Aktuelt

Ny rapport om eksplosjonen i sprinkler-anlegget i Kristiansand: Feil og mangler...

Etter den voldsomme eksplosjonen i kontorbygget Strandhuset utenfor Kristiansand i fjor sommer, tok Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) et initiativ til å granske hendelsen. Målsetningen var å avdekke både bakenforliggende og konkrete årsaker til at eksplosjonen kunne skje for å forhindre at tilsvarende katastrofer inntreffer i fremtiden.

Strengeste innreiseregler siden 12. mars

Regjeringen varslet onsdag kveld at de strammer kraftig inn på utlendinger adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise hit. BNL oppfatter at denne innskjerpingen også rammer svenske pendlere.

Færre fikk læreplass i 2020 sammenlignet med året før

Nye tall fra Udir viser at det var 2 prosentpoeng færre søkere som fikk læreplass i 2020 sammenlignet med året før. – Det er nedgang i alle utdanningsprogram, men fortatt er andelen som fikk lærekontrakt størst innen bygg- og anleggsteknikk, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Nye strenge tiltak betyr ikke nedstenging av byggeaktivitet

Lørdag varslet regjeringen at også Oslo og andre kommuner rundt Nordre Follo ble underlagt nye, strenge koronarestriksjoner i et forsøk på å eliminere den britiske mutanten av koronviruset.

Domsavsigelse: Legge gulvvarme uten å isolere mot etasjen under er et...

Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at å legge gulvvarme uten å isolere mot etasjen under er et klart brudd på byggforskriften, ikke minst siden halvparten av varmen går til naboen under. Men siden sameiet ikke takket ja til utbyggers forslag til løsning underveis fikk man ikke erstatning til annet enn den faglige vurderingen.

Ønsker innspill til nye studie-planer for KEM-fagskoleutdanning

– Arbeidet kan ikke utføres av arbeidsgruppene alene, vi er avhengig av innspill fra fagskolesektoren og partene i arbeidslivet, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge.

– Tidsklemme og varierende kompetanse hos konsulentene

- Vi opplever stadig dårlige løsninger fra konsulenter når de beregner og prosjekterer pumper og ventiler i  systemer. Resultatet er at vi leverandører må rydde opp i ettertid, som er tidkrevende og unødvendig. Jeg har sett en utvikling som dessverre går i feil retning, sier KSB Norges plassjef Morten Merli til VVSForum.

Etterlevelse av smittevern og karanteneregler

Svært mange bedrifter frykter at det skal spre seg smitte på arbeidsplassen. Hvordan skal ansatte, innleide og ansatte hos underentreprenører som har vært på utenlandsreise følges opp? Her er BNLs råd til hvilke krav man bør stille.

OsloMet tilbyr videreutdanning i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygninger

OsloMet tilbyr nå videreutdanning i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygninger.

Kompensasjonsordning 2: – Hva betyr dette for entreprenør-bransjen?

Forskriftene som regulerer kompensasjonsordning 2 ble fastsatt 21. desember. Ordningen bygger på kompensasjonsordning 1, men flere bestemmelser er forskjellige. Vi vil nedenfor gjennomgå den nye ordningen og de viktigste endringene, og vi vil også komme med noen råd til hvordan en typisk entreprenørvirksomhet bør forholde seg til en eventuell søknad om kompensasjon.

Ny timesats for rørlegger

Fra 1. januar i år er prisen 739 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2020, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020.

Kan være hydrogengass også uten trykkøkning i anlegget

Etter den voldsomme eksplosjonen i sprinklersentralen i Kristiansand i juni, har FG Skadeteknikk og Rørentreprenørene Norge sett nærmere på problemet med hydrogendannelse i galvaniserte sprinklerrør. Ofte oppstår det trykkøkning i anlegget når det danner seg hydrogengass.

Endringer i byggherreforskriften trer i kraft 1.januar

Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte kommentarer til forskriften. Nå må byggherren blant annet overlevere SHA-dokumentasjon til byggeier. Endringen trer i kraft 1. januar 2021. 

Smartere energibruk må være en del av klimakampen

– Det er både skuffende og rart at myndighetene prioriterer kapitalsterke bedrifter, mens husholdninger og byggsektoren blir totalt neglisjert, mener Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. 

– Flyt i fremdriften gir stålkontroll på byggeprosjektene

Ved Værnes garnison bygger Forsvarsbygg det nye forsyningsbygget til Forvarets logistikkorganisasjon etter en lean-basert fremdriftsplan. Det gir store gevinster. – Har du kontroll på fremdriften, har du kontroll på alt, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Trond Eriksen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com