstremvær, gamle rørsystemer og liten kapasitet gjør avløpsanleggene i norske kommuner til en tikkende bombe. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener politikerne få kloakk på den politiske dagsorden eller risikere å få det i drikkevannet.

– Overvann ligger mitt hjerte nærmest

Mareike Anika Becker skrev masteroppgave om overvannshåndtering som ble tildelt RIFs pris for beste master innen vann og miljø i 2016 og Næringslivsringens pris for beste masteroppgave på Bygg- og miljøteknikk 2016.

VA Tour Norge blir Norges nye VA-messe

VA Tour Norge er navnet på Norges nye messe innenfor VA-bransjen. Landets ledende VA-foretak har valgt å turnere landet med sin egen VA-messe for å møte sine kunder.

Gamle kummer blir som nye

Entreprenørfirmaet Kjeldaas AS har lykkes med rehabilitering av gamle kummer ved å benytte glassfiber.

Strengere krav til drikkevannet ditt

En ny drikkevannsforskrift som innebærer strengere krav til alle vannforsyningssystemer, trådte i kraft 1. januar 2017.

Bredt samarbeid om ledninger i grunnen

- Skjult infrastruktur har i mange år fått en stemoderlig behandling. Samtidig var det et betydelig behov for samordning av informasjon og arbeid i forbindelse med graving.

RIFs priser til Årets beste Bachelor og Master utdelt

På konferansen VA-Jus og NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø ble nylig Rådgivende Ingeniørers Forenings priser til «Årets beste Bachelor-oppgave» og Årets beste Master-oppgave delt ut.

Bedre å beholde vannet på taket enn å lede det bort

Det finnes i dag ulike systemer for håndtering av overvann. De kommunale vann- og avløpsnettene har enten kombinerte systemer som fører kloakk og overvann inn i...

– Det regner penger til flomsikring

Regjeringen foreslår å sette av nærmere 350 millioner til flom- og skredsikring i statsbudsjettet.

Solar VVS har nå åpnet nettbutikk

Solar VVS har nå åpnet som nettbutikk og har skaffet seg avtale med alle ledende leverandører i VVS bransjen. Grossisten går inn i dette markedet på nytt med erfaringer fra forrige gang man prøvde seg på VVS, samt erfaringer fra elektromarkedet. Ove Randow er prosjektleder for den nye satsingen.

Klimautfordringene krever nytt tankesett

- Paris-avtalen før jul synliggjør viktigheten av vår bransje. Vi sitter med mange av løsningene for å takle framtidens klimautfordringer.

– Vi har mye å lære på håndtering av overvann

- Vi har mye å lære om å håndtere overvann fra land som Tyskland, Sverige og Danmark, mener Bjørgvin Thorsteinsson i Hjellnes Consult.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com