Sanitær

Geberit satser stort på baderoms-møbler

Nytt stort showroom på hovedkontoret på Luhrtoppen, utstillinger hos rørleggerforretninger og aktiv markedsføring i ulike kanaler skal gi Geberits satsing på baderomsmøbler god og bred synlighet i markedet fremover. - Vi ønsker med dette å bli en komplett baderomsleverandør, sier salgssjef B2B Herman Larssen og markedssjef Katharina Sølvberg.

– Hva er rett og hva er galt ved tilkobling av...

Kan varmtvannsberedere koples til strømnettet via stikkontakten, eller kreves det uansett fast tilkopling til strømnettet? – Produsentene og elektrobransjen er på kollisjonskurs. Nå er det på tide med en avklaring, mener Geir Jansen, servicesjef hos Andenæs VVS.

– Vi må ha mer funksjonsbaserte byggeregler

- Myndighetene har egentlig en intensjon om å lage funksjonsbaserte byggeregler, men behovet for detaljstyring på enkelte områder gir en sammenblanding av krav til funksjon og ytelseskrav. I den sammenheng er det på høy tid å se på reglene for vanninstallasjoner, hvorfor vi har dem, hvorfor reglene er utformet som de er, og om de er hensiktsmessige.

– Trykktap i vannbårne varmesystemer fører til for høy innetemperatur, energitap...

I vannbårne varmesystemer som omfatter flere boliger kan endringer i trykktap skape utfordringer. Dersom systemet ikke er riktig utformet med høyde for dette, kan dette gi dårlig komfort med for høy innetemperatur, energitap og uønskede lydeffekter.

Ventilasjon og kulde slutter seg til felles salgs- og leveringsbetingelser for...

VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi er med som partner når Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA/VVS/Kulde 2020 er justert

Mulighetene er mange for bedre utnyttelse av ressursene til legionellasikring i...

Det er i dag store forskjeller på hvordan ulike kommuner håndterer sitt legionellaforebyggende arbeid. Som nettartikkel i VVS Forum 12. november med intervjuet av Undervisningsbyggs Gunnar Slinning Østad antyder, så brukes nok mye tid og ressurser på feil måte.

Duravit lanserer dusjtoalettet SensoWash Starck f Lite

Duravit har lansert nytt dusjtoalett i Senowash-serien med HygieneGlaze. - Med Sensowash tilbyr Duravit en innovativ produktserie med høy kvalitet som møter moderne hygienekrav.

Risikobasert bekjempelse av Legionella – et etterlengtet kunnskapsløft for Norges kommuner

Vi applauderer Norsk Kommunal Teknisk Forenings initiativ til kunnskapsløft i kommune Norge for bekjempelse av Legionella! Å endelig få på plass rammer for hvordan man i kommunene målrettet og kunnskapsbasert skal kunne bekjempe Legionella er noe vi mener er langt på overtid.

– Kritisk til ukritisk bekjempelse av Legionella

Norsk Kommunalteknisk Forening har denne uken etablert rammer for et prosjekt sammen med blant annet Undervisningsbygg Oslo KF, Stavanger kommune og Folkehelseinstituttet, om risikobasert bekjempelse av Legionella. – Vi har nå etablert et prosjekt for målrettet og kunnskapsbasert bekjempelse av Legionella. Målet er at kommunene skal unngå å bruke ressurser der man vet at det ikke er Legionella-smitte. 

– Vanskelig å etterleve vannskadesikring på en god måte i de...

Bærum kommune ser store utfordringer og betydelige ekstra kostnader i forbindelse med å etterleve vannskadeforskriften. Nå åpner man for å se nærmere på kost-nytte forholdet for vannskadesikring, og vurdere dette ved ulike typer bygg. 

Direktoratet for byggkvalitet skal føre tilsyn med påstryknings-membraner

Direktoratet for byggkvalitet skal føre tilsyn med produktdokumentasjonen som trengs for å omsette påstrykningsmembraner for bruk i våtrom. Påstrykningsmembraner (også kalt smøremembraner) for bruk i våtrom innendørs er en byggevare som må ha tilfredsstillende produktdokumentasjon etter byggevareforskriften.

Bademiljø lanserer 10 års tetthetsgaranti nasjonalt

I november vil Bademiljø som første kjede i Norge gå på luften nasjonalt med 10 års tetthetsgaranti på bad bygget fra bunn av. Gjennom garantien ønsker Bademiljø å styrke sin posisjon innen totalrehabilitering av bad og ta eierskap til bad som bygges fra A-Å i hele Norge.

Porsgrund introduserer AR til badet

Som den første i bransjen introduserer Porsgrund Augmented Reality (AR) for å gjøre planlegging av badet enda enklere. Nå kan du se hvordan et nytt toalett eller baderomsmøbel vil se ut på badet ditt, før du kjøper det.

– Er lei løsninger i gråsonen av TEK som ikke ivaretar...

- Rørbransjen må skjerpe seg og begynne å levere løsninger som hever vannskadesikkerheten. Det noen tolker som et «bør-krav» i forhold til TEKs beskrivelser, ønsker jeg at skal være et «skal-krav», sier Ole Hugo Sandsnes Vik, teknisk prosjektleder hos Undervisningsbygg Oslo KF (UBF), i samtale med VVSforum.

Grohe: – Berøringsfrie kraner bidrar til forbedret håndhygiene

2020 er et annerledes år. En global pandemi tvinger verden til å tenke nytt, spesielt når det gjelder våre daglige håndvaskrutiner. Håndhygiene er et av de viktigste elementene ved forebygging av infeksjoner og sykdommer, men det er ikke alltid like enkelt.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com