Nyheter

Næringsministeren åpner Gass- og energiteknologi- konferansen

03.06.08: Tirsdag 3. juni holder nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen åpningsinnlegg under Gasskonferansen i Langesund i Telemark.

Pipelife fikk pris for beste stand under 50 m2

02.06.08: Pipelife fikk under Eliaden i forrige uke prisen for beste stand under 50 m2. Pipelife fokuserte på nyheter innen Quickline, bend for kabelrør og PILI-sluket med jordingspunkt.

Nok en varmepumpe på NAAFs produktguide

02.06.08: Varmepumpen Daiseikai fra Toshiba er nå godkjent av produktutvalget i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Tidligere har varmepumpen Daikin fra Friganor blir godkjent av produktutvalget i NAAF.

Tilvekst til Norsk Rørallianse

02.06.08: VVS Senteret Norge AS, som inngår i Røine Gruppen, har fra 1. juni 2008 sluttet seg til samarbeidet i Norsk Rørallianse AS - NRA.VVS Senteret Norge-selskapene er lokalisert i Oslo, Akershus, Hallingdal og Eggedal med hovedkontor sentralt i Drammensregionen.

Ny forbrukerportal med nettverk av håndverkere

02.06.08:Gratisbyggetilbud.dk har siden 2004 hatt stor suksess med å tilby private virksomheter, boligforeninger, forbrukere og den offentlige sektor rådgiving om alle forhold vedrørende bygging, samt formidling av byggeoppgaver til et nettverk på hele 1000 leverandører innenfor alle håndverksfag.

Savner mer bruk av vannbåren varme i offentlige bygg

02.06.08: Prosjektleder Helge Midtun i Bioreg Hadeland savner ordninger som stimulerer til mer bruk av vannbåren varme i offentlige bygg. – Mange spennende fjernvarmprosjekter, basert på bioenergi, hadde blitt gjennomført dersom vi hadde hatt en ordning som stimulerte til installasjon av vannbåren varme uttaler han til Tekniske Nyheter.

YIT på oppkjøpsraid i Europa

30.05.08: YIT kjøper MCEs Building Systems virksomhet i Tyskland, Østerrike, Polen, Tsjekkia og Ungarn YIT Corporation og MCE AG har tegnet en kontrakt for YITs oppkjøp av MCEs Building Systems virksomhet i Tyskland, Østerrike, Polen, Den tsjekkiske republikk, Ungarn og Romania den 29. mai 2008. Oppkjøpet medfører at YIT utvider virksomheten sin til seks nye land.

StatoilHydro, Aker Kværner og SINTEF er drømmen for teknologistudenter

30.05.08: To store bedrifter og SINTEF er de mest etterspurte arbeidsplasser blant norske bedrifter når teknologistudenter velger sin drømmearbeidsgiver.

Statsbyggs BIM-prosjekt og ny OFU-kontrakt

30.05.08: Jotne EPM Technology har fått innvilget sin søknad, og vil inngå OFU-kontrakt med Innovasjon Norge for produktet TILDA. I denne søknaden er Statsbygg den offentlige kunden med behov for produktet TILDA.

Bygger vi for kompliserte Våtrom?

29.05.08: Sousjef Oddvar Stensrød i Gjensidige forsikring var den første i Norge som monterte rør-i-rør-system i huset sitt, det var i 1987. Han var da sjef for sanitærlaboratoriet ved Norges byggforskningsinstitutt (nå SINTEF Byggforsk).

Mer fuktskader med våtere klima

29.05.08: "Klimaendringene kan få dramatisk konsekvenser for det bygde miljø, Nye deler av landet kan bli utsatt for mer nedbør, flom og andre fuktskadelige hendelser.". Med disse optimistiske ordene åpnet forskningssjef Kim Robert Lisø i SINTEF Byggforsk sitt foredrag på årets fuktskadeseminar.

Første varmepumpe på NAAFs produktguide

28.05.08: Varmepumpen Daikin fra Friganor er nylig godkjent av produktutvalget i NAAF og er første varmepumpe på forbundets produktguide. NAAF mener luft til luft varmepumpe med gode luftfilter kan anbefales alle så fremt de er riktig plassert og blir vedlikeholdt.

Aker Grenland Industri – flerfaglig og slagkraftig

28.05.08: Morgan AS i Porsgrunn var en av de store rørentreprenørene i Grenlands-området. Det er bedriften fremdeles, men nå som VVS-avdelingen i Aker Grenland Industri AS. Aker Grenland Industri er heleid selskap under Aker Yards og ble dannet ved en fusjon av Brevik Rørindustri AS med datterselskapene Olai Brønsten AS og Brevik Blikkenslagerverksted AS, AS Morgan og Eidanger Mek. Verksted AS. Olai Brønsten AS er comfortrørlegger i Porsgrunn. Fusjonen skjedde 1. november 2007.

Ny RIF-veileder Brannteknisk rådgivning og kontroll

28.05.08: Veilederen har tre hovedmål; - Definere brannsikkerhetsrådgiverens arena - Øke kompetansen hos bestiller av branntekniske rådgivertjenester - Redusere konflikter som følge av klarere ansvarsroller. Brannteknisk rådgivning er et tverrfaglig og relativt nytt fagområde, hvor spilleregler er under utprøving og evaluering

Stachybotrys chartarum og vennene hans

28.05.08: Fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam AS gledet forsamlingen med bilder fra filmen "The Good, the Bad and the Ugly" da han gjorde opp kunnskapsstatus for muggsopp pr. 2008. Det var neppe tilfeldig at arten Stachybotrys chartarum ble nevnt i forbindelse "the Bad", attpåtil med et bilde av Clint Eastwood. Det eneste som manglet var filmmusikken. For øvrig var hans orientering edrueliggjørende når det gjaldt å få frem hvor kompleks hele problemstillingen er.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com