Nyheter

Dårlig inneklima, krever skole stengt

27.02.08: Kommuneveterinær Harald Fodstad i Andøy krever at Andenes ungdomsskole skal stenges. Det er muggsopp, store lekkasjer, råte og uhygieniske forhold ved skolen.

Varsler kontroll av ID-kort

27.02.08: To måneder etter at kravet til id-kort på norske byggeplasser trådte i kraft, er det kun ustedt 5 000 id-kort. Totalt er det beregnet at 300 000 arbeidstakere i norsk bygg- og anleggsnæring omfattes av ordningen som forvaltes av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet oppfordrer nå alle aktører i næringen til å starte søkeprosessen.

Grundfos med ny avdeling i Larvik

27.02.08: Grundfos åpnet i førsten av februar ny serviceavdeling i Larvik. Avdelingen skal dekke området Telemark, Vestfold og Buskerud. Det betyr at Grundfos nå kan tilby sine kunder salg og service på et stort utvalg produkter i området.

Føler seg motarbeidet i valg av energiløsninger

27.02.08: Mange huseiere ønsker å ta i bruk alternative energiformer, men føler seg motarbeidet av energileverandørene. – For mange huseiere er det veldig krevende å utfordre energileverandørene på dette området. Man skal være klar over at det tross alt er noen som synes det er veldig ok at vi bruker mye energi, sier Sverre Tiltnes i Grønn Byggallianse.

Fjernvarme et blindspor

27.02.08: Satsing på fjernvarme er i de aller fleste tilfeller et energi- og miljømessig blindspor, skriver direktør Tore Strandskog i Dagens Næringsliv. Han er kritisk til de som mener at fjernvarme gir effektiv ressursutnyttelse og fleksibilitet i energiforsyningen

– Tre oppvarmingsalternativer bør tilbys i nye boliger

26.02.08: I en undersøkelse fra Forbrukerrådet blir det avdekket at seks av ti nye borettslag har kun elektrisitet som oppvarming. Forbrukerrådet krever at det tilbys tre oppvarmingsalternativer i nye boliger

Tysk varmepumpeteknologi inn i Norge

26.02.08: Den tyske varmepumpeprodusenten Alpha-InnoTec er nå på plass i Norge med selskapet Alpha-InnoTec Norge AS, med ledelse, service og logistikkfunksjoner i Sandnes og avdelingskontorer i Oslo og Bergen.

Liv Kari Hansteen ny administrerende direktør i RIF!

26.02.08: Liv Kari Hansteen, 40 år, er ansatt som ny administrerende direktør i RIF. Hun kommer fra Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) hvor hun har vært ansatt som direktør siden 2005.

Rekordår for Enova

26.02.08: Resultatet for 2007 ble 2,4 TWh i spart og produsert ny fornybar energi. Dette er det beste resultatet i Enovas historie. Enova har siden starten i 2001 bidratt med støtte til prosjekter som er kontraktfestet til 10,1 TWh. Energieffektivisering i bygg og industri står for om lag 50% av resultatene så langt.

Blåboka er revidert

27.02.08: Statsbygg har revidert sin såkalte Blåbok som er kontraktbestemmelser for entrepriser basert på NS 3430. Blåboka er nå delt i to deler; en generell som inneholder Statsbyggs standardbestemmelser og en spesiell del hvor eventuelle prosjektspesifikke bestemmelser fremkommer.

Vannfrie urinaler i rustfritt stål

25.02.2008: På Dragvoll i Trondheim er det nå installert vannfrie urinaler. Det er NTNU og Intra-gruppen som sammen har gjennomført et omfattende program for å spare vann.

Norske bedrifter ansetter europeisk arbeidskraft

22.02.08: Hver tredje bedrift i Norge benytter arbeidskraft fra EU-land. Stadig flere blir fast ansatt.

Gunnar Karlsen overtar ny bedrift på Lillehammer

21.02.08: GK overtar Mesna Ventilasjon og Blikkenslagerservice AS (MVB) på Lillehammer og styrker sin posisjon som distriktets ledende inneklimabedrift.

Statlig støtte til fjernvarme er ineffektivt

20.02.08: Fjern den statlige investeringsstøtten til fjernvarmeprosjekter! Dette mener anerkjente BI-forskere.

Foss Fabrikker åttedoblet overskuddet

19.02.08: Foss Bad passerte i fjor for første gang 100 millioner i omsetning. De åttedoblet dermed overskuddet før skatt fra forrige år. Etter et dårlig resultat i 2006 selv med høy aktivitet i bransjen slå Foss Fabrikker tilbake for fullt i 2007. Betydelige investeringer i produksjon, kataloger, produktutvikling og markedsføring som ble foretatt i 2006 fikk dermed den effekten man håpet på.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com