Nyheter

– Mange har bidratt for at vi har kunnet levere våre...

- Verden, Norge og Bravida har vært i en situasjon vi aldri har vært i tidligere og vi er heldige som er i en bransje som ikke har vært stengt ned, men har klart å holde hjulene i gang.

Skuffende at klimameldingen ikke adresserer byggsektoren

Regjeringen tar grep om klimamålene og skal bruke det offentliges innkjøpsmakt for å redusere klimagassutslippene. –Byggsektoren er i stor grad fraværende i klimameldingen som ble lagt frem sist uke. Det er litt skuffende, sier adm. direktør Grete Aspelund i Sweco.

Etterlevelse av smittevern og karanteneregler

Svært mange bedrifter frykter at det skal spre seg smitte på arbeidsplassen. Hvordan skal ansatte, innleide og ansatte hos underentreprenører som har vært på utenlandsreise følges opp? Her er BNLs råd til hvilke krav man bør stille.

Klimaplan 2021-2030: – Byggenæringen er en viktig bidragsyter for å få...

Regjeringen har lagt frem Stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030". – Vi er glad for at regjeringen har sett byggsektoren under ett i denne planen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

OsloMet tilbyr videreutdanning i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygninger

OsloMet tilbyr nå videreutdanning i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygninger.

Åsmund Østvold vil lede det næringspolitiske arbeidet for Byggmesterforbundet

Når Byggmesterforbundet fra årsskiftet på egen hånd skal ivareta egen politikk og samarbeide direkte med NHO, har styret besluttet å engasjere Åsmund Østvold til å bistå i arbeidet.

Regjeringen forlenger permitteringsordningen til 1. juli

Regjeringen har besluttet å forlenge permitteringsordningen fram til 1. juli.

Bransjen satser sterkt på økt VDC-kompetanse innen prosjektledelse 

NTNU fortsetter samarbeidet med Stanford Center for Professional Development starter mandag 11. januar opp en nytt VDC-sertifiseringskurs. Kurset ble fulltegnet før påmeldingsfristen, så dette tyder på at det første kurset var en suksess.

Assemblin kjøper ventilasjons-entreprenøren Nor-Klima T. Svendsen

Gjennom kjøp av alle aksjene i ventilasjonsselskapet Nor-Klima T. Svendsen AS, styrker Assemblin sin posisjon lokalt i drammensmarkedet. Nor-Klima T. Svendsen AS vil skifte navn til Assemblin ventilasjon AS.

Ronny Øvrevik og Øyvind Hagen blir nye divisjonsdirektører i Bravida

Bravida tar sats og endrer organisasjon for videre vekst. Selskapet etablerer to divisjoner for å kunne vokse og etablere ytterligere avdelinger og regioner i årene som kommer. Ronny Øvrevik og Øyvind Hagen får ansvaret for ulike geografiske områder.

– Ordrereserven er på historisk toppnivå når det gjelder prosjekter

- Byggebransjen har i hele koronakrisen vært bedt om å holde hjulene i gang, også i den første fasen da ingen helt visste hva vi stod ovenfor, og mange medarbeidere på byggeplassene kjente på frykt for hva man risikerte. Jeg synes vår bransje har fått for lite anerkjennelse tidligere, så jeg håper flere har fått øynene opp for hvilken fantastisk bransje vi utgjør.

BRAVENT-prosjektet om røykventilasjon har fått bevilget penger fra Forskningsrådet

Flere forskningsprosjekter som handler om brannsikkerhet fikk nylig penger av Norges forskningsråd. Et av disse handler om røykventilasjon i skolebygg. Prosjektet har som overordnet mål å utvikle og dokumentere en generell og kostnadseffektiv løsning for å kontrollere røyk og trykk ved små branner i skolebygg, ved bruk av eksisterende systemer for komfortventilasjon.

Ny timesats for rørlegger

Fra 1. januar i år er prisen 739 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2020, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020.

Munchmuseet kan snart flytte inn i nybygg

Problemene med klimaanlegget er løst, og det nye Munchmuseet i Bjørvika kan snart fylles med kunst.

Nå skal «alle» ha berøringsfritt

Bærekraft, miljø og smittevern har større fokus enn noen gang i byggebransjen. Det nyter Oras Armatur godt av, som omsetter berøringsfrie kraner som aldri før. - Koronapandemien har bidratt til et gjennombrudd for berøringsfrie kraner. 80 prosent av overføringer av bakterier skjer gjennom kontaktsmitte, sier Kim  Haugom, selskapets salgssjef prosjekt.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com