Aktuelt

VKE fortsetter fokuset på kontrakter og prosjekt-gjennomføring

VKE inviterer til en praktisk gjennomgang av de kritiske fasene i entreprisekontrakter.

Bytt ut varmepumpa på en miljøvennlig måte

NHP-nettverket har sammen med andre aktører laget film og brosjyre til forbrukere som skal bytte ut varmepumpa. Brukte varmepumper skal resirkuleres akkurat som annet elektrisk avfall. Men fordi de inneholder gass, må de demonteres av en installatør som er F-gass sertifisert.

Driver fagforeningene skremselspropaganda?

Rørleggernes Fagforenings steile holdninger til innleie, har skapt stor frustrasjon og bekymring hos en rekke aktører VVSforum har snakket med i rørbransjen. Samtidig er det ingen som tør å stå fram med sine meninger, i frykt for at forholdet til den lokale fagforeningen skal forverres ytterligere. Driver fagforeningen og klubber skremselspropaganda? 

– Vi har et godt samarbeid med de fleste bedrifter

Joachim Espe er leder for Fellesforbundet avd. 605, Rørleggernes Fagforening, og er undrende over de påstandene som kommer fram. - Vi opplever at vi har et godt samarbeid med de aller fleste bedrifter. At enkelte ikke liker å bli sett i korta kan godt være, sier han til VVSforum.

Ny veileder for legionella fra Norsk Fjernvarme

Gjennomsnittlig varsles det rundt 40 tilfeller av legionærsykdom per år i Norge, men eksperter antar det er store mørketall. I nyere tid har det vært to større utbrudd av legionærsykdom, det første i Stavanger i 2001 og det andre i Østfold i 2005.

Samspillskontrakter – også for mellomstore og små prosjekter?

Utfordringer med høyt konfliktnivå i bygge- og anleggsbransjen krever at man tenker nytt og ser på nye virkemidler for å få ned konfliktnivået.

Miljødirektoratet varsler kontroll hos selgere av fluorholdige klimagasser

Miljødirektoratet varsler tilsyn hos selgere av F-gasser, varmepumper og kjøleanlegg med F-gass så vel som hos installasjonsbedrifter denne høsten.

Høye industrialiseringsambisjoner i byggeprosjektet på Ulven

Team Veidekke DA er i full gang med å bygge de 342 første leilighetene, en stor barnehage og næringsarealer med en verdi nær 620 millioner kroner på Ulven. Ved hjelp av industrialiserte byggeprosesser har selskapet ambisjoner om å redusere byggekostnadene med opptil 20 prosent.

Comfort satser på flere kvinnelige rørleggere

I Comfort utgjør kvinnelige rørleggere rundt 1 prosent av arbeidsstokken. Nå øker de fra 12 til 15 kvinnelige rørleggere ved å ansette tre nye lærlinger. – Det er en sped, men viktig begynnelse, sier administrerende direktør Kari Øgle Kjensberg i Comfort-kjeden.

– Ulike normer og regler som skaper forvirring og konflikter

- Det finnes utrolig mange flinke VVS rådgivere, rørentreprenører, produsenter og leverandører i Norge. Vår kunnskap og vårt håndverk står ikke noe tilbake fra andre sammenlignbare europeiske land. Hvorfor skal vi lage vårt eget regelverk? spør Lasse Antonsen, teknisk sjef hos rørleggerbedriften K. Lund i Trondheim.

Hvordan rekruttere og beholde kvinner i byggenæringen?

– Sett klare mål og bli enige om hvorfor man ønsker å ansette flere kvinner, er konserndirektør i Sintef, Hanne Rønnebergs klare råd.

– Mange i bransjen er lei av fine og fjonge ord...

I en offentlighet hvor bedrifter blir beskyldt for "grønnvasking", mener forretningsutvikler Haavard Tufta i det rådgivende ingeniørselskapet COWI at man like gjerne kunne snakke om bedrifters "innovasjonsvasking".

Isovator fortsetter som nasjonalt sertifiseringsorgan for F-gassforordningen

Isovator AS forblir sertifiseringsorgan for F-gassforordningen etter den reviderte forordningen (EU) 517/2014 har trådt i kraft. Samtidig melder Isovator at de nye F-gassertifikatene etter den reviderte F-gassforordningen har fått nytt design der alle kategorier nå får samme farge.

JOS Bygg har redusert kostnadene på boligbygg med 7 prosent

I nordisk sammenheng er Norge det dyreste landet målt etter både arbeidskostnader og materialkostnader, ifølge SSB sin byggekostnadsindeks. For å gjøre norsk byggenæring mer konkurransedyktig har flere aktører signert Bygg21 sin «Signatur for en effektiv bygge- og eiendomsnæring». Gradvis begynner næringen å høste gevinstene fra økt effektivitet i prosjektene.

– Rådgiverne må prioritere kontakt med utstyrsleverandører for å få oppdaterte...

- Vi mener det blir viktigere og viktigere for eiendomsselskapene å skaffe seg bestillerkompetanse, orientere seg om tilgjengelig teknologi og hvilke energibærere de ønsker å benytte i sine bygg. Rådgiverne må prioritere kontakt med utstyrsleverandørene hvis de skal kunne gi oppdaterte råd til sine klienter, sier Karin M. Jensen, administrerende direktør hos Belimo Automation Norge AS.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com