Nyheter

Statlig støtte til fjernvarme er ineffektivt

20.02.08: Fjern den statlige investeringsstøtten til fjernvarmeprosjekter! Dette mener anerkjente BI-forskere.

Foss Fabrikker åttedoblet overskuddet

19.02.08: Foss Bad passerte i fjor for første gang 100 millioner i omsetning. De åttedoblet dermed overskuddet før skatt fra forrige år. Etter et dårlig resultat i 2006 selv med høy aktivitet i bransjen slå Foss Fabrikker tilbake for fullt i 2007. Betydelige investeringer i produksjon, kataloger, produktutvikling og markedsføring som ble foretatt i 2006 fikk dermed den effekten man håpet på.

Hvem har skylden når den nye varmtvannsberederen lekker?

19.02.08: Rørleggere og beredereprodusenter mottar daglig klager fra kunder som finner vanndammer på gulvet rundt sine nye beredere. Hva håndteringen av slike reklamasjoner koster, vet ingen. Men dialogen med sinte kunder og serviceutrykninger både sliter og koster penger for rørleggere og berederprodusenter. Hvem burde egentlig ta denne regningen?

– Planlegg vannbåren gulvvarme før bygging

18.02.08: Den beste effekten av vannbåren gulvvarme begynner allerede i byggegropa på nybygg. Bedriften EnergiJegerne i Larvik har satset på et svensk system som prosjekteres fra bunn av og gir full dokumentasjon.

En nøkkelbransje for klimaarbeidet

18.02.08: Med over 200 deltakere var årets byggkonferanse den største noen gang. Store var også tankene om fremtiden som ble presentert av de forskjellige foredragsholderne. – Av de globale klimautslippene utgjør utslippene knyttet til bygg 35 prosent, slo konst. adm. direktør Fritjof Unander i Enova fast i sitt åpningsinnlegg.

Boom innen næringsbygg

18.02.08: Tilgangen på nye næringsbygg hadde en rekordartet vekst gjennom hele fjoråret. Ved inngangen til 2008 var verdien av entreprenørenes beholdning av andre bygg enn boliger, i hovedsak nye næringsbygg, hele 41 prosent høyere enn på samme tid året før. Tar vi hensyn til den sterke kostnadsveksten gjennom 2007, tilsier dette en økning i volumet på rundt 30%.

Drammen skal varmes med sjøvann

15.02.08: Boliger og næringslokaler i Drammen skal hente varme fra sjøvann. På Brakerøy skal det bygges en ny varmesentral.

Norsk holdingselskap tilfører VKG i Sverige kapital

15.02.08: Det norske holdningsselskapet GTM Holding AS med Gunnar Mannerheim som eier går nå inn i Värmekylgrossisten (VKG) med ny kapital. VKG som er et av Sveriges største selskaper innen varme og kjøleprodukter sliter økonomisk, og får nå tilført ca. 28 millioner gjennom en ny emisjon. GTM Holding AS blir dermed ny hovedeier i VKG med en eierandel på 57.6 prosent.

Energiledelse i Forsvaret:

14.02.08: Rena leir er en ny leir hvor de eldste byggene kun er 10 år gamle. Likevel er det muligheter for reduksjoner i energibruken. Prosjektleder Stein Rune Enger i Forsvarsbygg Utleie, Markedsområde Østlandet forteller at det er avgjørende å ha en god dialog med leirledelsen og de ulike brukerne når man skal spare energi.

Små endringer i rørleggerkostnadene

14.02.08: Byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg steg med 0,1 prosent fra desember 2007 til januar 2008. Det var økning i administrasjonskostandene som bidrog mest til den lille veksten.

Comfort-messe i 100

14.02.08: Årets Comfort-messe ble en braksuksess. Hva annet kunne man vente av en kjede som strutter av selvtillit og overfylte ordrebøker? Og nå skal de svare varehusene med store butikker.

Stort potensial i energisparing

12.02.08: Norge kan spare inn 21 TWh ved ulike effektiviseringstiltak, påpeker administrerende dirktør Per Otto Dyd i Siemens (bildet).

Fortsatt positiv resultatutvikling i YIT!

11.02.08: Også 2007 ble et godt år for YIT, både internasjonalt og i Norge. Omsetningen i YIT Konsernet økte med 13 % til ca 29,7 milliarder kroner og driftsresultatet økte med 31 % til ca 2,7 milliarder kroner. Dette gir en driftsmargin på hele 9,1 %.

EBL med rapport om store energiomlegginger

11.02.08: I dag legger Energibedriftenes landsforening (EBL) som mener at omlegging fra fossil til fornybar energi kan ta 80 prosent av CO2-kuttene klimaforliket har satt som mål.

Nye generasjoner stiller nye krav til svømmeanlegg

08.02.08: I dag også stilles det helt andre krav til rensing, ventilasjon og varmegjenvinning i svømmehaller enn i gamle anlegg som er svært energikrevende.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com