Aktuelt

Samarbeider om renere drikkevann

BWT har produktene og kompetansen. VVS Norden har rørleggerne og den operative kraften. Nå samler de ressursene for å gi forbrukerne renere vann, og rørleggerne bedre kompetanse på vannbehandling.

Slik møter DiBK kritikken etter dialogmøtet

I etterkant av DiBK sitt dialogmøte kritiserte flere sentrale personer i byggebransjen utkastet til nye energi- og miljøkrav i TEK17. Blant de som hadde sterke synspunkter på DiBKs arbeid med definisjon av nesten nullenergi bygg (nNEB), var Eivind Kolstad i Flexit, og Lars Myhre i Boligprodusentene. Tor Helge Dokka i Skanska hadde også synspunkter på arbeidet. Som svar på kritikken svarer Inger Grethe England følgende.

Gode bygg for et bedre samfunn og hvordan man får til...

Det koster mer enn noen gang å bygge, og kvaliteten i det vi bygger blir stadig diskutert. Samtidig er man opptatt av hvordan gode, bærekraftige bygg skapes, og omfanget av tekniske forskrifter og andre regler debatteres. Dette skal Bygg21 belyse ytterligere på et frokostseminar i starten av september.

Kiwa Norkjemi arrangerer kurs om innføring i legionellakontroll

Forebygging av legionellasmitte er forskriftsbelagt, og det stilles i Folkehelseinstituttets vannrapport 123, krav til at driftsansvarlige og andre som er involvert i arbeidet med...

RIF premierer beste masteroppgave innen miljø

Miljøgruppa hos Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler ut pris for beste masteroppgave med fokus på miljøutfordringer i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. – Aldri tidligere har...

Hvor står rørbransjen i dag – og hvor er den på...

VVSforum samler viktige aktører og tydelige stemmer i rør- og byggebransjen med ett mål for øyet: Å sette en status på hvor rørbransjen står i dag og hvordan ser fremtiden ut. – Begivenheten finner sted på Scandic Airport Gardermoen 6. november, forteller VVSforums daglige leder Stig Grindahl.

Assemblin AS er ISO 45001 sertifisert

Assemblin AS er blant de første bedriftene i landet som har blitt sertifisert i henhold til ISO 45001 – den nye internasjonale standarden for...

Ny rapport om individuell måling av termisk energi

Med innføringen av EUs Energieffektiviseringsdirektiv kan det bli aktuelt med et krav om individuell måling av varme og kjøling. Norsk Energi har på oppdrag fra NVE levert en rapport om individuell måling av varme og kjøling, med fokus på kostnader.

Må slutte å se på Norge som en øy av fornybar...

Sentralt i forarbeidet til nye energi- og miljøkrav i TEK17 står spørsmålet om hvordan man skal beregne utslippene fra energileveransen. - Det er fullt mulig å lage en modell som åpner for å balansere mellom materialer og levert energi, sier Tor Helge Dokka, sjefsrådgiver ved avdeling for klima, energi og bygningsfysikk i Skanska,

BNLs opplæringskonferanse 2019: Morgendagens fagutdanning

Opplæringskonferansen samlert rundt 50 ledere fra opplæringskontorene, fagansvarlige i bransjene og BNL på Lillestrøm 12. og 13. juni denne uken, hvor utdanningspolitikk og rekruttering stod på dagsordenen.

Nye læreplaner for rørfaget

Læreplanene for videregående opplæring skal friskes opp for å møte framtidens utfordringer. Læreplangruppene ønsker dine innspill. – Faget i seg selv har vel ikke endret seg så mye, men vi er bedt om å se 20 år framover i tid. Det er utfordrende å forutsi virkningen av ny teknologi og digitalisering, sier Are Skaar Nielsen.

BNL ønsker både sanntids-informasjon og kvalifikasjoner i HMS-kortet

Regjeringen vil innføre sanntidsinformasjon i HMS-kortet. - Dette har BNL etterlyst over lang tid, og vi fornøyd med at regjeringen vil prioritere dette, men kvalifikasjoner i HMS-kortet bør også inn, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL.

– Må ha flere krav til utførelse, materialvalg og funksjonsprøving

Prosjektleder Kristoffer Jan Polak hos Standard Norge er lite tilfreds med tendensen til å begrense standarder og tilbudsbeskrivelser til funksjonskrav. Polak mener at Roy Frivolls innlegg om  at uklare tekniske beskrivelser gir kostbare feil, setter fokus på de reelle problemene i bransjen.

Nye satser for overenskomst for byggeindustrien

Torsdag 23. mai ble det holdt forhandlingsmøte mellom Fellesforbundet og BNL vedrørende regulering av satser i Overenskomst for byggeindustrien.

Blimester håper på 60 nye studenter til høstens opptak

Nå går startskuddet for rekrutteringen av et nytt kull mester-studenter. Målet er at 60 håndverkere skal starte på utdanningen i august.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com