Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

På bildet ser vi fra venstre, Arne Jeksrud, produktsjef for Aquatherm produktene hos Armaturjonsson, produksjonsansvarlig i HR-Rør, Anders Henriksen, Kjell Bernt Kalland, daglig leder i Armaturjonsson, og Thor Thorsen, prosjektleder i HR-Rør AS på taket av Økern Portal.

Armaturjonsson: – For oss var produktivitet, miljø, levetid, og pris viktig for valg av rørsystem i Økern Portal, sier HR-Rør

HR-Rør AS har rørentreprisen i utbyggingen av Økern Portal i Oslo. Bygget som markedsfører seg som Oslos mest fremtidsrettede næringsbygg er på 80.000 kvadratmeter, og har tusenvis av meter Aquatherm blue pipe.

HR-Rør AS har rørentreprisen i utbyggingen av Økern Portal i Oslo. Bygget som markedsfører seg som Oslos mest fremtidsrettede næringsbygg er på 80.000 kvadratmeter, og har tusenvis av meter Aquatherm blue pipe.

Etter samråd med VVS-konsulenten i Erichsen & Horgen AS falt valget på blue pipe —et komposittrør som lages i dimensjoner fra 20 – 630 mm. Rørsystemet sammenføyes med fusjonssveising i dimensjoner opp til og med 125 mm og buttsveises fra 160 mm. Rørsystemet er 100 prosent korrosjonsfritt og strekkfast. Levetiden for rørsystemet er fra 50 til 100 år.

Utbygger markedsfører prestisjebygget på Økern som et sted hvor det skal skapes et bærekraftig fellesskap mellom bedrifter og nærmiljø i et bygg som tilbyr alt fra fleksible kontorlokaler til restaurant- og kulturopplevelser for ansatte og beboere i området.

Saken fortsetter under bildet:

Økern Portal

HR- Rør leverer varme, kjøling, sprinkler og tappevann på Økern Portal. Prosjektet er stort i omfang, og rørleggerbedriften har 106 personer i arbeid daglig ved det nye landemerket på Økern. Bygget nærmer seg ferdigstillelse, og 1.januar 2021 flytter de første 1700 personene inn, mens nye større leietakere flytter inn 1.februar.

– Varmeanlegget i gang kjøres i disse dager, og mekanisk skal bygget stå ferdig 2.november. Frem til endelig sluttdato 1.1.2021, skal det tekniske anlegget testes og prøvekjøres fortløpende. HR-Rør har også stått for energisentralen i bygget som i tillegg er dimensjonert for et nytt hotell som kommer vegg i vegg med næringsbygget, sier produksjonsansvarlig i HR-Rør, Anders Henriksen.

Han påpeker at han er glad og stolt over å ha med seg et dyktig team av prosjektledere fra HR-Rør, med ulike ansvarsoppgaver. Disse er: Tor Bækkelien, med ansvar for energisentralen og hovedføringer, Thor Thorsen med ansvar for sanitæranleggene, Lars Helman for varme- og kjøleanlegg, og Morgan Henrysson for sprinkleranleggene.
– Dette er teamarbeid på høyt nivå for alle involverte i HR-Rør, påpeker Henriksen.

Saken fortsetter under bildet:

Rørføringer av blue og green pipe i bygget.

Stort prosjekt
Siden bygget er modellert og tegnet i BIM har man full oversikt over alle rørføringer i hver etasje og kan fort hente ut alle nødvendige data som trengs for å holde effektiviteten i gang, samt sjekke ut alle avvik.
– Vi begynner å få god kontroll på modelltegninger og BIM, som for oss er et viktig støtteverktøy til vanlige papirtegninger. For oss har det blitt et unnværlig verktøy for å sikre kvaliteten på jobben som utføres. Når det gjelder blue pipe og green pipe henter Erichsen & Horgen data ut fra BIM-biblioteket til Aquatherm GmbH, hvor alle dimensjoner, dokumentspekk og FDVer ligger. Verdt å nevne i denne sammenhengen er at det, i tillegg til blue pipe, ligger over 3000 meter green pipe komposittrør i bygget, sier Lars Helman i HR-Rør.
Han har kontroll over hele bygget, og kan på den måten sikre fremdriften i prosjektet.

