Aktuelt

Forslag til nye energi-krav på kollisjonskurs med byggebransjen

Fagdirektør David Zjidemans i VVSkunnskap.no og Skarland Press, har foretatt en gjennomgang og analyse av 189 høringssvar til nye energikrav i TEK 15, med hovedfokus på beregningspunkt. Bransjeanalysen viser at kun 20 prosent støtter DiBKs forslag til fritt å bruke direktevirkende elektrisitet til oppvarming.

Per Kristiansen kommer

Per Kristiansen, direktør i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune innleder frokostseminaret om vannsparende tiltak 9. juni med å snakke om befolkningsvekst og vannforbruk i Oslo!

Lars-Erik Fiskum kommer

Lars-Erik Fiskum, Sintef Byggforsk kommer til frokostseminaret om vannsparende tiltak. Han skal snakke om dagens dimensjoneringsgrunnlag for innendørs vann og avløpsrør som ble utviklet på 1950 tallet, og ikke er tilpasset dagens rørmaterialer, tappeutstyr og forbruksmønster. Redusert vannforbruk, spesielt toalett med redusert spylevolum, påvirker også avløpssystemets funksjonalitet. Når man setter inn vannsparende utstyr i boliger må man vurdere avløpsrørs dimensjon.

Få lekkasjer på innbygde sisterner‭ -‬ med ett unntak

Forsikringsbransjen og deres takstfolk melder om null lekkasjer på innbygde sisterner‭, ‬med unntak av det berømte partiet som blant annet ble installert i siloen på Grünerløkka‭. ‬Fra dette partiet finner man forøvrig fortsatt sisterner som lekker‭. ‬

Arvid Aalen, Geberit kommer

Seniorkonsulent Arvid Aalen, Geberit AS kommer til frokostseminaret om vannsparende tiltak. Han skal snakke om sanitær og rørsystemer foran og bak veggen installasjoner i bærekraftige bygg. – Det er mye vann å spare med moderne sanitærteknologi, kunnskap og design. Redusert spylevolum på toaletter krever optimal dimensjonering av avløpsrør, sier han.

Bjarte Hauge, Jets Vacuum kommer

Salgsdirektør Bjarte Hauge, Jets Vacuum AS kommer til frokostseminaret om vannsparende tiltak. Han skal snakke om at vakuumsystemer bruker mye mindre vann enn sitt motstykke gravitasjonstoalettet. Hvorfor er ikke vakuumsystemer mer brukt i bygg, er hans spørsmål.

Miljøsjef Heidi Lyngstad, Klp Eiendom kommer

- Miljøsjef Heidi Lyngstad, Klp Eiendom kommer til frokostseminaret om vannsparende tiltak. Hun skal snakke om Vannpoengene i BREEAM-NOR - er det noe vits? Vannpoengene utgjør 5 prosent av det totale antallet tilgjengelige poeng i BREEAM-NOR manualen. Men koster poengene mer enn de smaker og har de egentlig noen effekt?

Ønsker debatt om vannsparing i bygg

Er BREEAM-NORs premiering av vannbesparende tiltak langt bortenfor norsk virkelighet, eller er tiden moden for å stimulere til vannsparing, ny teknologi og framtidsrettede løsninger også i norske bygg? Norwegian Green Building Council(NGBC) og VVSforum inviterer til frokostmøte om temaet den 9. juni.

Bør fjerne særkrav til innbygd sisterne

En innbygd sisterne holder tett i femti år. Og femti til. Likevel stilles det ekstreme krav ved installasjon av innbygde sisterner. Resultatet er skyhøye kostnader, mer byggefeil og unødvendig frustrasjon. Nå bør kravet fjernes.

Oppvarming, varme-kilder og inneklima

Oppvarming, varmekilder og bruk av energi inne kan ha stor betydning for inneklima og helse. Fyring kan forurense både inne og ute, moderne forbrenningsteknikk kan både redusere energiforbruket og bedre miljøet. Elektrisk oppvarming slik som vi bruker den i dag kan både være sløsing med energi og skadelig for innemiljø.

– Er som å gå mange 10-år tilbake i utvikling

Daglig leder i Norsk Varmeteknisk forening. Rolf M. Blaker skriver i en kommentar om de nye energikravene til bygg som ble offentliggjort i et høringsnotat 16.februar. Blaker kommenterer spesielt frislippet av elektrisitet som oppvarming, og mener man går mange 10-år tilbake i utvikling. Han mener dette kan få store konsekvenser for hele VVS-bransjen, inkludert leverandører, rådgivere, entreprenører og rørleggere.

Enova gir støtte til kartlegging av energitiltak i oppgraderingsprosjekter

Eksisterende bygg har stort potensiale for energieffektivisering. Nå får byggeiere, borettslag og sameier som ønsker kartlegging av aktuelle energitiltak støtte fra Enova.

Minstekrav til ventilasjon i bolig bør økes

Kravene i TEK er for lave. Tettere bygg og nye materialer krever mer utskifting.Ventilasjon i bolig burde helst vært dimensjonert etter samme prinsipper som i kontorbygg. Mats Eriksson i VKE synes minstekravene til luftmengder for boliger i TEK allerede er satt for lavt.

Prognosesenteret: -Bunnen nådd i 2014

– 2014 ble et bunnår for varmepumpemarkedet, gitt alle modellmessige forutsetninger, sier administrerende direktør Bjørn Birkeland i Prognosesenteret, som tror på jevn vekst fram mot 2020.

– Ungdommen er ikke tilstrekkelig motiverte

- De unge som skal inn i rørleggerfaget er nok altfor ofte for lite motivert til at de orker å stå løpet helt ut og deretter gjøre en god jobb. Rett motivasjon er viktig, sier rørleggerlærling og nybakt Nordnorsk mester, Øyvind Birkeli hos Bodø VVS til www.vvsforum.no
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com