Aktuelt

Knallstart for F-gass-fornyelse

Sju av åtte fikk fornyet sine F-gass sertifikater etter å ha deltatt på NOVAPs kurs.

– DiBK er uklare i dokumentasjons-kravet for bruk av Inergen i...

Interessen for IG541, en naturlig forekommende brannhemmende gass, som brannsikring i omsorgsbygg er økende. Sammenlignet med spinkelanlegg gir Inergen flere fordeler, deriblant raskere utløsningstid og bedre fremkommelighet ved brann. Nå etterlyser brannsikkerhetsekspert tydeligere retningslinjer for bruk av Inergen i omsorgsbygg.

Statsbygg: – Kan ikke jukse oss til sikkerhet

Statsbygg går sammen med mer enn 60 andre aktører og stifter nå organisasjonen «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg».

Revidert Norsk Standard for lydklasser

Standard Norge offentliggjør en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy i et frokostmøte 20 september. I den nye utgaven av NS 8175 har vi gjort en rekke endringer og avklaringer som bransjen har pekt på. På seminaret lærer du mer om endringene og hvordan standarden kan brukes.

Ny standard for inneklima-parametere

Den nye standarden NS-EN 16798-1:2019 for inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse angir krav til innemiljøparametere for termisk miljø, inneluftkvalitet, belysning og akustikk.

NHO inviterer til innspillsmøte om offentlige anskaffelser

NHOs bedriftsforum for offentlige anskaffelser og Team offentlige anskaffelser  inviterer til innspillsmøte om offentlige anskaffelser i NHO fredag 11. oktober kl 10:00 – 12:30.

To myter om R32

Tradisjonelle HFK-medier fases ut også i boligvarmepumper, og R32 seiler opp som en populær erstatning med lavere klimabelastning. Globalt oppvarmingspotensial (GWP) for R32 er om lag en tredjedel så stort som for R410A, og utstyret til R32 er det samme som for R410A.

Hva betyr den nye IA-avtalen for din bedrift?

Arbeidsmiljø og oppfølging av lange og/eller gjentakende sykefravær er viktig i den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Ny veileder for prosjektledere relatert til ISO 19650

Standardisering er en viktig forutsetning for å få til en sømløs digital samhandling i byggeprosjekt. ISO 19650 del 1 og 2, som ble ferdig før...

Kommunalt vedlikeholdsetterslep på 1450 millliarder kroner

Rådgivende Ingeniørers Forening nyeste rapportserie «State of the Nation 2019» sender et varsku til politikerne før kommune- og fylkestingsvalget i september.

– Må tenke brannsikkerhet gjennom hele byggeprosessen

Brannsikkerhet 2020 er et initiativ i regi av Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS. Hensikten med initiativet er å øke bevisstheten rundt brannsikkerhet i hele byggenæringen. Nå bidrar nettverket i arbeidet med nye retningslinjer for dokumentasjon av brannsikkerhet som innføres mai neste år.

Ny sikkerhetsforskrift varme arbeider fra 2020

FG Skadeteknikk har revidert sikkerhetsforskriften for utførelse av varme arbeider.

Stolte av å bidra med kompetanse til byggenæringen i Tromsø

Et godt utdanningstilbud og nært samarbeid med lokale bedrifter er en forutsetning for en konkurransedyktig byggenæring. Kvaløya VGS i Tromsø har siden 1986 satset på å utdanne dyktige håndverkere i byggfaget. I dag har skolen omtrent 550 elever og nesten 100 lærere.

Ny lærebok om sanitærteknikk

Nå er det kommet en ny grundig lærebok om sanitærteknikk. Bokas innhold er basert på gjeldende regelverk, standarder og normer i 2019. Den er tilpasset undervisning fra mester- og fagskoleutdannelse, og strekker seg til bachelor- og masternivå. Forfattere er David Zijdemans, Ole H. Larmerud og Bjørn A. Grimsrud.

Kritiserer utdanningsreformen for manglende pensum

Kompetansereformen og styrkingen av yrkesfagene er viktig for verdiskaping i byggenæringen. Selv om reformen ønskes velkommen, er Hans Martin Pedersen, faglærer på KEM-faget ved Kvaløy VGS i Tromsø, noe kritisk til gjennomføringen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com