Sanitær

Blåboka er revidert

27.02.08: Statsbygg har revidert sin såkalte Blåbok som er kontraktbestemmelser for entrepriser basert på NS 3430. Blåboka er nå delt i to deler; en generell som inneholder Statsbyggs standardbestemmelser og en spesiell del hvor eventuelle prosjektspesifikke bestemmelser fremkommer.

Lov mot lov mot rørlegger

25.02.08: Kjøleskap med ismaskin forårsaker mange vannskader. Det ville ikke skjedd hvis lovgiverne hadde vært konsekvente. Rørleggeren står midt imellom – men når skal han si nei takk til jobben?

Vannfrie urinaler i rustfritt stål

25.02.2008: På Dragvoll i Trondheim er det nå installert vannfrie urinaler. Det er NTNU og Intra-gruppen som sammen har gjennomført et omfattende program for å spare vann.

Fukt og mugg på Cuba

25.02.08: Den siste tiden har det vært mye stoff om Cuba i aviser og fjernsyn. "Il Comandante" Fidel Castro synger på siste verset, og fidelismen vil antakelig snart tilhøre fortiden. Det blir bra for Cuba, men på et annet Cuba har man helt andre problemer å stri med.

Foss Fabrikker åttedoblet overskuddet

19.02.08: Foss Bad passerte i fjor for første gang 100 millioner i omsetning. De åttedoblet dermed overskuddet før skatt fra forrige år. Etter et dårlig resultat i 2006 selv med høy aktivitet i bransjen slå Foss Fabrikker tilbake for fullt i 2007. Betydelige investeringer i produksjon, kataloger, produktutvikling og markedsføring som ble foretatt i 2006 fikk dermed den effekten man håpet på.

Hvem har skylden når den nye varmtvannsberederen lekker?

19.02.08: Rørleggere og beredereprodusenter mottar daglig klager fra kunder som finner vanndammer på gulvet rundt sine nye beredere. Hva håndteringen av slike reklamasjoner koster, vet ingen. Men dialogen med sinte kunder og serviceutrykninger både sliter og koster penger for rørleggere og berederprodusenter. Hvem burde egentlig ta denne regningen?

Kommunene kan stille krav om vannbåren varme

18.02.08: Ny plandel i Plan- og bygningsloven blir et mer effektivt redskap for klimaarbeidet i fylker og kommuner. Loven slår nå fast at kommuner og fylker skal ta klimahensyn i sin planlegging. De skal også utarbeide planer som reduserer energibruk og transportbehov.

Nytt opplæringskontor for rørfag i Trøndelag

18.02.08: Det ble på et stiftelsesmøte i januar belsluttet å slå sammen opplæringskontorene ROKS og ORINT, til et nytt opplæringskontor. Det nye opplæringskontorets navn er Opplæringskontoret for Rørfag i Trøndelag ( ORIT )

Byggebransjens våtromsnorm

15.02.08: Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. Den utgis både som perm, på CD og som web-versjon. BVN er utviklet av Fagrådet for våtrom i samarbeid med SINTEF Byggforsk og brukes både ved nybygging og rehabilitering.

Nye rørleggerbedrifter i NRL

15.02.08: Stadig flere rørleggerbedriter melder seg nå inn i NRL. På styremøtet 13. februar fikk 5 bedrifter godkjent nytt medlemsskap. Nå er 608 bedrifter medlemmer i NRL, med til sammen 7078 ansatte og en omsetning på 8,8 milliarder kroner

Små endringer i rørleggerkostnadene

14.02.08: Byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg steg med 0,1 prosent fra desember 2007 til januar 2008. Det var økning i administrasjonskostandene som bidrog mest til den lille veksten.

Comfort-messe i 100

14.02.08: Årets Comfort-messe ble en braksuksess. Hva annet kunne man vente av en kjede som strutter av selvtillit og overfylte ordrebøker? Og nå skal de svare varehusene med store butikker.

First we take Manhattan, then we take Berlin

13.02.08: Bare de største og de helt små vil overleve, derfor skal vi fortsette å vokse. Vårt mål er å være landets ledende tekniske entreprenør målt i lønnsomhet og markedsposisjon, sier administrerende direktør Stein Dahle til VVS-forum.

Leginalladagen 2008 –

12.02.08: Konferansen setter fokus på årsakssammenheng, forskriftsmessige tiltak samt økonomisk og strafferettslig ansvar, slik dette vil bli gjort gjeldende overfor alle ledd i målgruppen.

De varmetekniske løsningene må bli enklere

13.02.08: Det ble i forrige uke avholdt tre AVI-temakurs i henholdsvis Bergen, Trondheim og Oslo.Temaet var TEK07 og fremtidens energiforsyning, og at bransjeaktørene må samarbeide for å sikre at man blir en dyktig miljøpådriver uten å miste markedsmuligheter.AVI er et samarbeidsforum, hvor NRL, Norsk Varmeteknisk Forening og Varmefaktor står som initiativtakere.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com