Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

Knut Inderhaug, direktør salg og marked og Iren Røset Aanonsen, forretningsutvikler i Fortum Oslo Varme.

Vil du være med på Fortums nye industrieventyr?

Tar den sirkulære økonomien videre med leveranse av kjøling

Energimarkedet er i stadig endring og etterspørselen etter energieffektive varme- og kjøleløsninger er i vekst. Fortum Oslo Varme etablerer nå egen avdeling for kjøling og søker teknisk rådgiver med evne til å se energiløsninger i et større perspektiv.

– Om du ser på kommuneplanen for Oslo mot 2050 står vi foran et energimarked i sterk vekst. Det er stor byggeaktivitet i byen og vi kartlegger områder med næringsbygg, lett industri og boliger med behov for både varme og kjøling. Vi jobber systematisk for å møte eksisterende og fremtidige energibehov, sier Iren Røset Aanonsen, forretningsutvikler i Fortum Oslo Varme og leder for den nye avdelingen.

Fortum Oslo Varme eier i dag 600 km med fjernvarmerør og leverer energi til omtrent 200.000 sluttkunder i Oslo. Energiselskapet satser nå både på varme og kjøling, framfor kun fjernvarme.

– Som totalleverandør av termisk energi skal vi levere både varme og kjøling til kunder i Oslo, sier Knut Inderhaug, direktør salg og marked i selskapet.

Må tenke helhetlig

Inderhaug forteller om rådgivning mot byggherrer for å finne de mest energioptimale løsningen i ulike byggeprosjekter.

– Vi opplever at det i dag er en sterk grad av suboptimalisering i Oslo når det gjelder kjøling, og at hver enkelt eiendom optimaliseres for seg selv. Vi ønsker å være bindeleddet som kan rasjonalisere leveransen av kjøling og varme gjennom å se større områder og flere bygg i sammenheng, sier han.

Med selskapets distribusjonsnett for fjernvarme flyttes i dag varme effektivt og til det beste for kunder, byen og miljøet. At selskapet nå skal gjøre dette også for kjøling vil forenkle mye for eiendomsutviklere og samtidig utløse store skalafordeler som kommer alle parter til gode.

– Vår oppgave er å skape et optimalt samspill mellom prosjekter slik at byens ressurser utnyttes best mulig. Vi er blant annet nå i flere prosesser hvor vi vurderer hvordan eksisterende og kommende varmepumpeanlegg kan tilpasses våre muligheter for distribusjon slik at den totale løsningen blir så energieffektiv som mulig, sier Inderhaug.

Saken fortsetter under bildet.

Skal etablere kjølenett for en smartere by

Nå ønsker energiselskapet å etablere et eget distribusjonsnett også for kjøling i deler av byen.

– Vi har allerede et 60 mil langt distribusjonsnett for varme i Oslo, og det er naturlig at vi også etablerer felles løsninger for kjøling. Vi vurderer nå flere områder for etablering av lokale nett basert på mindre produksjonsenheter lokalisert hos kunder. Samtidig ønsker vi på sikt å kunne skape et større sammenhengende nett i byen, noe som mest sannsynlig krever større frittstående produksjonsenheter, sier han.

– Med hovedsentraler som leverer kjøling via et kjølenett, vil det være like enkelt for det enkelte bygg å tilknytte seg en kjøleleveranse som en varmeleveranse. Samtidig vil vi kunne optimalisere den totale termiske energiflyten, både varme og kjøling, på vegne av våre kunder og byen som helhet. En by med fellesløsninger som muliggjør maksimal utnyttelse av eksisterende ressurser er en virkelig smart by, sier Inderhaug.

Saken fortsetter under video.

Samarbeider med etablert fagmiljø i Sverige

Aanonsen forteller at kjølenett er utbredt i andre land, og at søsterselskapet Stockholm Exergi i Sverige har jobbet med kjøleutbygging i mange år.

– I Stockholm leveres det allerede 300 GWh kjøling via kjølenett. Vi har kompetanse og erfaring blant våre kolleger i Sverige som kan benyttes i Norge og. Vi trenger ikke å prøve og feile, men har en unik posisjon til å lykkes med dette, sier hun.

– Det ligger mange tunge krav i byggeprosjektene og vi skal levere den løsningen som fungere best i henhold til VVS-tekniske spesifikasjoner. For å gjøre dette trenger vi en VVS-rådgiver som kan prosjektere både det varme- og kjøletekniske, sier hun.

Vil du være med å utvikle fremtidens energisystem i Oslo?

Varierte arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer tett dialog med byggeiere, byggherrer, entreprenører, rådgivere og konsulenter.

– Det er viktig å ha spisskompetanse på det VVS-tekniske, men man må også kunne se andre type løsninger som kan passe inn i et større system. Det å sparre med konsulenter i slike prosesser er en viktig egenskap for å lykkes, sier hun.

– Vi er opptatt av at løsningene er tilrettelagt slik at de kan tilkobles et kjølenett i fremtiden. Dette innebærer i noen tilfeller lokale tekniske modifikasjoner i bygg. Samtidig vil vi stå ansvarlig for prosjektering av varme- og kjøleløsninger for større områder og konsepter for lokal kjøleproduksjon, sier hun og tilføyer:

– Vi ser etter en innovativ og kreativ person som kan finne nye energieffektive løsninger for kundene. En slik person må ha faglig kunnskap, relevant erfaring og forståelse for norske byggekrav.

Må se det store bildet

Aanonsen forteller at i tillegg til å forstå VVS-tekniske forhold, må kandidatene kunne se energi i en større sammenheng.

– Som energirådgiver må man se helheten og forstå at energidistribusjon er en viktig del av byutviklingen. Stilling passer derfor den som trigges av å være med på å bygge noe nytt, jobbe med bærekraftige løsninger og ønsker å påvirke byutviklingen i Oslo. Dette er starten på et moderne industrieventyr, avslutter Aanonsen.

For mer informasjon om stillingen kontakt:
Knut Inderhaug, direktør salg og marked.
Epost: Knut.Inderhaug@fortum.com
Mobil: 905 14 407

Iren Røset Aanonsen, forretningsutvikler.
Epost: iren.aanonsen@fortum.com
Mobil: 905 51 439

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com