Aktuelt

Fagskolen Telemark tilbyr nytt kurs i energidesign og bygningsfysikk

Fagskolen Telemark tilbyr denne høsten 2019 nytt kurs i Energidesign og bygningsfysikk. Skolen legger vekt på at deltakerne skal kunne lære og anvende energiberegninger i energi-simuleringsprogrammet SIMIEN.

Derfor valgte Statsbygg få og store totalentrepriser

- Statsbygg har strenge krav til seriøsitet i sine kontrakter.  Disse er selvfølgelig også gjeldende for Livsvitenskapsbygget, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til VVSforum.

Ulike entrepriseformer sikrer konkurransen

Byggingen av sykehuset Drammen er i startgropen, og prosjektdirektør Dag Bøhler hos Sykehusbygg HF kan fortelle at det legges opp til en kombinasjon av totalentrepriser og delte byggherreentrepriser. – Det handler primært om å tilpasse entreprisene for å få konkurranse. Men vi tar også hensyn til det regionale næringslivet, sier han til VVSforum.

– Dette er digitalisering i praksis

Under Arendalsuka fortalte tre store bestillere om hvilke hindre de møter som innkjøpere av byggteknikk. På scenen fikk de svar fra den andre siden av bordet. – Løsningen på disse utfordringene finnes allerede, og vi har den, sier Marius Bremseth, daglig leder i den trønderske teknologibedriften IWMAC.

– Rørbransjen henger stadig lenger etter

Mange aktører i byggebransjen har påpekt at rørbransjen henger stadig lenger etter andre fagområder. En situasjonsbeskrivelse Bravidas administrerende direktør Tore Bakke er enig i.

– Gigantiske offentlige kontrakter stenger norske rørleggerbedrifter ute

Det offentlige bruker over 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp, men mer av kaka bør komme norsk byggebransje til gode, mener administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Halvparten søker yrkesfag

Mer enn 9 av 10 søkere har fått tilbud om skoleplass etter at fylkeskommunene har gjennomført sitt førsteinntak til videregående opplæring. 86 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, en liten oppgang fra i fjor.

Stilles større krav til materialvalg og løsninger i vannforsyningen

Norske ledningseiere står foran store investeringer i ledningsnettet i årene som kommer, og økt fokus på sikkerhet i vannforsyningen betyr at det nå er enda viktigere enn noen gang tidligere å stille de rette kravene til materialvalg og løsninger.

Ny standard for sprinkleranlegg i boliger

Ny standard for sprinkleranlegg i boliger erstatter den nordiske standarden NS-INSTA 900-1. Den nye standarden henter innhold fra veiledningen til byggteknisk forskrift

Samarbeider om renere drikkevann

BWT har produktene og kompetansen. VVS Norden har rørleggerne og den operative kraften. Nå samler de ressursene for å gi forbrukerne renere vann, og rørleggerne bedre kompetanse på vannbehandling.

Slik møter DiBK kritikken etter dialogmøtet

I etterkant av DiBK sitt dialogmøte kritiserte flere sentrale personer i byggebransjen utkastet til nye energi- og miljøkrav i TEK17. Blant de som hadde sterke synspunkter på DiBKs arbeid med definisjon av nesten nullenergi bygg (nNEB), var Eivind Kolstad i Flexit, og Lars Myhre i Boligprodusentene. Tor Helge Dokka i Skanska hadde også synspunkter på arbeidet. Som svar på kritikken svarer Inger Grethe England følgende.

Gode bygg for et bedre samfunn og hvordan man får til...

Det koster mer enn noen gang å bygge, og kvaliteten i det vi bygger blir stadig diskutert. Samtidig er man opptatt av hvordan gode, bærekraftige bygg skapes, og omfanget av tekniske forskrifter og andre regler debatteres. Dette skal Bygg21 belyse ytterligere på et frokostseminar i starten av september.

Kiwa Norkjemi arrangerer kurs om innføring i legionellakontroll

Forebygging av legionellasmitte er forskriftsbelagt, og det stilles i Folkehelseinstituttets vannrapport 123, krav til at driftsansvarlige og andre som er involvert i arbeidet med...

RIF premierer beste masteroppgave innen miljø

Miljøgruppa hos Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler ut pris for beste masteroppgave med fokus på miljøutfordringer i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. – Aldri tidligere har...

Hvor står rørbransjen i dag – og hvor er den på...

VVSforum samler viktige aktører og tydelige stemmer i rør- og byggebransjen med ett mål for øyet: Å sette en status på hvor rørbransjen står i dag og hvordan ser fremtiden ut. – Begivenheten finner sted på Scandic Airport Gardermoen 6. november, forteller VVSforums daglige leder Stig Grindahl.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com