Aktuelt

Garasjebrannen på Sola – byggeiere må stille større krav til brannrådgivere

Over 1000 biler sto parkert i Avinors parkeringsanlegg på Stavanger lufthavn da det begynte å brenne i en eldre dieselbil midt i bygget. Utfordringen for brannvesenet var sterk vind, rask spredning, og at skum- og vannkanonene ikke nådde inn til bilbrannen. Nå stiller eksperter spørsmål ved eiendomsbesitteres kompetanse på brannsikkerhet.

Lovendringer om varsling av kritikkverdige forhold i bedriften

Fra 1. januar 2020 trer endringer i Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A om varsling i kraft. Blant annet omfattes nye typer personer.

Nytt seminar om vannskader og vannlekkasjer fra rørinstallasjoner i bygg

Rørentreprenørne Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og VVSforum går sammen og arrangerer nytt seminar om vannskader og vannlekkasjer i bygg i henholdsvis Oslo 4. februar, Trondheim 10. mars, og Bergen 26. mars.

Parkeringshuset på Sola lufthavn hadde ikke sprinkleranlegg

Brannsjefen for Rogaland brann og redning, Nils-Erik Haagenrud, mener parkeringshuset ved Sola Lufthavn burde hatt sprinkleranlegg. Også Anders Sandmæl, daglig leder i Kompetansesenter for brann og driftspersonell, mener brannen hadde vært radikalt avgrenset, hvis bygget hadde hatt sprinkleranlegg.

Byggeiere kjøper fortsatt klimagassene HFK tross nedfasing

Tilbakemeldinger fra konsulenter og kuldeentreprenører tyder på at så mye som 90% av alle kuldeanlegg og varmepumper innkjøpt til næringsbygg i 2019 var fylt med klimagassene HFK. Disse klimagassene har vært de mest benyttede kuldemediene frem til for få år siden.

Også saneringsbransjen merker økende antall vannskader

Majoriteten av alle skader i boliger i Norge er relatert til vann. Nå merker også saneringsbransjen økende etterspørsel etter saneringstjenester fra vannskader.

Opplæringslovutvalget foreslår omfattende endringer i ny opplæringslov

Fredag 13. desember overleverte Opplæringslovutvalget sin utredning og sitt forslag til ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. – Vi ser det foreslås mange endringer som vil kunne få store konsekvenser. Derfor starter vi nå et arbeid med å vurdere forslaget, sier Jørgen Leegaard i BNL i en foreløpig kommentar.

BNL: Gjør Enovastøtten til energieffektivisering av boliger attraktiv for vanlige husholdninger

BNL støtter Enova på at de skal gi mer støtte til oppgradering av bygningskroppen på boliger fra 2020. – Det vil bidra til store samlede energibesparelser og til å sikre verdiskapingen i et marked hvor mange små og mellomstore bedrifter sliter, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

OsloMet får sivilingeniørutdanning i energi og miljø i bygg

Nå kan du bli sivilingeniør på masterstudiet i energi og miljø i bygg på OsloMet – storbyuniversitetet.

Manglende digital dokumentasjon skaper hodebry og merarbeid for byggebransjen

Manglende digital dokumentasjon skaper hodebry og merarbeid både for dagens og kommende byggherrer. Ikke minst hindrer det sirkulærøkonomien. Miljørådgiver i Statsbygg etterlyser samarbeid i byggebransjen for en mer bærekraftig fremtid.

Mange er godt i gang med F-gass-rutiner

Miljødirektoratet har i høst vært på tilsyn hos rundt 30 små og store aktører i varmepumpebransjen: Importører av varmepumper, importører av F-gass, installatører og store forhandlere. Hva de har sett etter under tilsynet, avhenger av type virksomhet. 

– Vi trenger innleie for å dekke toppene

Marianne W. Røiseland, adm. direktør i Rørentreprenørene Norge, deler Bravida-toppsjef Tore Bakkes oppfatninger om innleie og fast ansettelse i byggebransjen: - Ja takk, begge deler, sier hun. Røiseland oppfordrer sine medlemmer sterkt om å følge reglene for innleie, slik at man unngår innstramminger.

Må forbruker akseptere prisen?

Når rørleggerfirmaet sender regning for utført oppdrag til forbruker, er prisen som er oppført bindende for forbrukeren, med mindre han innen rimelig tid protesterer.

Kommentar fra Rørentreprenørene Norge: Innleie i spill

– Før du ringer innleiekontoret, ring NAV. Dere har selv et ansvar for å skape et ryddig arbeidsliv, sa en politiker fra talerstolen på et møte for byggenæringen.

Skuffet over regjeringens manglende krav til energifleksibilitet

Fjernvarme dekker omtrent en tiendedel av behovet for romoppvarming og tappevann i Norge. Frem til 2016 var kravet at 100 prosent av bygg over en viss størrelse i fjernvarmeområder skulle kunne dekke varmebehovet med annet enn elektrisitet. I TEK17 er dette kravet redusert til 60 prosent. Norsk Fjernvarme mener dette hindrer utbygging av fjernvarmenettet og mer energifleksible bygg.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com