Sanitær

Sortimo AS

Ulvenveien 92 A 0581 Oslo37426> 22 72 92 7037427> 22 72 92 7237545> www.sortimo.no37428>  

Geberit Norge AS

Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog37426> 67 97 82 0037427> 67 97 82 0137545> www.geberit.no37428>  

Geberit Norge AS

Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog37426> 67 97 82 0037427> 67 97 82 0137545> www.geberit.no37428>  

Over 70 000 varmepumper solgt i 2007

29.02.08: Foreløpige tall viser at det ble solgt over 70 000 varmepumper i Norge i 2007. Det er ikke så langt bak rekordåret 2006, da tallet kom opp i 78 532. Av disse var om lag 73 000 luft til luft-varmepumper.

Tyske rørleggere til Notodden?

28.02.08: En av comfortørene vi traff på årets Comfort-messe, var Mai-Britt Johansen, daglig leder og styreformann i Oskar Johansen AS på Notodden. Med 5,5 årsverk er Comfort-rørleggeren på Notodden en liten virksomhet, men lønnsomheten må være god, for omsetningen i 2007 var cirka 10 millioner kroner.

Konsulenter refser slurvete håndverkere

28.02.28: Roy Malmo Nilsen i konsulentfirmaet Anticimex mener at håndverkere nå slurver mer nå enn under jappetiden på 80-tallet, sier Roy Malmo Nilsen.

Dårlig inneklima, krever skole stengt

27.02.08: Kommuneveterinær Harald Fodstad i Andøy krever at Andenes ungdomsskole skal stenges. Det er muggsopp, store lekkasjer, råte og uhygieniske forhold ved skolen.

Varsler kontroll av ID-kort

27.02.08: To måneder etter at kravet til id-kort på norske byggeplasser trådte i kraft, er det kun ustedt 5 000 id-kort. Totalt er det beregnet at 300 000 arbeidstakere i norsk bygg- og anleggsnæring omfattes av ordningen som forvaltes av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet oppfordrer nå alle aktører i næringen til å starte søkeprosessen.

Grundfos med ny avdeling i Larvik

27.02.08: Grundfos åpnet i førsten av februar ny serviceavdeling i Larvik. Avdelingen skal dekke området Telemark, Vestfold og Buskerud. Det betyr at Grundfos nå kan tilby sine kunder salg og service på et stort utvalg produkter i området.

Evaluering av programmet

26.08: Econ Pöyry har på oppdrag fra Enova gjennomført en evaluering av programmet for Bolig, bygg og anlegg for perioden 2003-2006. Evalueringen viser at programmet har hatt en rekke positive effekter, men at det eksisterer et forbedringspotensial.

Blåboka er revidert

27.02.08: Statsbygg har revidert sin såkalte Blåbok som er kontraktbestemmelser for entrepriser basert på NS 3430. Blåboka er nå delt i to deler; en generell som inneholder Statsbyggs standardbestemmelser og en spesiell del hvor eventuelle prosjektspesifikke bestemmelser fremkommer.

Lov mot lov mot rørlegger

25.02.08: Kjøleskap med ismaskin forårsaker mange vannskader. Det ville ikke skjedd hvis lovgiverne hadde vært konsekvente. Rørleggeren står midt imellom – men når skal han si nei takk til jobben?

Vannfrie urinaler i rustfritt stål

25.02.2008: På Dragvoll i Trondheim er det nå installert vannfrie urinaler. Det er NTNU og Intra-gruppen som sammen har gjennomført et omfattende program for å spare vann.

Fukt og mugg på Cuba

25.02.08: Den siste tiden har det vært mye stoff om Cuba i aviser og fjernsyn. "Il Comandante" Fidel Castro synger på siste verset, og fidelismen vil antakelig snart tilhøre fortiden. Det blir bra for Cuba, men på et annet Cuba har man helt andre problemer å stri med.

Foss Fabrikker åttedoblet overskuddet

19.02.08: Foss Bad passerte i fjor for første gang 100 millioner i omsetning. De åttedoblet dermed overskuddet før skatt fra forrige år. Etter et dårlig resultat i 2006 selv med høy aktivitet i bransjen slå Foss Fabrikker tilbake for fullt i 2007. Betydelige investeringer i produksjon, kataloger, produktutvikling og markedsføring som ble foretatt i 2006 fikk dermed den effekten man håpet på.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com