Kommentar

Rapporter i forhold til branntekniske installasjoner

Det er flott at Rørentreprenørene Norge v/Oddgeir Tobiassen kommer med et svar med kommentarer. En sentral organisasjon som Rørentreprenørene Norge er viktige og sentrale i forhold til det som skjer hos rørleggerne i Norge.

Tilsvar på at Rørentreprenørene Norges styringssystem som mange rørleggere bruker er...

Først og fremst er det trist å lese om denne brannen og at så store verdier har gått tapt. Det er ekstra leit å lese at sprinkleranlegget ikke var i drift da brannen oppsto – noe som er ekstra uheldig. I artikkelen omtales Rørentreprenørene Norges styringssystem som mange rørleggere bruker som mangelfullt.

Dagens boliger må tilpasses nye behov

At vi blir stadig eldre, krever et mer aldersvennlig samfunn. Over 17 prosent av befolkningen er over 65 år og i 2040 vil denne andelen ha økt til 22 prosent. De fleste eldre mellom 65 og 85 år bor hjemme. Det overordnede målet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten er å sikre at innbyggerne får et tjenestetilbud som er helhetlig, sammenhengende og tilpasset den enkelte brukers behov.

Digitalisering av byggenæringen, hvorfor er det så viktig at lederne engasjerer...

Digitalisering er et tema som det jobbes med i hele næringen for tiden. Det foregår en mengde gode initiativ hvor ny teknologi tas i bruk. BNL har dratt i gang det som populært kalles «Veikart 2.0», hvor hele næringen inviteres til å være med, skriver prosjektleder Jon Karlsen i en kommentar.

Kommentar fra Rørentreprenørene Norge: Innleie i spill

– Før du ringer innleiekontoret, ring NAV. Dere har selv et ansvar for å skape et ryddig arbeidsliv, sa en politiker fra talerstolen på et møte for byggenæringen.

Alle vil ha gjennomslag

I flere oppslag den siste tiden får Direktoratet for byggkvalitet kritikk for manglende fagkunnskap og dårlig lytteevne. Vi tåler kritikken, men vi savner større forståelse i bransjen for den rollen direktoratet har.

– Beklager, Bravida!

Jeg beklager på det sterkeste uttalelser jeg kom med i oppslaget i VVS Forum 22.08.2019 med tittelen "– Rør er ikke bransjens sorte får!"

Uavhengig kontroll brannsikkerhet – verdiskapende?

Siden 2013 har uavhengig kontroll av brannteknisk konseptprosjektering vært et forskriftskrav for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3. Hva er egentlig verdiskapingen samfunnet oppnår gjennom dette kravet? Bidrar kravet til å sikre personsikkerhet ved brann, eller færre forsikringsutbetalinger etter brann? Vi er usikre.

Bad med universell utforming – like lekre som ordinære bad

Det ligger mye tankearbeid bak universelt utformede løsninger. I nybygg starter det ofte med at planløsningen må omarbeides slik at innredningen blir så praktisk...

Innlegg: BNL må ta plass i samfunnsdebatten!

BNL består av 15 bransjeforeninger innen eiendom, industri, håndverk og entreprenører. Formålet til BNL er å fremme medlemmenes felles interesser og representere byggenæringen overfor...

VVS Norge ønsker mer åpenhet

VVS Norge skaper positive endringer i markedet. Det merker våre medlemmer og deres kunder allerede.

Byggenæringen vil rydde opp!

Skal vi løse utfordringene med innleie i byggenæringen må vi samarbeide. Da er det viktig at vi som bransje tar vår del av ansvaret, og er gode bestillere. Vi ønsker å jobbe for at ansatte i bemanningsbransjen har samme forutsigbarhet og tilbys hele stillinger.

Valg av brannstrategi: Fakta i ny rapport om brannsikring fører til...

Det pågår for tiden mange diskusjoner i ventilasjonsbransjen innen temaet brannsikring av ventilasjonsanlegg, usikkerheten rundt valg av brannstrategi er stor. Nyere forskning utført av RISE Fire Research burde bidratt til viktige svar i debatten, men dessverre ser jeg at resultatet blir det motsatte. Jeg frykter at en direkte konsekvens kan bli flere usikre bygg.

Hvem må blø for VVS Norges satsing?

VVS Norge representerer en ny strategi i VVS-bransjen, med formål om å styrke posisjonen til Bademiljø og Comforts medlemsbedrifter. Det er blitt tøffere forhandlingsklima, de har valgt ut færre leverandører og kravet om rabatter og bonuser har økt. Det har ikke gått upåaktet hen og har skapt uro og misnøye hos mange aktører.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com