Nyheter

Nye avdelingsjefer i Oras for Buskerud, Akershus og Oslo

Oras samler fra 1. juli virksomhetene i Oslo, Akershus og Buskerud under ny lokal ledelse. Ansvaret for å lede rørvirksomheten i Buskerud er gitt til Lars Bråten. Samtidig har Thomas Kristoffersen fått ansvaret for prosjekt-virksomheten på rør i Oslo og Akershus.

Tor-Erik Sivertsen er ny regionsjef i Brødrene Dahl

Tor-Erik Sivertsen (42) startet som ny regionssjef i Brødrene Dahl, Trøndelag i midten av juni. Han kommer fra S-Rør hvor han var daglig leder i mange år.

Uponor satser hardt på VVS-dagene

VVS-dagene 2018 blir en viktig messe for Uponor. Selskapet legger opp til offisielle lanseringer av en rekke nye produkter og løsninger, hvor flere er utviklet i samarbeid med norske rørleggere.

Tor Martin Garsjø slutter som adm.direktør i Norsk Wavin

Tor Martin Garsjø, Country Director i Norge, har besluttet å forlate selskapet for å forfølge karrieremuligheter utenfor Wavin. Han har ledet Norsk Wavin fra  2009 og i denne perioden har han bidratt vesentlig til utviklingen av Norsk Wavin AS.

Undervisningsbygg styrker kompetansen med egen seksjon på LCC

Seksjonen for investering og analyse ble opprettet i juni og skal realisere størst mulig nytteverdi for Undervisningsbygg, som står overfor årlige investeringer på over 2,5 milliarder kroner de kommende år.

Pipelife Norge kjøper Isoterm

Pipelife Norge har inngått en avtale med Jebo-gruppen om å kjøpe Isoterm AS, som fra fabrikken sin på Ringebu er markedsleder i Norge på vann- og avløpsrørsystemer med innebygd frostsikring. Med overtakelsen av Isoterm AS tar produsenten en ledende posisjon i et nytt rørmarked i Norge.

Enova avslutter støttetilbud med kjempetildeling

127 millioner kroner til 104 energioppgraderingsprosjekter. Det ble resultatet av Enovas siste støtterunde til eksisterende bygg. Nå lanserer de et helt nytt tilbud som skal sørge for at den positive utviklingen i rehabiliteringsmarkedet fortsetter.

Bygg-, anlegg og eiendomsbransjen bør lære digitalisering av dagligvarebransjen

- Milliarder av kroner går tapt i BAE-næringen hvert år grunnet feilleveringer, tapte kolli og forsinkelser. Nå er det på tide at bransjen lærer av de beste, nemlig dagligvarebransjen, mener bransjeansvarlig og digital standardekspert i GS1 Norway, Knut Vala.

Prisen ikke det viktigste i ny offentlig servicekontrakt på rørleggertjenester

Kompetanse og personlig egnethet vektes høyere når Omsorgsbygg lyser ut en rammeavta-le på rørleggertjenester. Hensikten er å sikre en effektiv anbudsprosess og at valgte tjenes-televerandør vil prestere som forventet.

Askim og Mysen Rør går fra Comfort til Norsk Rørallianse

Askim & Mysen Rør AS går fra 1.januar 2019 inn som en av eierne i Norsk Rørallianse AS.  - Vi er veldig glade for å få Askim og Mysen Rør AS inn i alliansen. Dette gjør oss enda sterkere, spesielt i området Østfold, Akershus og Oslo, sier Line Ekroll Dyb, daglig leder i Norsk Rørallianse AS. 

Vil øke kvaliteten på lærlingordningen for rørleggere

Fag- og yrkesopplæringen er et delt ansvar mellom myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Nå ønsker Rørentreprenørene Norge og opplæringsbedriftene økt fokus på kvaliteten i lærlingordningen.

Multiconsult vinner Statsbygg-kontrakt

I en konkurranse med fem tilbydere blir Multiconsult innstilt til Statsbygg-kontrakten på rammeavtale for BIM-manual 2.0 videreutvikling.

Lavere befolkningsvekst kan dempe prispresset i boligmarkedet

SSB gjør en betydelig nedrevidering i befolkningsframskrivingene. Det demper boligetterspørselen og kan redusere prispresset i boligmarkedet.

Ragnar Svensen AS i Stavanger er ISO 9001:2015 sertifisert

Ragnar Svensen AS i Stavanger som er en del av FLOW Group er ISO 9001:2015 sertifisert. Selskapet tilfredsstiller dermed kravene i NS-EN ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet.

Prognoser fra Byggenæringen: Forventer anleggsboom

Det er fortsatt høyt aktivitetsnivå i næringen, men det er store forskjeller mellom de ulike markedene. - Prognosene viser at til tross for gode makroutsikter, venter vi lavere veksttakt i BA-markedet fremover enn i 2016 og 2017.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com