Aktuelt

Veksling mellom skole og praksis motiverer yrkesfagelevene

Yrkesfagelever som veksler mellom skole og praksis er mer motiverte og lærer mer, viser en ny rapport. – Vi trenger flere gode fagarbeidere i fremtiden. Da må vi ha utdanningsløp som motiverer flere til å gjennomføre og utdanningsløp som næringslivet støtter opp om, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Norsk Byggetjeneste lanserer nytt prosjektverktøy for byggenæringen

Digital samhandling er en forutsetning for effektive byggeprosesser. For å tilrettelegge for digitalisering og effektivisering av byggenæringen har nå Norsk Byggetjeneste utviklet en tjeneste som samler informasjon fra flere databaser og produkter, både innen bygg, VA/VVS og elektro fra alle leverandører og underentreprenører.

Fortsatt avstand mellom liv og lære byggenæringen

– Næringen må gå fra å tenke salg av eget produkt til å tenke helhetlige løsninger som fungerer optimalt for alle. Tekniske rådgivere må inn i prosjektene i en tidligere fase, slik at de kan prege bygget og bidra med gode tekniske løsninger sammen med arkitekter, entreprenører og byggherre. Det mener Sverre Tiltnes i Bygg21.

Ny IA-avtale for hele arbeidslivet

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny IA-avtale for de neste fire årene. – Vi har nå foretatt en full renovering av IA-avtalen, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.– Det vi nå er blitt enige om er en mer bedriftsnær og tydelig avtale, sier Melsom.

Vil bedre veiledningen til Oslomodellen

Jens Løvås, daglig leder i Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn, mener at Oslomodellen for leverandører til Oslo kommune gir utfordringer for bransjen i forhold til innleie og antall ledd. Finansbyråd Robert Steen kan fortelle at de er i gang med å oppdatere veilederen for å unngå at den kan mistolkes.

Mener Oslomodellen må revideres

- Oslomodellen for leverandører til Oslo kommune har gode intensjoner. Men den har også vist seg i praksis å ha sine svakheter, spesielt når det gjelder regler for innleie. Dette bør justeres innen modellen blir kopiert av andre kommuner, sier Jens Løvås, daglig leder i Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn.

NVE ruster seg for økt tilsyn

Økodesign-krav til både varme- og kjølesystemer står høyt på agendaen, og NVE lover at verstingene i bransjen skal lukes vekk.

Nye skatteregler for diett fra nyttår

Fra 1. januar 2019 blir de skattefrie diettsatsene redusert på flere punkter.

Utdanningsdirektoratet: – Bransjene vil selvfølgelig bli hørt!

- Det er veldig tidlig i prosessene knyttet til nye læreplaner, og jeg kan love alle at  bransjene vil bli lyttet til. Det vil bli både åpen spørring og offentlig høringsrunde underveis, hvor både fagorganisasjoner  og enkeltpersoner kan komme med innspill.

BNL: EUs bygningsdirektiv bør implementeres

BNL skriver i høring til Olje- og energidepartementet at Norge bør implementere tredje revisjon av bygningsenergidirektivet vedtatt i EU 30. mai 2018.

– Glad for det brede engasjementet!

- Det overrasker meg at de overordnede dokumentene ikke har spesifisert at tegning er en av grunnpilarene i faget. Det er derfor viktig og sunt med et bredt engasjement i bransjen, slik at signalene om hva som er viktig kommer frem til de som skal arbeide i læreplangruppen fremover, sier Elin Moer Brænne.

– Uten tegning faller kompetansen!

- Tegningsforståelse og enkel prosjektering er en vesentlig del av rørleggerfaget som hører sammen. Derfor må det tas med i den nye læreplanen, sier Torstein Pedersen, regionsdirektør sørøst hos GK Rør til VVSForum.

BNL: Endelig punktum for saken om reise, kost og losji

ESA har meddelt at de ikke vil forfølge saken knyttet til reise, kost og losji mot Norge videre. – Vi er glade for at vi nå kan legge en vanskelig sak bak oss, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Gir rom for tolkninger!

- Mye av teksten i utkastet til ny læreplan i rørleggerfaget er lite håndfast, og kan det gi rom for tolkninger. Det misliker jeg sterkt, sier Kjetil Aalstad Nilsen (60), faglærer ved Færder videregående skole til VVSForum.

Læreplanarbeidet og tegning

Jeg ble delvis beroliget etter svaret fra Rørentreprenørene Norge. At saken er «notert» håper jeg betyr at fagtegning skal inn i læreplanen igjen. At innlegget mitt i «beste fall beror på en misforståelse» er logisk uforståelig. Hva menes egentlig med det?
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com