Nyheter

YIT på oppkjøpsraid i Europa

30.05.08: YIT kjøper MCEs Building Systems virksomhet i Tyskland, Østerrike, Polen, Tsjekkia og Ungarn YIT Corporation og MCE AG har tegnet en kontrakt for YITs oppkjøp av MCEs Building Systems virksomhet i Tyskland, Østerrike, Polen, Den tsjekkiske republikk, Ungarn og Romania den 29. mai 2008. Oppkjøpet medfører at YIT utvider virksomheten sin til seks nye land.

StatoilHydro, Aker Kværner og SINTEF er drømmen for teknologistudenter

30.05.08: To store bedrifter og SINTEF er de mest etterspurte arbeidsplasser blant norske bedrifter når teknologistudenter velger sin drømmearbeidsgiver.

Statsbyggs BIM-prosjekt og ny OFU-kontrakt

30.05.08: Jotne EPM Technology har fått innvilget sin søknad, og vil inngå OFU-kontrakt med Innovasjon Norge for produktet TILDA. I denne søknaden er Statsbygg den offentlige kunden med behov for produktet TILDA.

Bygger vi for kompliserte Våtrom?

29.05.08: Sousjef Oddvar Stensrød i Gjensidige forsikring var den første i Norge som monterte rør-i-rør-system i huset sitt, det var i 1987. Han var da sjef for sanitærlaboratoriet ved Norges byggforskningsinstitutt (nå SINTEF Byggforsk).

Mer fuktskader med våtere klima

29.05.08: "Klimaendringene kan få dramatisk konsekvenser for det bygde miljø, Nye deler av landet kan bli utsatt for mer nedbør, flom og andre fuktskadelige hendelser.". Med disse optimistiske ordene åpnet forskningssjef Kim Robert Lisø i SINTEF Byggforsk sitt foredrag på årets fuktskadeseminar.

Første varmepumpe på NAAFs produktguide

28.05.08: Varmepumpen Daikin fra Friganor er nylig godkjent av produktutvalget i NAAF og er første varmepumpe på forbundets produktguide. NAAF mener luft til luft varmepumpe med gode luftfilter kan anbefales alle så fremt de er riktig plassert og blir vedlikeholdt.

Aker Grenland Industri – flerfaglig og slagkraftig

28.05.08: Morgan AS i Porsgrunn var en av de store rørentreprenørene i Grenlands-området. Det er bedriften fremdeles, men nå som VVS-avdelingen i Aker Grenland Industri AS. Aker Grenland Industri er heleid selskap under Aker Yards og ble dannet ved en fusjon av Brevik Rørindustri AS med datterselskapene Olai Brønsten AS og Brevik Blikkenslagerverksted AS, AS Morgan og Eidanger Mek. Verksted AS. Olai Brønsten AS er comfortrørlegger i Porsgrunn. Fusjonen skjedde 1. november 2007.

Ny RIF-veileder Brannteknisk rådgivning og kontroll

28.05.08: Veilederen har tre hovedmål; - Definere brannsikkerhetsrådgiverens arena - Øke kompetansen hos bestiller av branntekniske rådgivertjenester - Redusere konflikter som følge av klarere ansvarsroller. Brannteknisk rådgivning er et tverrfaglig og relativt nytt fagområde, hvor spilleregler er under utprøving og evaluering

Stachybotrys chartarum og vennene hans

28.05.08: Fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam AS gledet forsamlingen med bilder fra filmen "The Good, the Bad and the Ugly" da han gjorde opp kunnskapsstatus for muggsopp pr. 2008. Det var neppe tilfeldig at arten Stachybotrys chartarum ble nevnt i forbindelse "the Bad", attpåtil med et bilde av Clint Eastwood. Det eneste som manglet var filmmusikken. For øvrig var hans orientering edrueliggjørende når det gjaldt å få frem hvor kompleks hele problemstillingen er.

Konkurranse for å etablere energiforskning

28.05.08: Forskningsrådet har nå satt i gang konkurransen om å etablere nye sentra for miljøvennlig energi (FME). Pengene til forskning på dette feltet har fått en betydelig økning gjennom det såkalte klimaforliket.

Tørre fakta om fuktig problem

28.05.08: Nasjonalt seminar om fuktskader 2008 samlet i går cirka 150 mennesker i GlaxoSmithKline konferansesenter i Forskningsveien på Blindern. Det er sjette året på rad SINTEF Byggforsk og Mycoteam arrangerer dette seminaret, som alltid har hatt god oppslutning.

Enkelt og lønnsomt med varmepumpe i fyrhuset.

28.05.08: Rundt om i Norge finnes det nærmere 8 000 større bygg med vannbåren varme. En stor del av disse har et fyrhus med oljebrenner i kombinasjon med elektrokjel. Ved at man har to energikilder kan man skifte mellom olje og elektrisitet – alt etter hva som til enhver tid er mest lønnsomt.

Uavklart sluttrapport om inneklima

27.05.08: Sluttrapporten fra forskningsprosjektet "Inneklima og helse-effekter" gir ingen svar på hvorfor ansatte ved enkelte UiB-bygg har mer hodepine, er trøttere og har større konsentrasjonsvansker enn andre. Men alle undersøkte bygg fikk dårligere karakter enn svensk kontrollgruppe.

Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS får bygge i Sandnessjøen

27.05.08: NVE har gitt Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Sandnessjøen sentrum, Alstahaug kommune.

Forlenget læretid i rørleggerfaget vedtatt

27.05.08:Faglig Råd og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring har tidligere i vinter godt inn for utvidelse av læretiden innen rørleggerfaget med et halvt år. Nå har også kunnskapsdepartementet formelt godkjent utvidelsen, og ny modell for Rørleggerfaget blir da 2+2.5, mot 2+2 fra tidligere.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com