Aktuelt

Etterlevelse av smittevern og karanteneregler

Svært mange bedrifter frykter at det skal spre seg smitte på arbeidsplassen. Hvordan skal ansatte, innleide og ansatte hos underentreprenører som har vært på utenlandsreise følges opp? Her er BNLs råd til hvilke krav man bør stille.

OsloMet tilbyr videreutdanning i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygninger

OsloMet tilbyr nå videreutdanning i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygninger.

Kompensasjonsordning 2: – Hva betyr dette for entreprenør-bransjen?

Forskriftene som regulerer kompensasjonsordning 2 ble fastsatt 21. desember. Ordningen bygger på kompensasjonsordning 1, men flere bestemmelser er forskjellige. Vi vil nedenfor gjennomgå den nye ordningen og de viktigste endringene, og vi vil også komme med noen råd til hvordan en typisk entreprenørvirksomhet bør forholde seg til en eventuell søknad om kompensasjon.

Ny timesats for rørlegger

Fra 1. januar i år er prisen 739 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2020, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020.

Kan være hydrogengass også uten trykkøkning i anlegget

Etter den voldsomme eksplosjonen i sprinklersentralen i Kristiansand i juni, har FG Skadeteknikk og Rørentreprenørene Norge sett nærmere på problemet med hydrogendannelse i galvaniserte sprinklerrør. Ofte oppstår det trykkøkning i anlegget når det danner seg hydrogengass.

Endringer i byggherreforskriften trer i kraft 1.januar

Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte kommentarer til forskriften. Nå må byggherren blant annet overlevere SHA-dokumentasjon til byggeier. Endringen trer i kraft 1. januar 2021. 

Smartere energibruk må være en del av klimakampen

– Det er både skuffende og rart at myndighetene prioriterer kapitalsterke bedrifter, mens husholdninger og byggsektoren blir totalt neglisjert, mener Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. 

– Flyt i fremdriften gir stålkontroll på byggeprosjektene

Ved Værnes garnison bygger Forsvarsbygg det nye forsyningsbygget til Forvarets logistikkorganisasjon etter en lean-basert fremdriftsplan. Det gir store gevinster. – Har du kontroll på fremdriften, har du kontroll på alt, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Trond Eriksen.

Hva er de gode kjøleløsningene?

Etterspørsel etter kjøling øker, spesielt i sentrumsområder. Hvordan kan dette løses i tettbygde sentrumsområder der alle tak helst skal være grønne med plass til rekreasjon, solenergi og regnvannsmottak?

– Vi støtter oss på DSB`s anbefalinger ved tilkobling av varmtvannsberedere...

Servicesjef Geir Jansen i Andenes VVS etterlyser klarere regler og grensesnitt rundt tilkobling av varmtvannsberedere til strømnettet. Fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge, sier at de må lene seg på annen fagekspertise når det gjelder denne problemstillingen, utover det som står i Rørhåndboka.

– Vi må ha mer funksjonsbaserte byggeregler

- Myndighetene har egentlig en intensjon om å lage funksjonsbaserte byggeregler, men behovet for detaljstyring på enkelte områder gir en sammenblanding av krav til funksjon og ytelseskrav. I den sammenheng er det på høy tid å se på reglene for vanninstallasjoner, hvorfor vi har dem, hvorfor reglene er utformet som de er, og om de er hensiktsmessige.

Fornyelse av F-gass-sertifikat utsatt til 1. juni 2021

Miljødirektoratet har 20. november varslet at fristen for å fornye F-gass-sertifikatet er utsatt nok en gang grunnet koronarestriksjoner. Fristen er utvidet fra 1. desember 2020 til 1. juni 2021.

– Trykktap i vannbårne varmesystemer fører til for høy innetemperatur, energitap...

I vannbårne varmesystemer som omfatter flere boliger kan endringer i trykktap skape utfordringer. Dersom systemet ikke er riktig utformet med høyde for dette, kan dette gi dårlig komfort med for høy innetemperatur, energitap og uønskede lydeffekter.

Mulighetene er mange for bedre utnyttelse av ressursene til legionellasikring i...

Det er i dag store forskjeller på hvordan ulike kommuner håndterer sitt legionellaforebyggende arbeid. Som nettartikkel i VVS Forum 12. november med intervjuet av Undervisningsbyggs Gunnar Slinning Østad antyder, så brukes nok mye tid og ressurser på feil måte.

– Melby, du må lære ungdommen norsk!

Elever i yrkesskolen skal ikke lengre få undervisning i norsk første året i videregående skolen. Det øker ikke sjansen for bestått svenneprøve. Yrkesfag er i fornyelse. Mye er bra, som at teori og praksis blir knyttet tettere sammen. Men å vente med norsk til andre klasse, er ikke bra. Det kan bli en katastrofe.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com