Aktuelt

– Rørbransjen må bli bedre til å forstå funksjonsansvaret

Teamleder og ITB-ansvarlig Gunnlaugur Trausti Vignisson hos entreprenørselskapet HENT, forstår mye av frustrasjonen produksjonsansvarlig Anders Henriksen i HR-Rør i Oslo gir uttrykk for i en artikkel i VVSforum. På generelt grunnlag og gjennom egne erfaringer, oppfordrer han imidlertid rørbransjen til å bli mindre produksjonsfokuserte.

– Tekniske entreprenører må ta en større og mer sentral rolle...

Etter fem måneder i lederstolen hos GK Norge, ser administrerende direktør Rune Hardersen allerede konturene av hvordan selskapet skal posisjonere seg i årene framover. – Innledningsvis vil mye av fokuset bli på å styrke lønnsomheten, sier han i samtale med VVSforum.

– Prosjektmarkedet har for høy risiko

Baard Aas, daglig leder hos VB-bedriften Lunder & Aas Rørleggerservice på Jessheim, har stor forståelse for mye av den frustrasjonen Anders Henriksen i HR-Rør gir uttrykk for i et intervju med VVSforum. - Selv valgte vi å trappe ned prosjektmarkedet, nettopp fordi presset og risikoen er for høy i dagens marked, sier han

– Hvem kan konkurrere mot slike aktører?

- Å redusere arbeidslivskriminaliteten bør være et mål også i statlige byggeprosjekter. I denne saken er det positivt at Avinor setter ressurser inn på å avdekke ulovlige og tvilsomme forhold, men målet bør være å unngå dem fra starten, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør for Rørentreprenørene Norge.

Setter kvalitet over timepris for VVS-rådgivere

Rogaland Fylkeskommune inviterer for første gang VVS rådgivere til å flagge sin kompetanse heller enn å konkurrere med timepris. Ved inngåelse av nye rammeavtaler innfører man elementer av BVP-metoden. Timeprisen er satt til et minimum og vektes bare med 35 %.

Kan QR-koden være den hotteste “sensoren”​ i næringsbyggene våre?

QR-koder var noe som skulle revolusjonere alle bransjer i 2012. De fleste markedspersoner prøvde virkelig å "selge" dette, uten at brukeren faktisk brukte det. I 2020 kan man ikke gå i en bygate uten å støte på en QR-kode klistret på sparkesykler, resturantbord eller plakater. Hvordan startet dette egentlig? Og hva kan det betyr for kontorbyggene våre?

F-gass-fornyelse: Kursplass til en av fire innen fristen

Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til en av fire. Det er viktig å komme på banen for de utførende, det er det klare budskapet fra VKE, NOVAP og NKF.

Følg anbefalinger for seriøs innleie – og still krav til dine...

Hovedregel i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Dersom man likevel har behov for å leie inn, er det viktig å kjenne sitt ansvar som en god bestiller. – Følg anbefalingene som BNL og Fellesforbundet har laget sammen for å sørge for seriøs innleie i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Hvordan finne de nye bærekraftige forretningsmodellene i næringsbygg?

- Vi ser at byggene kan bygges enklere, mindre komplekst, selv om vi bruker ny tilgjengelig teknologi. Nettopp fordi hver teknisk komponent er en IOT enhet. Ansvarsforholdet er svært tydelig. Spesielt fordi byggene vi bygger basert på teknologien har disruptet SD- anlegget med integrasjoner på kryss og tvers.

“Hoppeplikten” for entreprenører – en utfordring

Skal pålegg om å utføre arbeider inngå som del av kontrakten? Eller er dette tilleggsarbeider, som gir grunnlag for å kreve vederlagsjusteringer? Byggherre og entreprenør er ofte uenige om dette.

– Avkastningsfokuserte investorer setter premissene ovenfor byggebransjen og ødelegger byggeprosessen

- Den største trusselen mot byggenæringen i dag, er at det i stadig større grad er investorene – kapitalistene – som legger premissene for byggeprosessen. Alt handler om en kortest mulig byggetid for å tjene mest mulig penger. Det påfører rørbransjen irrasjonell og ineffektiv produksjon som ender med dårlig lønnsomhet, og ikke minst økt risiko.

– Ulovlig import og salg av F-gasser er rekordstort

I sommervarmen er det stort behov for tjenestene som kuldebransjen leverer, og dette er det ikke bare lovlydige entreprenører og leverandører som har fått med seg. Det har vært stoppet rekordstore forsendelser av ulovlig innførte F-gasser.

Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående skole fra...

RørNorge: Gjennombruddsplaner til høring

Teoriprøve før svenneprøve, brannsikringsanlegg som kompetansemål og digitale ferdigheter går inn som nye elementer i læreplanene til VGS.– Vi har i mange år kjempet for at man må avlegge en teoriprøve før svenneprøve. Det at dette nå er med i høringen er et gjennombrudd, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

Strategisk forskningsagenda for fornybar oppvarming og kjøling i Europa innen 2050...

RHC-ETIP Fornybar oppvarming og kjøling har som mål at Europas varme- og kjølebehov skal dekkes 100 % av fornybare energikilder i 2050. De har nå ferdigstilt et høringsutkast til en strategisk forsknings- og innovasjonsagenda for å nå dette målet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com