Aktuelt

– Bedre samspill løser mange utfordringer for byggebransjen

- Det er nøkkelen både innen økt bærekraft, færre konflikter og bedre lønnsomhet, mener Bravidas administrerende direktør Tore Bakke. Bravida har lenge brukt tid og energi på å påpeke nettopp viktigheten av samspill og tidlig involvering overfor store entreprenører, i bransjeforeninger og konferanser.

VKE etterlyser mer aktiv oppfølging og kontroll av anbud

Juks med anbud er et problem både for innkjøpere og for seriøse aktører. Både offentlige innkjøpere og byggenæringen har et ansvar for å følge opp anbudsprosesser å sørge for at det leveres etter spesifikasjoner beskrevet i anbudene. Nå ønsker Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi (VKE) økt oppmerksomhet på standarder for anbud og kontroll av leveransene.

Dette er de største endringene i ny læreplan for bygg- og...

Nå er de nye læreplanene klare. - I den nye læreplanen for bygg- og anleggsteknikk vil helse, miljø og sikkerhet, teknologi og bærekraftig utvikling bli viktigere enn tidligere, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Ny dagslysveileder krever forskriftsendringer

Rådgivende Ingeniørers Forening har lansert en ny gratis dagslysveileder for å bøte på byggenæringens erfaringer med at kravene til dagslys i TEK blir behandlet ulikt i byggeprosjekter. Veilederen konkluderer med at det er behov for endringer i gjeldende regler for dagslys.

– Frykten virker å ha fått fotfeste på feil grunnlag

- Det er ikke opp til rørlegger å velge og montere lekkasjevarslere eller ikke. Regelverket må være så presist at det blir forstått likt av bransjen. Kun på den måten kan man konkurrere på de samme premissene. Problemet er at man ofte ender opp med lite gjennomtenkte løsninger med vannstoppeventiler og sensorer, som plasseres inn i sjakter og som kan være en kjerne til feil i byggets levetid.

Seminar om vannskader og vannlekkasjer fra rørinstallasjoner i bygg

Rørentreprenørne Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og VVSforum arrangerer seminar om vannskader og vannlekkasjer i bygg i Trondheim 10. mars. Etter god oppslutning og veldig bra tilbakemeldinger fra tilsvarende fagdag i Oslo 4. februar, satser man på at byggebransjen i Trondheim setter pris på et seminar med denne tematikken.

Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning er til høring

Den tekniske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Det er flere viktige endringer. Blant annet er det nye oppdaterte tabeller og verdier for normerte inndata i tillegg A innenfor varmtvann, teknisk utstyr og belysning.

RørNorge: – Rørhåndboka er tydelig på tolkning av kravene og forslag...

VVSforum har fått flere henvendelser rundt tolkningen av regelverket i forhold til lekkasjestoppere, og innbygningssisterner i tørre rom, og ulike formuleringer i Rørhåndboka kontra TEK. Rørhåndboka har helt siden TEK10 2011/2012, beskrevet løsninger hvor automatisk lekkasjestopper i tørre rom med innbygningssisterner i kasse utenpå vegg, ikke er nødvendig. VVSforum vet at regelverket praktiseres ulikt fra bygg til bygg, og hvilken entreprenør eller kunde man utfører oppdrag for.

Kompetanse skal være Bravidas største konkurransefortrinn

- Hele næringen må ta et ansvar for å sikre rekrutteringen og kompetansen. For oss handler det også om å råde over de beste medarbeiderne og lederne innenfor våre tre fagområder, sier stabsdirektør Bjørn-Erik Saga og administrerende direktør Tore Bakke i Bravida.

Bransjen samler seg for å få flere jenter til å velge...

Onsdag 12. februar ble jenter og teknologi 2020 arrangert på Chateu Neuf i Oslo i regi av OsloMet, UiO og NMBU. I forlengelsen av hovedprogrammet inviterte sentrale aktører i byggebransjen til prosjektbesøk for deltakerne.

Høyt faglig nivå på Varmepumpe-konferansen 2020

Varmepumpekonferansen 2020 arrangeres 10. til 11. mars på Quality Hotel Expo på Fornebu. Konferansen går over to dager med aktuelle foredrag og muligheter til å treffe både bransjefolk og innkjøpere.

Byggkvalitetutvalget foreslår store endringer

En av de store endringene er at alt ansvar i byggeprosessen plasseres hos tiltakshaver og at ansvarsrettsystemet Sentral godkjenning avvikles. Videre foreslås det at kvalifikasjoner knyttes til person og ikke foretaket. Det betyr at Byggkvalitetutvalget vil gjøre det enklere å være praktiker, og legger mindre vekt på formell utdanning.

– Hvorfor er innbyggingssisterner behandlet så detaljert i forskriften?

- Er dette basert på erfaringer fra mer enn én sak, eller basert på enkeltes oppfatninger og holdninger? Kjeldsen er en av foredragsholderne under seminaret " vannlekkasjer fra rørinstallasjoner i bygg " - Norsk vannskadedag som arrangeres i Oslo 4.februar, Trondheim 10.mars, og Bergen 26.mars. 

Grønn Byggallianse vil kurse enda flere i å drifte grønne bygg

God drift er avgjørende for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor. For å svare ut behovet for kunnskap, utvider Grønn Byggallianse kurstilbudet innen grønn eiendomsdrift. Ett...

30 000 sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert

Sprinkleranlegg skal begrense og forhindre alvorlige branner, men ifølge Kompetansesenter for brann- og driftspersonell er 30 000 aldri blitt kontrollert. - Ingen har sjekket om de faktisk virker. Det sier daglig leder i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell, Anders Sandmæl. 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com