Advokatens hjørne

Totalentreprise i 10 artikler (NS 8407/ NS 8417)

Entreprenøren må i sin sluttoppstilling ta med alle sine krav – også omtvistede tillegg. Sluttoppstillingen skal gi en oversikt over alle betalte og ubetalte krav. Ubetalte tilleggskrav som ikke fremkommer av sluttoppstillingen er å anse som frafalt

Avvik fra Norsk Standard – «Solidaritetserklæringer»

I denne artikkelen tar jeg for meg der hvor en gruppe entreprenører overtar det funksjonsansvaret som hovedentreprenøren eller byggherre som utgangspunkt skal ha. Det kan ha betydelige konsekvenser for entreprenøren med hensyn til risikoer og kostnader i prosjektet.

Totalentreprise i 10 artikler (NS 8407/ NS 8417)

Tidligere artikler: Codex Advokat vil gjennom 10 artikler forsøke å lage en systematisk gjennomgang av de viktigste elementer i totalentreprise. Her er de fire første...

Totalentreprise i 10 artikler (NS 8407/ NS 8417)

Tidligere artikler: Codex Advokat vil gjennom 10 artikler forsøke å lage en systematisk gjennomgang av de viktigste elementer i totalentreprise. Her er de fire første...

Totalentreprise i 10 artikler (NS 8407/ NS 8417)

Codex Advokat vil gjennom 10 artikler forsøke å lage en systematisk gjennomgang av de viktigste elementer i totalentreprise. Den har klare forskjeller fra utførelsesentrepriser (NS 8405 / NS 8406), men også mange likheter. Disse forskjeller og likheter bør man være fortrolig med.

Totalentreprise – valg av løsninger, kontrollansvar, uteglemte poster, skader m.v.

Totalentreprise – valg av løsninger, kontrollansvar, uteglemte poster, skader m.v. Kjennetegnet ved en totalentreprise er at totalentreprenøren har store friheter med hensyn til materialvalg og...

Totalentreprise – fremdrift, fakturering

Fremdriftsplanen som totalentreprenøren skal levere innen 4 uker er relevant også selv om det lages reviderte fremdriftsplaner. Uten 4-ukers plan kan det bli vanskelig å kreve tillegg for forsinkelse som skyldes oppdragsgiver.

Totalentreprise – rutiner før oppstart

Oppstarten setter premissene for mye av resten av prosjektet. I noen tilfeller kan det være viktig å diskutere kontraktsformuleringer. Gjelder det offentlige tilbud er ofte kontrakten definert i anbudet, men i oppstartmøtet har partene fortsatt anledning til å avtale endringer.

Totalentreprise som kontraktsform – forskjell fra utførelsesentreprise

Totalentreprise er kontraktsformen hvor oppdragsgiver har definert hva han vil ha, men uten å ha bestemt alt i detalj hvordan å oppnå resultatet. I praksis betyr det at totalentreprenøren langt på vei påtar seg risikoen for uventede forhold eller forhold som er uteglemt i prosessen, men har en utvidet rett til å velge materialer og tekniske løsninger.

Sluttoppgjøret – unngå disse 7 feilene

Formelle feil i sluttoppgjøret er unødvendig og kan koste dyrt. Vi ser på 7 typiske feil som alle burde klare å unngå enten man er byggherre eller entreprenør. Husk at en innleid prosjektleder – enten det er på byggherre- eller entreprenørsiden – kan gjøres økonomisk ansvarlig om han lar være å påberope seg den andre partens formelle feil.

Dekning av forseringskostnader

Reglene om rett til dekning av forseringskostnader er lite kjent. Noen ganger krever ikke underentreprenøren dekning av forseringskostnader – andre ganger betaler hovedentreprenøren for ekstra forseringskostnader uten å være forpliktet til å betale.

Betaling av tillegg i forbrukeroppdrag

Utgangspunktet er at entreprenøren ofte får diskusjoner med en forbruker når sluttfakturaen kommer. Da har ikke entreprenøren lengre noen forhandlingssituasjon – han har utført sitt arbeid og har ikke lengre muligheten til å stanse videre arbeid. Forbrukeren vet at det koster mye å ta en ubetalt eller delvis betalt faktura til Forliksrådet.

Hovedentreprenørenes spesielle avvik fra NS-standardene

Hovedentreprenørene ønsker å få inn sine egne kontraktsvilkår som påfører merkostnader og økt risiko for underentreprenøren. Entreprenøren kan avvise eller kreve tilleggsbetalt for vilkår som ikke fremkommer av tilbudsforespørselen. Noen avvikende vilkår bør unngås og andre bør man ikke akseptere uten å være bevisst den mulige konsekvens.

Underentrepriser ute av balanse

NS-kontrakter er utarbeidet for å ha en balanse mellom oppdragsgiver og entreprenør. Når hovedentreprenøren tar inn sine egne tilleggsbestemmelser er hensikten å forrykke balansen i kontrakten til fordel for hovedentreprenøren og til ulempe for underentreprenøren. Tilsvarende når utbygger ikke engasjerer en hovedentreprenør, men flere sidestilte entreprenører.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com