Aktuelt

– Vi støtter oss på DSB`s anbefalinger ved tilkobling av varmtvannsberedere...

Servicesjef Geir Jansen i Andenes VVS etterlyser klarere regler og grensesnitt rundt tilkobling av varmtvannsberedere til strømnettet. Fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge, sier at de må lene seg på annen fagekspertise når det gjelder denne problemstillingen, utover det som står i Rørhåndboka.

– Vi må ha mer funksjonsbaserte byggeregler

- Myndighetene har egentlig en intensjon om å lage funksjonsbaserte byggeregler, men behovet for detaljstyring på enkelte områder gir en sammenblanding av krav til funksjon og ytelseskrav. I den sammenheng er det på høy tid å se på reglene for vanninstallasjoner, hvorfor vi har dem, hvorfor reglene er utformet som de er, og om de er hensiktsmessige.

Fornyelse av F-gass-sertifikat utsatt til 1. juni 2021

Miljødirektoratet har 20. november varslet at fristen for å fornye F-gass-sertifikatet er utsatt nok en gang grunnet koronarestriksjoner. Fristen er utvidet fra 1. desember 2020 til 1. juni 2021.

– Trykktap i vannbårne varmesystemer fører til for høy innetemperatur, energitap...

I vannbårne varmesystemer som omfatter flere boliger kan endringer i trykktap skape utfordringer. Dersom systemet ikke er riktig utformet med høyde for dette, kan dette gi dårlig komfort med for høy innetemperatur, energitap og uønskede lydeffekter.

Mulighetene er mange for bedre utnyttelse av ressursene til legionellasikring i...

Det er i dag store forskjeller på hvordan ulike kommuner håndterer sitt legionellaforebyggende arbeid. Som nettartikkel i VVS Forum 12. november med intervjuet av Undervisningsbyggs Gunnar Slinning Østad antyder, så brukes nok mye tid og ressurser på feil måte.

– Melby, du må lære ungdommen norsk!

Elever i yrkesskolen skal ikke lengre få undervisning i norsk første året i videregående skolen. Det øker ikke sjansen for bestått svenneprøve. Yrkesfag er i fornyelse. Mye er bra, som at teori og praksis blir knyttet tettere sammen. Men å vente med norsk til andre klasse, er ikke bra. Det kan bli en katastrofe.

VKE: Kryssløp fra Vg1 Teknikk og industriell produksjon må bestå

I mange år har det vært tillatt at elever som går på Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) har kunnet velge å krysse over...

Lønnsom digitalisering krever tverrfaglig samhandling og deling av informasjon

NTNU ønsker med dette utdanningstilbudet å bidra til kompetanseløft, samt bidra til å utvikle «best practice» for utnyttelse av ISO 19650 standarden. Dette kan i neste omgang danne grunnlaget for utvikling av effektiv og etterspurt programvare som øker konkurransekraften til næringen i det globale byggemarkedet.

Støtter Byggkvalitetsutvalgets forslag om lovregulering av yrker

Byggkvalitetutvalgets høringsforslag om forsvarlig byggkvalitet, har som ventet fått blandede tilbakemeldinger fra ulike profesjoner innen byggebransjen. Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) og Rørentreprenørene Norge er derimot krystallklare på at forslaget om lovregulerte yrker vil gi et kvalitetsløft både for deres bransjer og sluttproduktet.

BNL: – Krevende smitteverntiltak

Opptrappingen av smitteverntiltakene i forrige uke fører til store konsekvenser for byggenæringen. – Vi er i en svært krevende tid. NHOs siste medlemsundersøkelse bekrefter at selv om byggenæringen har klart å holde hjulene i gang, blir det stadig mer krevende.

– Har tilført ny kompetanse på energi-effektivisering og energiøkonomi

Med tilrettelagt arkitektur og effektive systemer for solfangst vil den nye grønne bydelen Verksbyen i Fredrikstad i praksis være selvforsynt med både el og varme. Overskuddet le-veres til elverk og fjernvarmenett. På årsbasis er energiregnskapet beregnet å gå i pluss.

Lillestrøm kommune vektlegger innovasjon høyest i ny rammeavtale for byggautomatisering

– Lillestrøm kommune ønsker å satse på innovasjon og knytte til oss de beste i markedet med et mål for å redusere driftskostnader på våre bygg. For å få til dette er vi avhengig av å ha med på laget dyktige og fremoverlente leverandører av automatikk.

– Prosjekteringsfeil gir hydraulisk ubalanse i varmepumpeanlegg

Hydraulisk ubalanse i varmepumpeanlegg kan gi betydelig lavere besparelse og kortere levetid. Det ser daglig leder David Zijdemans, i Zijdemans Consult stadig eksempler på. - Det gjøres for mange feil, noe som er unødvendig, og som gjør at varmepumpeanleggene ikke yter full effekt, slik de skal, sier han.

Standard for brannfarlige kuldemedier i varmepumper til avstemning

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) reviderer sikkerhetsstandarden IEC 60335-2-40, som omfatter varmepumper, AC og avfuktere. De foreslåtte nye kravene vil muliggjøre sikker, energieffektiv og kostnadseffektiv utforming anlegg som bruker brannfarlig kuldemedier med svært lav klimapåvirkning.

Rehabiliteringsmarkedet vil vokse i 2021 viser rapport

Rehabiliterings-, ombyggings- og tilbyggsmarkedet (ROT) har merket en liten nedgang på grunn av koronapandemien, men en ny rapport viser at det vil vokse igjen fra 2021.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com