Aktuelt

Kommunalt vedlikeholdsetterslep på 1450 millliarder kroner

Rådgivende Ingeniørers Forening nyeste rapportserie «State of the Nation 2019» sender et varsku til politikerne før kommune- og fylkestingsvalget i september.

– Må tenke brannsikkerhet gjennom hele byggeprosessen

Brannsikkerhet 2020 er et initiativ i regi av Kompetansesenter for brann- og driftspersonell AS. Hensikten med initiativet er å øke bevisstheten rundt brannsikkerhet i hele byggenæringen. Nå bidrar nettverket i arbeidet med nye retningslinjer for dokumentasjon av brannsikkerhet som innføres mai neste år.

Ny sikkerhetsforskrift varme arbeider fra 2020

FG Skadeteknikk har revidert sikkerhetsforskriften for utførelse av varme arbeider.

Stolte av å bidra med kompetanse til byggenæringen i Tromsø

Et godt utdanningstilbud og nært samarbeid med lokale bedrifter er en forutsetning for en konkurransedyktig byggenæring. Kvaløya VGS i Tromsø har siden 1986 satset på å utdanne dyktige håndverkere i byggfaget. I dag har skolen omtrent 550 elever og nesten 100 lærere.

Ny lærebok om sanitærteknikk

Nå er det kommet en ny grundig lærebok om sanitærteknikk. Bokas innhold er basert på gjeldende regelverk, standarder og normer i 2019. Den er tilpasset undervisning fra mester- og fagskoleutdannelse, og strekker seg til bachelor- og masternivå. Forfattere er David Zijdemans, Ole H. Larmerud og Bjørn A. Grimsrud.

Kritiserer utdanningsreformen for manglende pensum

Kompetansereformen og styrkingen av yrkesfagene er viktig for verdiskaping i byggenæringen. Selv om reformen ønskes velkommen, er Hans Martin Pedersen, faglærer på KEM-faget ved Kvaløy VGS i Tromsø, noe kritisk til gjennomføringen.

Fagskolen Telemark tilbyr nytt kurs i energidesign og bygningsfysikk

Fagskolen Telemark tilbyr denne høsten 2019 nytt kurs i Energidesign og bygningsfysikk. Skolen legger vekt på at deltakerne skal kunne lære og anvende energiberegninger i energi-simuleringsprogrammet SIMIEN.

Derfor valgte Statsbygg få og store totalentrepriser

- Statsbygg har strenge krav til seriøsitet i sine kontrakter.  Disse er selvfølgelig også gjeldende for Livsvitenskapsbygget, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til VVSforum.

Ulike entrepriseformer sikrer konkurransen

Byggingen av sykehuset Drammen er i startgropen, og prosjektdirektør Dag Bøhler hos Sykehusbygg HF kan fortelle at det legges opp til en kombinasjon av totalentrepriser og delte byggherreentrepriser. – Det handler primært om å tilpasse entreprisene for å få konkurranse. Men vi tar også hensyn til det regionale næringslivet, sier han til VVSforum.

– Dette er digitalisering i praksis

Under Arendalsuka fortalte tre store bestillere om hvilke hindre de møter som innkjøpere av byggteknikk. På scenen fikk de svar fra den andre siden av bordet. – Løsningen på disse utfordringene finnes allerede, og vi har den, sier Marius Bremseth, daglig leder i den trønderske teknologibedriften IWMAC.

– Rørbransjen henger stadig lenger etter

Mange aktører i byggebransjen har påpekt at rørbransjen henger stadig lenger etter andre fagområder. En situasjonsbeskrivelse Bravidas administrerende direktør Tore Bakke er enig i.

– Gigantiske offentlige kontrakter stenger norske rørleggerbedrifter ute

Det offentlige bruker over 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp, men mer av kaka bør komme norsk byggebransje til gode, mener administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Halvparten søker yrkesfag

Mer enn 9 av 10 søkere har fått tilbud om skoleplass etter at fylkeskommunene har gjennomført sitt førsteinntak til videregående opplæring. 86 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, en liten oppgang fra i fjor.

Stilles større krav til materialvalg og løsninger i vannforsyningen

Norske ledningseiere står foran store investeringer i ledningsnettet i årene som kommer, og økt fokus på sikkerhet i vannforsyningen betyr at det nå er enda viktigere enn noen gang tidligere å stille de rette kravene til materialvalg og løsninger.

Ny standard for sprinkleranlegg i boliger

Ny standard for sprinkleranlegg i boliger erstatter den nordiske standarden NS-INSTA 900-1. Den nye standarden henter innhold fra veiledningen til byggteknisk forskrift
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com