Kommentaren

Sentral godkjenning: – Skivebom av Arkitektbedriftene og RIF

Jeg ser at adm. dir. Skavang i Arkitektbedriftene i Norge reagerer kraftig på endringene i Sentral Godkjenning for ansvarsrett til gunst for fagskoleingeniører. Han forsterker sin generelle kritikk ved å hevde at han har andre bransjebedrifter og utdanningsinstitusjoner med på laget.

En klimavennlig byggenæring

Byggenæringen bygger og bestiller forurensende løsninger verden over. Nytenkning kan gjøre næringen til en del av løsningen på klimaproblemene.

Vannskadesikkerhet: – Veiledningstekstene til TEK er og blir meningsløse

Uklare regler og mange tolkninger skaper frustrasjon og dårlig omdømme for bransjen. Debatten om vannskadesikring rundt tilkomst til innbygningssisterner viser med all tydelighet at det trengs en opprydding i, eller aller helst sletting av veiledningstekster for vannskadesikkerhet.

Hjelp oss å spare milliarder, Monica!

Kommunalminister Monica Mæland kan spare strømkunder for unødvendig dyre strømregninger og samfunnet for milliardinvesteringer i kraftnettet framover. Spørsmålet er om hun viser politisk vilje til å gripe sjansen.

Desentralisert ventilasjon og plass, og hva med smart bygg og...

Desentralisert ventilasjon har stort sett vært den valgte løsningen for næringsbygg fra 2005 til i dag. Dette gjelder også for skoler og shoppingsenter.

Vannsenter kan bli pengemaskin

Realiseringen av et kompetansesenter for vann ved NMBU vil koste staten 20 millioner. Det kan bli en av de mest lønnsomme forskningsinvesteringene på mange tiår. 

Fyr ikke for kråkene!

I følge en ny studie finansiert av blant andre Statnett, bør nordmenn «ikke slå av varmeovnene,» men heller la panelovnene dure og gå natten...

Fremtidens byggeplass

Det har vært skrevet utallige artikler de siste årene som omhandler produktiviteten i byggebransjen. Mange målinger er også gjennomført. Disse målingene forteller dessverre at vi ikke har hatt en positiv produktivitets-utviklingen i den bransjen vi er en del av

Etterlyser flere tiltaksplaner for rør

Nedbørmengden øker og øker. I snitt har nedbørmengden i Norge økt i underkant av 20 prosent de siste 100 årene. Dette gjelder gjennomsnittlig nedbør – ekstremnedbøren har antakeligvis økt mer.

– «Åpent brev til entreprenører», er et forsøk på å undergrave...

coBuilder har siden 2001 utviklet ProductXchange i samarbeid med bransjeforeninger og aktører på utførende side for å sikre at lov- og forskriftskrav ivaretas for de som bygger. Utførende VVS-aktører har en særskilt utfordring for å bruke dokumenterte produkter, samt å ha monteringsveiledning tilgjengelig ved installasjon.

Det haster med oppgradering av vann- og avløpsnettet

Flomskadene på Sørlandet viser at det haster med å tilpasse Norge til klimaendringen. Dessverre ser politikerne ut til å være for opptatt av å klippe snorer til å legge tilstrekkelig vekt på vedlikehold og oppgradering.

– Det er ingen grunn til å betale for goBIM

Byggevareindustriens Forening, Elektroforeningen, Norske Rørgrossisters Forening, VA- og VVS Produsentene- VVP og Virke Byggevarehandel går nå ut i en felles uttalelse rundt CoBuilders nyeste lansering goBIM.

På tide å øke kvaliteten på rådgiving mot private boligeiere

Enova har siden 2013 hatt en egen støtteordning der boligeiere kan få inntil 5 000kr i tilskudd for å få en rådgiver på besøk. Nå er det på tide å vurdere hvordan slike tjenester i større grad kan bidra til at boligeier gjenomfører tiltak og reduserer energibruken.

Derfor kan manglende vedlikehold være god samfunnsøkonomi

Når vi bygger nye bygg er det med en forventning om at de skal kunne stå i flere tiår. De fleste vet at bygninger har en levealder, men i Norge ser vi at sykehjem blir udaterte på svært kort tid fordi tjenestebehovene er i stadig endring.

IoT og Big Data – nyttig innen eiendom?

Vi registrerer at den teknologiske utviklingen går i en rasende fart. I nye bygg kan vi snart koble til alt mulig av tekniske produkter via en app.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com