Nyheter

Fokus på klimagassutslipp og materialbruk i VVS-tekniske anlegg

Erichsen & Horgen inviterte tirsdag 4. februar til bransjetreff for å sette fokus på klimagassutslipp og materialbruk i VVS-tekniske anlegg.

– Håper dette legger premisser for framtidige entrepriseformer

Flow Trøndelag VVS er en av aktørene som skal forme og bygge Johan Bojer vgs. i en målsumsbasert samspillsentreprise.  – En veldig spennende prosess som jeg håper vil legge premisser for framtidige entreprisemodeller, sier bedriftens prosjektansvarlig Jonny Bech.

Legionellabransjen må slutte å sverte hverandre

I den senere tid har det vært en til dels opphetet debatt blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionellaforebygging. Det er nå på tide at bransjen opptrer samlende i stedet for å sverte hverandres produkter og komme med påstander om juks sier daglig leder i Kompa AS, Van Ha Doan. 

Hvem fortjener Varmepumpeprisen 2020?

– Vi ønsker tips til personer, firmaer, prosjekter eller kommuner som fortjener årets varmepumpepriser, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. 

Klimakur 2030: Dialog med byggenæringen avgjørende for å lykkes

Byggenæringen er en viktig aktør for å få ned klimagassutslippene. Klimakur 2030 peker blant annet på offentlige innkjøp og elektrifisering. Gode gjennomtenkte bestillinger i dialog med næringen vil være viktig for en raskt og forutsigbar utvikling, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Rådgiverne i skoleverket må strammes opp!

De neste årene kommer vi til å mangle så mye som 4500 rørleggere her i landet. Kompetansen om håndverksfag hos dem som skal gi råd til ungdommene er svært mangelfull og utvilsomt en av årsakene til at situasjonen er kritisk.

– Føles godt å være tilbake i VVS-bransjen

- Først vil jeg bruke tid på å bli kjent både med organisasjonen og kundene, innen jeg kan stake ut veien videre. Men jeg kjenner allerede at det er godt å være tilbake i VVS-bransjen, og  jeg gleder meg veldig til å komme skikkelig  i gang med oppgavene, sier Grohe Norges nye Country Manager Anne Dahl Øiseth (57).

Hvorfor trenger byggenæringen en 21-prosess?

Leder av BAE-rådet og BNLs sjef Jon Sandnes stilte spørsmålet om hvorfor byggenæringen trenger en 21-prosess, på BAE-rådets årlige nyttårsjazz. – Klimautfordringene kommer stadig høyere opp på agendaen og det haster å få på plass en god FoU-prosess for å bidra til å løse samfunnsutfordringene, sier han.

Frokostseminar om sikring og overvåking av drikkevann

Resideo Norge arrangerer sammen med INNVA og AxFlow frokostseminar torsdag 6. februar om overvåking og sikring av drikkevann. – Vannet er vårt viktigste næringsmiddel, og det er heldigvis større fokus på sikring av drikkevannet nå en det har vært tidligere, sier Tom Fjordvang, Account Manager for Resideo Norge.

Klimakur 2030: Slik kan utslippene kuttes

Norge kan halvere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser innen 2030 dersom atferd endres, teknologi utvikles og virkemidler innføres raskt.

– Vi må ikke selge sjela vår! 

- Stadig takker jeg nei til å montere VVS-produkter som kunden selv har handlet på nett eller i en billigbutikk. Men da ringer han eller hun bare til en annen rørlegger som påtar seg jobben. Vi må slutte å selge sjela vår, sier Kenneth Frøland, daglig leder og eier av Frøland VVS med base i Moss.

Purmo etablerer salgskontor i Norge

Purmo Norge etablerer kontor på Årnes som skal samle selskapets satsing i Norge. Selskapet ansatte to nye medarbeidere i 2019, og ønsker nå å være mer tilgjengelig i markedet. - Vi må ha et sted hvor vi kan be inn kunden, vise våre produkter og dele vår kunnskap, sier Tom Gunnar Bratsberg, salgssjef for Purmo Norge.

– Rørleggerbransjen ville hatt godt av flere jenter som fagarbeidere

Hvorfor utdanner ikke flere jenter seg til fagarbeidere? Til tross for skrikende mangel på arbeidskraft, viser en undersøkelse fra Ipsos at bare fire prosent kvinner ønsker å jobbe med bygg, anlegg og industri. - Mye er positivt skjer, men vi har fortsatt et stykke å gå, Elin Moer Brænne, leder av Opplæringskontoret for rørleggerfagene i Vestfold.

Må man betale de ansatte lønn på dager man normalt har...

For bedrifter som er omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag 2018-2020 (tariffavtale) vil Bilag 9 komme til anvendelse for alle arbeidstakere omfattet av overenskomsten.

– Rørleggeren og arkitekten må kommunisere bedre

- Jeg forstår at det er utfordrende for rørleggeren å komme for sent inn prosjektene. De jobber med grundige prosjekteringskisser og trenger installasjonsplass. Men for å møte bedre forståelse for behovet av mer plass og avstander i forhold til sjakter og rørinstallasjoner, må de bli flinkere til å kommunisere sine utfordringer.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com