Aktuelt

Eurovent legger bort den gamle energiklassifiseringen, og trinn to i Ecodesign-direktivet...

* Eurovent har lagt bort den gamle energiklassifiseringen. * Trinn to i Ecodesign-direktivet. * Ny nedtrapping iht F-gassregulering. Dette er tre momenter Allesandro Lora, Business Development Director hos Swegon, mener utgjør varme- og kjøleindustriens utfordringer framover.

– Vi må planlegge byggene bedre for framtiden

- Alt som bygges i dag vil være en del av sirkulærøkonomien noen tiår fram i tid. Det må vi ta høyde for når nye bygg planlegges. Nøkkelen er å planlegge bedre for framtiden, med bygg som kan demonteres og gjenbrukes. Men først og fremst bygg som er fleksible og som kan tilpasses endringene og behovene i markedet. Den desidert største bærekraften ligger i å forlenge levetiden til bygg.

– Kompetanse viktigst for rørbransjen

85 prosent av de spurte rørleggerbedriftene svarer i Byggenæringens Fremtidsbarometer 2021 at kompetanse er bedriftens sterkeste konkurransefortrinn. Det er 6 prosent mer gjennomsnittet blant bransjene i BNL.

– Effektbehovet for kjøling i mange bygg er lavere enn normtall...

Etterspørsel etter kjøling øker, spesielt i sentrumsområder. Hvordan kan dette løses i tettbygde sentrumsområder der alle tak helst skal være grønne med plass til rekreasjon, solenergi og regnvannsmottak?

– Forutsetninger for bærekraftig drift av yrkes- og formålsbygg er å...

Bærekraftige yrkes- og formålsbygg, private og offentlige skal ivareta brukernes trivsel, helse og produktivitet, god avkastning på investeringer og bygningens miljøavtrykk. Omfattende krav som oppnås gjennom aktiv brukerinvolvering, systematisk prosjektarbeid, ferdigstillelse og drift gjennom «de neste 100 år». Fire standarder gjør dette mulig.

– Det haster med å få ferdig en plan for 10...

– Nå må Stortinget få regjeringen til å forstå at det haster å få ferdig en plan for 10 TWh energieffektivisering i bygg innen...

BNL: Fire av ti bedrifter sliter med å få tak i...

1. mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer. BNLs medlemsundersøkelse viser at bedriftene trenger flere ungdom som velger bygg- og anleggsteknikk. Byggenæringens Landsforening (BNL) har gjennomført den årlige medlemsundersøkelsen hvor det stilles spørsmål om blant annet kompetansebehov. 

Mer regn og bedre regelverk gir nye typer byggskader

Skjerpede krav til lufttetthet gir færre skader fra luftlekkasjer og kondensering. Men andelen nedbørsskader øker, spesielt for kompakte flate tak og terrasser. Det viser en gjennomgang av skader på norske bygg de siste fire årene.

Ny rapport fra Udir.: Kravet om læreplasser i kontrakter følges sjelden...

Etter at lærlingklausulen ble innført i 2017, har flere offentlige byggherrer krav om bruk av lærlinger i kontraktene. I en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet fremkommer det at kravet om læreplasser i kontrakter følges sjelden og dårlig opp.

Jobber for fullt med å styrke BREEAM-NOR 2021

Grønn Byggallianse varsler flere store endringer for å styrke Norges største miljøsertifiseringssystem for bygg. Her kan du lese om arbeidet og noen av endringene som kommer.

– Byggenæringen er avhengig av forutsigbare rammer

BNL deltok sammen med flere andre bransjer i byggenæringen på Energi- og miljøkomiteens høring på Stortinget torsdag i forbindelse med Klima- og miljødepartementets Klimaplan for 2021-2030.

RørNorge vil hjelpe rør-gründere i oppstartsfasen

Rørentreprenørene Norge ønsker å stå ved gründerens side i oppstartsfasen. Nå inviterer de alle rør-gründere til å være "gratispassasjerer" de første to årene.

– Sverige er langt foran innen vannskadesikring

- Svenskene har kommet veldig mye lengre enn det vi har klart å få til her i Norge. I Sverige har man lagt anvisninger om hvor store sjakter man må ha i forhold til hva slags type rørføringer som går i sjakta. Ikke bare i forhold til at ting skal være utskiftbart og tilgjengelig, men også i forhold til legionella-problematikken.

– Vi tilbyr det største faglige miljøet på dette spesialfeltet i...

- Vi har klart å bygge opp en meget kompetent avdeling i Bravida innenfor medisinske gasser. Dette er et fagområde mange synes er veldig spennende og har lyst til å jobbe med. Det gjør jobben enklere i forhold til rekruttering av nye medarbeidere med faglig ballast, sier Usman Riaz, leder for denne avdelingen i Bravida.

– Hva er egentlig kravet til sjakter i TEK 17?

- En generell utfordring for bransjen, er at man har funksjonskrav til installasjoner som man faktisk ikke vet om man oppfyller. Det gir mat for jurister og etterklokskap og tvistesaker, sier Vidar Hellstrand, avdelingsleder Energi og Miljø, OBOS Prosjekt.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com