Kommentaren

Psst…oss uavhengige i mellom

Uavhengighet er noe stater slåss for og mennesker hyller som noe spesielt verdifullt. Her kommenterer Thore Andreassen i Termorens legionella-diskusjonen:

Fellesmåling av energiforbruket.

04.08.09: NVE foreslår nå å endre kontrollforskriften som blant annet omhandler fellesmåling av energiforbruket i eksempelvis boligblokker, yrkesbygg, kjøpesentra etc.

Krav i byggeforskriftene er på ville CO2-veier?

09.06.09: En overordnet målsetning i sammenheng med energibruk er å redusere utslippet av CO2. I følge byggeforskriftenes § 8-22 skal en vesentlig del av energiforbruket i nye bygninger dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet eller fossilt brensel.

Norsk miljøvennlig energi

01.05.09: Verden står i dag overfor tre svært krevende utfordringer. Finanskrisen, en ressurskrise innen energi og global oppvarming.

Må skapes mye ny kunnskap

25.02.09: ZEB - The Research Centre on Zero Emission Buildings er allerede i gang og leder for en av arbeidspakkene Vojislav Novakovic ved NTNU påpeker at her må det skapes mye ny kunnskap.

– Alternativ energi gir lavere strømpriser og skåner miljøet

Varmepumpe i kombinasjon med solvarme er vel dagens mest ideelle form for energiriktig- og miljøvennlig oppvarming av gulvvarmeanlegg og tappevann, for boliger.

Vannforsyningen eies av abonnentene

Det råder dessverre en rekke misforståelser omkring eierskap, rettigheter, plikter og organisasjonsformer for norsk vannforsyning. Mange synes ikke å være oppmerksomme på at vannverkene tilhører abonnentene, enten disse driftes av samvirker eller kommunen. Såkalt ’offentlig’ vannforsyning finansieres av abonnentene - og holdes utenfor kommunebudsjettet. Kommunen har heller ikke plikt til å levere vann.

Kondenserende gasskjel for effektiv fyring med lite utslipp

06.02.08: Mens politikere og synsere skravler om hvor galt det går med klimaet, gjør industrien noe med saken. I denne sammenhengen er det oftest varmepumper og fjernvarme som trekkes frem, men mer effektive olje- og gassbrennere er også viktige bidrag til miljøet – og til fyringsøkonomien.

Beretningen om en varslet ulykke

19.10.07: I 1981 utga den colombianske forfatteren Gabriel Garcia Márques boken "Beretningen om et varslet mord". Temaet er et mord "alle" vet kommer til å skje, unntatt den som skal myrdes. Året etter fikk Márques Nobelprisen i litteratur.

ENOVA følger ikke med

08.10.07: Sentrale politikere og miljøvernforkjemper har ved flere anledninger uttalt at riktig anvendelse av teknologi kan redusere miljøutfordringene. Det skjer mye spendende hos en rekke produsenter. Alternative energiformer, som har reduserte eller ingen CO2 utslipp, utvikles og testes i store deler av verden. I Norge ser det ikke ut til at vi er kommet lengre enn til snakkestadiet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com