Aktuelt

– Ikke kjøp ulovlige kuldemedier

– VKE arbeider for en seriøs og miljøbevisst bransje. F-gassregelverket er nødvendig for å hindre lekkasje og utslipp av sterke klimagasser og dette er noe bransjen skal etterleve, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

– Skivebom om kuldemedier fra de norske «ekspertene»

- Naturlige kuldemedier er manges drøm, og vi kan stadig lese artikler i bladet «Kulde» om dette, samtidig som de prøver å snakke ned andre medier. Disse selvutnevnte ekspertene har sikkert alle startet sin kuldekarriere med å levere en selvbygd kjølemaskin til et lokalt meieri!

– Min særinteresse er å bidra til reduksjon av global oppvarming

I mai-utgaven av kundeinfo fra Novema Kulde, kan vi lese at «Personer som Stig Rath burde sette seg inn i hva som selges i Norge før de prøver å dekke over egne særinteresser».

God respons på nettbaserte kurs i brannfarlige kuldemedier og F-gassfornyelse

Norsk Varmepumpeforening er en ledende leverandør av kurs til kulde- og varmepumpebransjen. Koronapandemien har ført til økt bruk av videomøter og digital undervisning, og NOVAP er på ballen.

Ny fagutdanning for fremtidsrettede rørleggere

– Ved å samle rørleggerbransjen, anleggsgartnerbransjen og maskinentreprenørbransjen til ett og samme studium, lærer vi av hverandres utfordringer og muligheter. Vi kan finne helhetlige og bedre løsninger, der vi slår sammen løsninger fra de ulike fagområdene for å takle samfunnsutfordringene vi har med vann, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i RørNorge.

Hva kan vi lære av BASA-brannen og den pågående rettsaken?

Når et lagerbygg brenner utenfor Tønsberg sommeren 2015, skjer noe som ikke skal skje. Det er kun kontorbygget som står igjen av en bygning på omtrent 16.000 kvadratmeter. Samlede forsikringsutbetalinger er på over 200 millioner i tillegg til at uerstattelige ting gikk tapt i brannen. Når en slik sak også ankes inn til Høyesterett, bør den få ytterligere oppmerksomhet, mener Anders Sandmæl i Dokumentert AS.

Kompensasjonsordningen: Hva er faste, uunngåelige kostnader for en entreprenørvirksomhet?

Mange virksomheter opplever nå likviditetsmessige utfordringer, og det kan være fristende å sende inn en søknad om kompensasjon for faste kostnader for å raskt få tilført likviditet fra staten.

Stadige F-gass innskjerpelser

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å etterfylle med ny F-gass med GWP større enn 2 500 i forbindelse med service og vedlikehold av kjøleutstyr med større fyllinger. Samtidig strammes utfasingen av HFK til for hvert år som går.

Ny rapport fremhever varmepumper som en nøkkelteknologi

I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.

– Kjempeviktig at byggenæringen tar inn nye lærlinger!

Koronakrisen har lagt en klam hånd over næringslivet i landet og bremset aktivitetene dramatisk. Men selv om det er mørke skyer på himmelen for tiden, understreker Bravidas administrerende direktør Tore Bakke om viktigheten i å ta inn nye lærlinger. – Et ansvar både bedriftene selv og regjeringen må ta, sier han i samtale med VVSforum.

Nordmenn har det minst bærekraftige vannforbruket i Norden

For andre år på rad lanserer GROHE initiativet "Vannbarometeret". En nordisk studie som kartlegger skandinavenes syn på sitt eget vannforbruk. I Norge er klimadebatten høyt på dagsorden, og kartleggingen viser at de fleste nordmenn mener at de bruker vann bærekraftig. Noe som nok ikke stemmer.

Gode systemløsninger gir mer forvarming av varmtvann

Varmepumper og nærvarmeanlegg kan forvarme tappevann, og slik redusere behovet for levert energi til varmtvann. SINTEF-målinger viser at hvor stor andel forvarmekilden dekker, er svært avhengig av systemløsning og drift.

Det skal dokumenteres at alle krav i TEK17 er oppfylt

Når du bygger, endrer eller river, må du dokumentere at kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er oppfylt i det ferdige byggverket. Dokumentasjonskravene i kapittel 2 i byggteknisk forskrift gjelder for alle kapitlene i TEK17.

Oppfordrer til økt kontroll og overvåking av vannsystemer

Koronapandemien har ført til at bygninger er stengt og at VVS-systemer ikke blir brukt. Hoteller, universiteter, konferansesentre, flyplasser, stadioner og bedrifter opplever sterkt redusert bruk på grunn av avlyste arrangementer. Nå advarer eksperter om stillestående vannsystemer og økt sannsynligheten for vekst av legionella og biofilm.

Mener bransjen må unngå krisemaksimering – ber alle forholde seg til...

Koronakrisen har skapt usikkerhet i byggenæringen og bydd på utfordringer for både store og små VVS-aktører. Assemblin, en av landets største aktører, mener situasjonen har stabilisert seg og at alle må gjennomføre prosjektene etter avtale.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com