Sanitær

Purus ønsker å benytte installatørene i produktutviklingen

Purus Joti AS ønsker å være innovative med nye produkter. Derfor inviterer leverandøren rørleggere til sitt testlaboratorium i Ystad i Sverige. Der kan intallatørene teste ut, dele sin kompetanse og erfaring i forhold til produktutvikling og lanseringer av nye produkter.

– Ryktene om Vannskadekontorets død er en smule overdrevet

Rørentreprenørene Norge er sterk i troen når det gjelder Vannskadekontoret, og at det vil fortsette sin eksistens også neste år. Det legges imidlertid ikke skjul på at tiden er moden for noen justeringer for å øke nytteeffekten.

Byggforskserien med nyttig anvisning om fuktteori

En revidert anvisning i Byggforskserien gir bakgrunnskunnskap for å kunne utforme bygninger med god beskyttelse mot fuktskader.

– Men klart vi kan jobbe smartere

Takstsjef Lars Angell, Tryg Forsikring, har leder rådet for Vannskadekontoret de siste tre-fire årene, og har vært med mer enn 10 år til sammen. Han understreker at selv om Vannskadekontoret ikke har operert helt optimalt, så har det faktisk vært en reell stigning når det gjelder praktisk nytteverdi.

Ser offentlige anbud med større vekt på kvalitet en pris

Offentlige aktører har de siste årene dreid kriteriene i konkurransegrunnlagene over fra å ha hovedvekt på pris til å ta et mer helhetlig perspektiv på tilbyderens kvaliteter. Dette ønskes velkommen av Bravida VVS Engineering, som har bygget opp et stort fagmiljø der de ansattes kompetanse står i sentrum.

Lanserer inneklimasentral med integrert ventilasjon, tappevann og varme

Nå tilbyr Flexit mer enn ren og frisk luft. Ventilasjonsprodusenten lanserer ny inneklimasentral med integrert ventilasjon, tappevann og varme. - Å tilby nye løsninger som dekker behov for varmt tappevann og oppvarming i tillegg til ventilasjon i boliger er et stort og viktig steg for Flexit.

Gjensidige prioriterer samarbeidet med Rørentreprenørene Norge

Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef, konsernkommunikasjon hos Gjensidige, sier at temaet vannskader er viktig, og blir ikke mindre viktig for oss nå når vi har valgt å skifte fokus. Vi ønsker rett og slett å benytte våre ressurser annerledes.

Ønsker sirkulære rørsystemer velkommen

Både for å redusere legionellafaren, spare energi og redusere vannforbruk er sirkulære rørsystemer ønsket blant VVS-rådgivere. Slike systemer vil dessuten gjøre jevnlig forebygging mot legionella både enklere og rimeligere.

Ny tappevannsløsning fra Wavin

Norsk Wavin lanserer ny tappevannsløsning. Mer fokus på prefabrikkering, vekt, spesialtilpassede skap, samt ingen krav til spesialverktøy er momenter leverandøren trekker frem som fordeler ved det nye tappevannsystemet.

Ønsker andre forskrifter for helse- og næringsbygg

- Dagens vannskadeforskrifter setter rammer for helse- og næringsbygg som kan være uheldige. Å oppnå god nok vannhygiene i helsebygg er veldig krevende med dagens regelverk. I næringsbygg bør man av kost-nytte hensyn gi større frihet til utbygger. Kravene til vannskadesikring bør kunne differensieres etter type bygg.

– Trist at forebygging av vannskader prioriteres bort

- Forsikringsselskapene ønsker å trekke seg fra finansieringen av Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk. Vi mener at investering i vannskadeforebygging er svært viktig og noe forsikringsselskapene heller burde satse på.

Kritisk til takst- og advokatbransjen

Konfliktnivået i byggebransjen øker. Cato Karlsen og Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom er bekymret for utviklingen, og legger mye av skylden på takst- og advokatbransjen.

Oppdatert blad i Våtromsnormen om rør-i-rør

Et oppdatert blad i Våtromsnormen beskriver planlegging og installering av rør-i-rør-systemer for tappevann i bygninger som tilfredsstiller funksjonskravene i byggteknisk forskrift.

Trenger kompetanse for å holde styr på varmtvann i 220.000 leiligheter

OBOS forvalter i overkant av 2.000 boligselskaper med til sammen over 220.000 leiligheter. Det finnes ingen helhetlig oversikt over fordelingen av energiforbruk i alle disse leilighetene. Nå håper boligforvalteren at SINTEF-prosjektet VarmtVann2030 kan tilføre nødvendig kompetanse rundt bruk av varmtvann i egne leiligheter.

Lærling Eirik Hovland hos Caverion tok svenneprøven i en stavkirke

Å arbeide på stavkirker er vanligvis forbeholdt erfarne håndverkere. Nå har Eirik Hovland på tyve år tatt svenneprøve på deler av det innvendige slokkeanlegget i Nore stavkirke.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com