Fredag varslet regjeringen at de går videre med den varslede innskjerpingen av innleiereglene.

– Regjeringens forslag har også som mål å bidra til et samfunn som er mer produktivt og konkurransedyktig. Med faste ansettelser vil det også investeres mer i de ansattes kompetanse, mener arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. 

– Dette er viktige grep for å begrense omfanget av innleie og forsterke seriøsiteten i bygg- og anleggsbransjen, hevder statssekretær Maria Walberg. 

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum mener dette er fantastiske nyheter for arbeidstakere i Norge. 

- Denne oppryddingen, som sikrer flere faste jobber, har vært Fellesforbundets viktigste krav. Nå innfrir regjeringen, sier han til FriFagbevegelse. 

Varsler katastrofe

Mens fagorganisasjoner jubler, varsler byggebransjen katastrofale følger:  

NHO-direktør Nina Melsom er tydelig på at regjeringen nå fratar bedriftene helt nødvendig fleksibilitet og truer verdiskapingen over hele landet. 

– De nye reglene vil gjøre det ekstremt vanskelig, særlig for små- og mellomstore bedrifter over hele landet, å drive i mange bransjer. Det er allerede et skrikende behov for arbeidskraft i norske bedrifter, og disse innstramningene gjør vondt verre, sier hun.

I Oslo, Viken og tidligere Vestfold har regjeringen varslet totalforbud mot innleie fra bemanningsbyrå til byggenæringen.

– Dette er å skyte spurv med kanon. Et totalforbud vil være svært inngripende og uforholdsmessig strengt og betyr enorme kostnader for bedriftene.

Også Byggenæringens Landsforening er i harnisk og mener byggenæringen er på vei inn i en «perfekt storm» med økte råvarepriser, mangel på personell, økte renter, uro i logistikk-kjedene og krig i Europa. 

- I en slik situasjon forventer vi mer forståelse fra Regjeringen, og ikke at de legger ytterligere byrder på Norges største fastlands- og distriktsnæring, mener foreningen.  
Nesten halvparten av BNLs medlemmer varsler at innstrammingene for innleie vil få negative konsekvenser for virksomheten. Blant disse oppgis det at et innleieforbud vil føre til lavere lønnsomhet (51 prosent), nedbemanning (49 prosent), permittering (30 prosent), tap av kompetanse (27 prosent) og færre lærlinger (25 prosent).

Store ringvirkninger

Regjeringens forslag om endringene i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak, vil få store ringvirkninger for bygg- og anleggsnæringen, som benytter innleie for å kunne være konkurransedyktige og ta unna arbeidstoppene. 

– Ett av de viktigste underpunktene for oss gjelder forbudet mot innleie i byggenæringen i Oslofjord-området. Selv om denne forskriften ikke er med i selve proposisjonen, ønsker regjeringen fortsatt å innføre forbud. Det kan tre i kraft samtidig som lovendringen trer i kraft gjennom et flertall på Stortinget, sier Maria Walberg (Ap) til Byggeindustrien. 

Hun forventer at saken blir behandlet i høst.

Walberg peker også på flere andre endringer regjeringen mener blir viktige for å begrense andelen av innleide på byggeplassene.

– Vi ønsker blant annet å fjerne bestemmelsen som handler om midlertidig behov, og som vil gjelde for hele landet. Dette er en bestemmelse som har vært misforstått og misbrukt, og definisjonen på hva som her vært et midlertidig behov har vært tøyd, hevder hun. 

Hun påpeker at det også har vært krevende for myndighetene å følge opp denne bestemmelsen. 

Godkjenningsordning for bemanningsselskaper

Regjeringen ønsker også å innføre godkjenningsordning for bemanningsselskaper, som regjeringen mener vil bidra til å luke ut de useriøse bedriftene. 

Det betyr at bemanningsselskapene må bevise at de følge allerede lovpålagte regler. Eksempelvis at man har en bedriftshelsetjeneste på plass, og at man er registrert i diverse offentlige registre. 

Hun forventer at selskaper som frem til nå har basert seg på mye innleie, vil ansette flere personer i faste stillinger.

Fortsatt muligheter for innleie

Lovendringene vil imidlertid ikke føre til total innleieforbud. Det vil fortsatt være mulig å leie inn arbeidskraft når det er snakk om reelle vikariater eller når det foreligger avtaler med fagforeninger. Det vil være mulig å leie inn arbeidskraft for produksjonsbedrifter – det vil si bedrifter med egen produksjon. 

Det er imidlertid et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse, og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.

- Dette vil i praksis innebære et forbud mot innleie for våre bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale (med fagforening med innstillingsrett), kommenterer Byggenæringens Landsforening, som nå vil gå grundig gjennom Stortingsproposisjonen. 

- Dette er et svært inngripende og unødvendig tiltak, basert utelukkende på ideologi og helt løsrevet fra fakta. Som arbeidsgiverorganisasjon har vi hatt lange tradisjoner for godt samarbeid i trepartssamarbeidet, og vi har samme mål. Hovedregelen skal være fast ansettelse, men en prosjektbasert næring som byggenæringen, har behov for noe fleksibilitet. 

- Lovforslaget er utarbeidet uten samarbeid med oss og uten å høre på fakta og konsekvensvurderinger. Regjeringen sier de vektlegger trepartssamarbeid, de omtaler det i Hurdalsplattformen, men de avviser oss når vi trenger dialog. 

- Dette er ikke trepartssamarbeid, fastslår BNL: