Aktuelt

– Sammenlignbare SFP-verdier

Aggregatleverandører oppgir stort sett SFP-verdier på samme grunnlag. Å tolke kravspesifikasjoner er en større utfordring, ifølge Øystein Amdal i Systemair.

Enkle, greie SFP-krav

Gjennom et FoU-prosjekt forsøker Statsbygg nå å finne krav og målemetoder for SFP som er nøyaktige nok uten å kreve for mye. Målet er å utarbeide standard beskrivelsestekster.

Forventer annet energifokus i Tek 15

Norske nybygg er allerde i ferd med å utvikles til null-utslippsbygg med høye miljøkvaliteter. Trenger vi Tek 15 på energisiden? Er Tek i ferd med å sakke akterut ?

Kan droppe nattesenking i passivhus

”Nattboosting” med omluft som varmer bygget ved lave utetemperaturer er gunstig strategi som sikrer jevn temperatur og senker energibruk, viser fersk masteroppgave.

Kan varme via tilluft

– Varme via tilluft med aktiv tilluftsventil gir bra inneklima i passivhus, fastslår Vegard Aslaksen ut fra målinger i sin masteroppgave.

Ventilasjon, luftskifte og termisk inneklima i bygg

Dårlig inneluft kan føre til problemer for bygninger og dem som oppholder seg der. Det er dessuten lite energivennlig med mangelfulle ventilasjonsløsninger. Hvordan du tilfredsstiller kravene til god ventilering og luftskifte kan du få tips om her.

– Vi bør begrense bruken av vann i sanitæranlegg

Vil du ha noen til å gjennomføre miljøtiltak, sørg for at det lønner seg! Et av de tiltakene som nå stadig flere byggherrer velger å satse på, er sertifisering etter standarden BREEAM-NOR, den norske versjonen av BREEAM. - Vann er en ressurs vi skal redusere bruken av, sier styremedlem i Norwegian Green Building Council, Anders Bredesen.

Korrupsjon: Hva er akseptabelt ?

I disse tider er det et ekstremt sterkt fokus på svart arbeid i byggebransjen. Et annet moment i denne debatten som dog ligger litt ved siden av, men ikke minst er like viktig for virksomhetene å tenke på, er korrupsjon. Terskelen for korrupsjon er lav, og hvor går grensene.

– Spylevolum må ha rett dimensjon på avløpsrør

- Ikke installer klosetter som bruker under 6 liter, dersom det må legges 110 mm liggende rør i 10 meters uventilert lengde, fastslår Lars-Erik Fiskum ved SINTEF Byggforsk.

Oppdaterer NS 3031

Beregningsstandarden NS3031 oppdateres nå for å belyse gevinsten av valg som gjøres i prosjektering på en bedre måte. Ny versjon kommer på høring til høsten.

– Vil se mange endringer i VVS-bransjen fremover

Administrerende direktør for GROHE i Nord Europa, Jonas Brennwald etterlyser en mer innovativ VVS-bransje. Svensken får i det store og det hele støtte av sjefen i Varme & Bad-kjeden, Øystein Kjellsen. Nå skal Varme & Bad blant annet bli skikkelig gode på utvalgte løsninger.

– Innovasjonen må bli sterkere i VVS-bransjen

- VVS-bransjen er tradisjonell, konservativ og mangler til en viss grad innovasjonsvilje. Bransjen er seint ute, men vi ser en endring hos flere aktører, så vi går en spennende fremtid i møte med store forandringer, sier administrerende direktør for GROHE i Nord Europa, Jonas Brennwald til www.vvsforum.no.

– Vi kan forenkle mye

Stadig bedre isolerte bygg endrer forutsetningene for tekniske installasjoner. Løsningen er å forenkle mest mulig, mener Arne Førland-Larsen i Asplan Viak.

Skeptisk til Breeam-Nor standard

Renner vannet oppover? Dette stiller de fleste seg tvilende til. Ikke minst rørleggere og andre fagfolk som jobber med strømningsteknikk og avløp. Arvid Aalen hos Geberit AS har et klart svar på spørsmålet.

– Stor tro på å bygge våtrom og sjakter som «rom-i-rom”

Sivilingeniør Magnus Klæboe i Erichsen og Horgen mener vi må bli enda flinkere til å prosjektere gode tverrfaglige løsninger for våtrom. Kunde, arkitekt og tekniske rådgivere må tidlig inn i prosessen når det gjelder rørføringer og sjakter i både bolig- og yrkesbygg.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com