Nyheter

Tørre fakta om fuktig problem

28.05.08: Nasjonalt seminar om fuktskader 2008 samlet i går cirka 150 mennesker i GlaxoSmithKline konferansesenter i Forskningsveien på Blindern. Det er sjette året på rad SINTEF Byggforsk og Mycoteam arrangerer dette seminaret, som alltid har hatt god oppslutning.

Enkelt og lønnsomt med varmepumpe i fyrhuset.

28.05.08: Rundt om i Norge finnes det nærmere 8 000 større bygg med vannbåren varme. En stor del av disse har et fyrhus med oljebrenner i kombinasjon med elektrokjel. Ved at man har to energikilder kan man skifte mellom olje og elektrisitet – alt etter hva som til enhver tid er mest lønnsomt.

Uavklart sluttrapport om inneklima

27.05.08: Sluttrapporten fra forskningsprosjektet "Inneklima og helse-effekter" gir ingen svar på hvorfor ansatte ved enkelte UiB-bygg har mer hodepine, er trøttere og har større konsentrasjonsvansker enn andre. Men alle undersøkte bygg fikk dårligere karakter enn svensk kontrollgruppe.

Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS får bygge i Sandnessjøen

27.05.08: NVE har gitt Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Sandnessjøen sentrum, Alstahaug kommune.

Forlenget læretid i rørleggerfaget vedtatt

27.05.08:Faglig Råd og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring har tidligere i vinter godt inn for utvidelse av læretiden innen rørleggerfaget med et halvt år. Nå har også kunnskapsdepartementet formelt godkjent utvidelsen, og ny modell for Rørleggerfaget blir da 2+2.5, mot 2+2 fra tidligere.

Nye regler for beregning av overtidslønn for lærlinger

27.05.08: Lærlinger som blir pålagt overtidsarbeid skal lønnes som ufaglærte arbeidstakere. Dette er en ny bestemmelse i Fellsoverenskomsten for byggfag etter tariffrevisjonen i år.

Bygger 20.000 kvm på spek

23.05.08: Avantor ser lyst på fremtiden og er i ferd med å reise et kontorbygg på 20.000 kvadratmeter i Nydalen - uten en eneste leietaker på plass.

Statoil velger gasskap fra Tolcon

26.05.2008. Tolcon AS har i disse dager inngått kontrakt med Statoil Norge AS om leveranser av norskutviklede gasskap for abonnementssentraler. Kontrakten om gasskapene, som bl.a. benyttes i boliger, gjelder i første omgang for to år med opsjon på ytterligere et år.

Boligventilasjon – et stort nytt marked ?

26.05.08: Ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven innebærer en revolusjon for innemiljøet i norske hus. For å tilfredsstille de nye forskriftenes krav til energieffektivitet i boliger, er det nødvendig med balansert ventilasjon. Men balansert ventilasjon er ikke bare et enøktiltak, det kan også føre til en sårt tiltrengt forbedring av inneklimaet i norske hjem.

Nytt styre i Norsk Gassenter

26.05.08: Erik Brinchmann, mangeårig direktør for Gasnor, blir ny styreleder i Norsk Gassenter AS. Sammen med seg i det nye styret som ble valgt på selskapets generalforsamling 22. mai, får han Jan Arvid Øvestad, Lyse Gass, Dag Halvorsen, Norske Rørleggerbedrifters Landsforbund (NRL), Gudrun Rollefsen, Barents Naturgass, Gunnar Backer jr, StatoilHydro og Stefan Mohlin, Nordic LNG.

Roser det offentliges krafttak for forskning på miljøvennlig energi

26.05.08: – En viktig satsing. Våre to institusjoner vil bidra aktivt for at Norge og det globale miljøet skal få mest mulig igjen for dette løftet. Det sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF og NTNUs rektor Torbjørn Digernes om den varslede opptrappingen av norsk forskning på miljøvennlig energi.

Flere avlagte fag- og svenneprøver

26.05.08: Det ble avlagt nesten 19 300 fag- og svenneprøver i skoleåret 2006/07. Dette er over 700 flere enn året før og tilsvarer en økning på 4 prosent. Av de kandidatene som gikk opp til fag- eller svenneprøve i tidsrommet 1. oktober 2006 til 30. september 2007, var det om lag 12 900 lærlinger, 5 900 praksiskandidater og 500 elever i fagopplæring i skole.

Bevegelsesmelder for sentral driftskontroll

23.05.08: Micro Matic Norge AS lanserer nå en ny bevegelsesmelder.Produktet er beregnet for bruk i bygg med sentral driftskontroll, og den har 24 V ac/dc driftsspenning og potensialfritt relé og er konstruert for styring av lys og ventilasjon.

NHO: Norsk økonomi er i særklasse

23.05.08: Norsk økonomi vokser videre både i år og neste år, til tross for nedgangskonjunktur i USA og etter hvert også i Europa, mener sjeføkonom Tor Steig i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

SINTEF tilstede på BuildingSMART-forum i Tokyo

23.05.08: 23. april i år deltok over 100 personer fra BAE-næringen i Japan på et vellykket BuildingSMART-forum i regi av BuildingSMART Japan og Japan Construction Information Center. Håvard Bell fra SINTEF Byggforsk var også til stede, og presenterte SINTEFs arbeid på japansk.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com