Aktuelt

Vil ha kontroll på import av de fluorholdige klimagassene i HFK-gruppen

Miljødirektoratet foreslår å endre kapittel 6a i produktforskriften for å etablere kontroll med import av de fluorholdige klimagassene i HFK-gruppen. Videre foreslår Miljødirektoratet at produktforskriftens kapittel 6a også skal omfatte Svalbard.

– Hvorfor skal ikke jeg kunne prosjektere i tiltaksklasse 2?

Anders Sødal Ranheim, prosjektleder hos Østlandske VVS AS, har fulgt debatten i kjølvannet av Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) forslag til endring av byggesaksforskriften med stor interesse.

Økende behov for kompetanse rundt byggautomasjonsfaget

Økt anvendelse av avansert teknikk i moderne bygg stiller høyere krav til bred teknisk fagkompetanse i prosjektene. – Vi ser økende grad av sømløs teknisk integrasjon i byggene. Vår største utfordring er store forskjeller på kunnskap og kompetanse rundt de tekniske løsninger hos de ulike aktørene i prosjektene.

VKE involvert i europeisk standardiseringsarbeid

Fagdirektør kulde i VKE, Stig Rath, er leder av SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg. Komiteen arbeider med å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter varme- og kuldeanlegg.

Uakseptable endringsforslag i byggesaksforskriften

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er kritiske til KMDs forslag om at «fagskole er tilstrekkelig utdanning for faglig ledelse i foretakene, for all prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 2. Det er spesielt endringer i sentral godkjenning, der toårig fagskoleutdanning kan erstatte profesjonsutdanningen for arkitekter som kompetansekrav for tilegnelse av ansvarsrett i tiltaksklasse 2 for arkitekturprosjektering- og kontroll som NAL reagerer sterkt på.

Integrerer sanntidsinformasjon i BIM for mer effektiv FDV

Selv om kostnadene kan være store i BIM-prosjekter er fordelene mange. Nå ønsker Schneider å tilføre BIM-modellene økt verdi i driftsfasen med sanntidsinformasjon fra SD-anlegg og andre enheter.

– Vi angriper ikke fagskolene!

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har måttet tåle kritikk fra flere hold etter deres sterke bekymring for Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til at fagskole er tilstrekkelig utdannelse for faglig ledelse i foretakene for all prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 2.

Bravida tester ut digitale verktøy fra Dalux på byggeprosjekter

Bravida-konsernet har startet innføringen av Dalux Field og Dalux Box som et ledd i utviklingen av den digitale byggeplassen. Alle de tekniske avdelingene er innvolvert i implementeringen.

Tilfører byggebransjen prinsippene om slank produksjon gjennom Lean

Byggebransjen er i kraftig vekst. Og prinsippene for slank produksjon, som er hentet fra japansk produksjonsindustri, er på full fart inn i bransjen. Lean Consulting i Bergen har etter to års drift i Hordaland og Sogn og Fjordane, seilt opp som en dominerende kursleverandør av Lean i Bergen og omegn.

– Deler ikke bekymringen om fagskoleutdanning

- Etter endt utdanning og med erfaring/praksis som foreslått i høringen er fagskoleingeniøren kapabel til å utføre oppgavene som faglig leder for prosjektering (PRO) i tiltaksklasse 2 og Utførelse (UTF), samt tiltaksklasse 3 på en god og forsvarlig måte!

Brutal nedfasing av HFK-kuldemedier

Galopperende prisstigning, knapphet på enkelte kuldemedier, og usikkerhet om hvilke klimavennlige alternativer som er best. Utfordringene står i kø for både kulde- og varmepumpeentreprenører og eiere av kuldeanlegg og varmepumper med HFK.

– Verdiskapingen skjer i planfasen

Øyvind Mork, som har vært aktiv i RIF siden 1990 er nå inne i sin andre periode som styreleder. I forrige uke hadde RIF sin årlige styresamling på Lysebu og Mork sier foreningen har beveget seg i riktig retning de siste årene. - RIFs synlighet og politiske gjennomslagskraft er mangedoblet det siste tiåret, til tross for en betydelig mindre administrasjon, sier Mork.

– Velg et system som snakker med alle protokoller

Innen varme, kjøl og frys finnes det nesten like mange systemspråk som det finnes leverandører. - Bare én løsning kan snakke med så godt som alle. Sjansen er stor for at vår plattform kan kommunisere med ditt eksisterende system.

Produktutvikling og konservatisme i bygge- og VVS-bransjen

Som i nesten alle andre bransjer er det produsenter/leverandører som har foten på gasspedalen og sørger for den tekniske utviklingen i rørbransjen. Rørleggerbedriftene blir kontinuerlig presentert for nye produkter og nytt verktøy.

Frykter TEK-endring kan gi utgiftsbomber på sikt

– Presset på strømnettet øker, og alt tilsier at det vil fortsette. Da holder det ikke å tillate elektrisitet som hovedoppvarming i større bygg, mener Rolf Iver Mytting Hagemoen.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com