Aktuelt

Intelligent styring av fotballbaner sparer betydelig energi

Aiwell har i tre år samarbeidet med Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Buskerud Vestfold og utviklet en meget avansert styreautomatikk, som er utrolig enkel for brukeren. Første anlegg ble montert på AKA Arena i Hønefoss i januar 2015. Allerede frem til våren ble besparelsen på 50 prosent.

Anbefaler kun sertifiserte ventilasjonsaggregater

VVS-rådgiver Arve Bjørnli hos Moe Rådgivende Ingeniører mener det å velge ventilasjonsaggregater uten verifisert dokumentasjon kan være en risikabel vei å gå, og kan medføre høye driftsutgifter i ettertid. Erfaring har vist at utstyr som ikke er kontrollert av en nøytral organisasjon ofte lokker med urealistisk høye ytelser

Analyse av feltmålinger av varmepumper

I samarbeid med Norsk VVS Energi -og Miljøteknisk Forening, har Enova gjort feltmålinger og analyser av varmepumpeanlegg.

Dypdykk i relevant teori om arbeidsmedier til en grunnvarmepumpe

Erlend Abrahamsen, Torgeir Berre og Pål Fredrik Skotheim Bye ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sammen skrevet bacheloroppgave i energi og miljø i bygg. Oppgaven var å teste forskjellige arbeidsmedier til en grunnvarmepumpe. - Vi skulle endre brønndybde og kjølemedium, og gjøre en energi- og eksergianalyse, forteller Erlend Abrahamsen.

På tide med en forenkling av energi- og ventilasjonssystemer

De fleste klima- og ventilasjonsanlegg er rett og slett for kompliserte for brukerne. I Bærum kommune drømmer man om enklere systemer og et mer brukervennlig styringsverktøy.

Tek krav kan true inneklima-kvaliteten

Sprik i offentlige krav gjør det mulig for utbygger å oppfordre konsulent om å tyne grensen for anbefalte luftmengder. Mens profesjonelle utleiere dimensjonerer opp, gjør enkelte offentlige utbyggere det motsatte.

Energieffektivisering: Bruk riktig utgangspunkt

For å vurdere lønnsomhet av energitiltak, holder det ikke å se på opprinnelig energibruk, ifølge Sintef Byggforsk. – Hvis du først gjør et minimum, er det gjerne lønnsomt å gå lengre, sier sjefforsker Mads Mysen.

Balansert ventilasjon: kostnadseffektiv bokomfort

Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg bidrar til godt inneklima, begrenser luftfuktigheten og utnytter energien effektivt. Med varmegjenvinner og balansert ventilasjon kan rundt 80 prosent av varmen i brukt luft gjenvinnes. Med tilskudd fra Enova får boligeiere penger tilbake ved ettermontering av balansert ventilasjon.

Vil Eurovent sertifiserte Plug`n Play aggregater dominere markedet i fremtiden?

Et plug`n play aggregat kan funksjonskontrolleres og sertifiseres før det forlater fabrikken. Når det gjelder krav om Eurovent sertifisering frafalles dette kravet av konsulent og byggherre, dersom disse aggregatene ikke er billigst og har best data. Norge kjemper mot at EU skal kreve at vi etterkontrollerer våre installasjoner for funksjon og energibruk. Vi krever altså ikke tredjeparts kontroll av tekniske data.

Forslag til nye energi-krav på kollisjonskurs med byggebransjen

Fagdirektør David Zjidemans i VVSkunnskap.no og Skarland Press, har foretatt en gjennomgang og analyse av 189 høringssvar til nye energikrav i TEK 15, med hovedfokus på beregningspunkt. Bransjeanalysen viser at kun 20 prosent støtter DiBKs forslag til fritt å bruke direktevirkende elektrisitet til oppvarming.

Per Kristiansen kommer

Per Kristiansen, direktør i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune innleder frokostseminaret om vannsparende tiltak 9. juni med å snakke om befolkningsvekst og vannforbruk i Oslo!

Lars-Erik Fiskum kommer

Lars-Erik Fiskum, Sintef Byggforsk kommer til frokostseminaret om vannsparende tiltak. Han skal snakke om dagens dimensjoneringsgrunnlag for innendørs vann og avløpsrør som ble utviklet på 1950 tallet, og ikke er tilpasset dagens rørmaterialer, tappeutstyr og forbruksmønster. Redusert vannforbruk, spesielt toalett med redusert spylevolum, påvirker også avløpssystemets funksjonalitet. Når man setter inn vannsparende utstyr i boliger må man vurdere avløpsrørs dimensjon.

Få lekkasjer på innbygde sisterner‭ -‬ med ett unntak

Forsikringsbransjen og deres takstfolk melder om null lekkasjer på innbygde sisterner‭, ‬med unntak av det berømte partiet som blant annet ble installert i siloen på Grünerløkka‭. ‬Fra dette partiet finner man forøvrig fortsatt sisterner som lekker‭. ‬

Arvid Aalen, Geberit kommer

Seniorkonsulent Arvid Aalen, Geberit AS kommer til frokostseminaret om vannsparende tiltak. Han skal snakke om sanitær og rørsystemer foran og bak veggen installasjoner i bærekraftige bygg. – Det er mye vann å spare med moderne sanitærteknologi, kunnskap og design. Redusert spylevolum på toaletter krever optimal dimensjonering av avløpsrør, sier han.

Bjarte Hauge, Jets Vacuum kommer

Salgsdirektør Bjarte Hauge, Jets Vacuum AS kommer til frokostseminaret om vannsparende tiltak. Han skal snakke om at vakuumsystemer bruker mye mindre vann enn sitt motstykke gravitasjonstoalettet. Hvorfor er ikke vakuumsystemer mer brukt i bygg, er hans spørsmål.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com