Hva var grunnen til at dere valgte blue pipe på Økern Portal?
– Det var en kombinasjon av Erichsen & Horgens innovative miljøfokus og muligheten til å tenke alternativt. Etter flere møter med Arne Jeksrud i Armaturjonsson ble vi overbevist. Det utslagsgivende for valget av blue pipe ble pris og troen på bedre produktivitet. Samtidig reduseres  lekkasjerisikoen, forutsatt at vi håndterer barnesykdommene som kan følge nye rørsystemer. Med blue pipe får vi permanente skjøter, kontra rilling og klemring, hvor sjansen for lekkasjer er større, hvis man gjør feil. Monteres blue pipe systemet feil vil dette enkelt oppdages ved lekkasje under testing. Ved riller og klemring kan det være tett under trykkprøving, så kommer eventuelle lekkasjer og overraskelser i etterkant når bygget er i bruk.  Et annet viktig element er at man sparer mye på vekt, kontra stål. Det er en stor gevinst som er viktig i forhold til helse, miljø og sikkerhet, og man unngår skader, sier produksjonsansvarlig Anders Henriksen.

Opplæring og kursing
Henriksen og Helman poengterer at blue pipe er et nytt rørsystem for HR-Rør.
– Det kan være risikofylt å hive seg på ny teknologi og nye rørsystemer, og det er som regel barnesykdommer man må beherske fort. Alle rørleggerne må bli kurset og opplært. Med blue pipe kreves fusjonssveising i sammenføyningene, og dette må hver rørlegger lære seg ved å fysisk delta på kurs. Her kan vi ikke lære bort på den gamle måten, ved at en er på kurs og så lærer vedkommende opp sine kollegaer. Det er helt utelukket med dette systemet, sier de.

Saken fortsetter under bildet:

– Vi har bare gode erfaringer med blue pipe, og på Økern Portal har vi benyttet alle rørdimensjoner fra 20 mm og opp til 200 mm. Foreløpig har vi besluttet å stoppe ved 125 mm, da det krever ytterligere kvalitetssikring og kursing. Det er viktig å ta et steg av gangen, og i dette prosjektet tok vi faktisk to steg i et jafs med tanke på at det er et nytt rørsystem. På de større dimensjonene trenger vi litt lengre tid på å tilegne oss riktig kunnskap og arbeidsmetodikk.

Saken fortsetter under bildet:

Bare ved kapping av rørene kreves det presisjon og riktig utførelse, påpeker Henriksen
– Vi har måttet bygge enkle arbeidsstasjoner og rigger slik at vi unngår feil ved kapping av rørene.
Vi begynte å kappe med en fintannet snekkersag, men oppdaget raskt at det kan oppstå skader i lamineringen som ikke oppdages før trykkprøving. Derfor måtte vi begynne med motoriserte arbeidssager, og legge rørene horisontalt før vi kappet. Det bidro til at vi fort fikk orden på det.

Blue pipe et rørsystem for fremtiden
HR-Rør sine erfaringer med blue pipe har ifølge Henriksen vært positive.
– I første omgang valgte vi systemet på bakgrunn av produktivitet og pris. Det har innfridd våre forventninger. I tillegg til dette kommer elementer som materialvalg, levetid, miljø, og HMS inn som viktige stikkord i et bærekraftig perspektiv. Det er et sikkert rørsystem som vi helt klart kommer til å benytte i fremtidige prosjekter. Med tanke på å bygge i 100 års perspektiv, er dette produkter for fremtiden.  Jeg leste nylig en artikkel om Avantor AS som opplever utvendig korrosjon på røranlegg for isvann. Dette er et eksempel på at feil behandling av rør kan gi altfor kort levetid. Dette slipper man å tenke på her, sier Henriksen.

Kjell Bernt Kalland i Armaturjonsson og Anders Henriksen mener disse produktene må inn i læreplanene i rørleggerutdanningen.
– Opplæringskontorene gjør en veldig god jobb, og arrangerer særkurs i mange kategorier som våtrom, lift, osv. Her har man et nytt produktområde vi håper kan implementeres i læreplanen, sier de.

Saken fortsetter under bildet:

HR-Rør kjøpte inn alle meterne de trengte av blue pipe i hele bygge for å sikre fremdriften. Disse ble fordelt på de ulike etasjene rundt om i bygget.

I et miljøperspektiv
Armaturjonsson som er leverandør av Aquatherm blue pipe og green pipe, fikk nylig rådgiverfirmaet Erichsen & Horgen til å lage en rapport hvor man analyserte aktuelle rørkvaliteter i prosjektet Økern Portal og sammenlignet miljøpåvirkningen fra stålrør, kobberrør, alupex og Aquatherm plastrør. Konklusjonen i rapporten var klar. Plastrør kommer langt bedre ut enn metallrør.

– Vi synes det er flott at HR-Rør finner alle de fordelene vi selv mener våre Aquatherm-produkter tilfredsstiller, både i form av levetid, materialvalg, HMS og produktivitet. I dag bygges det mange flotte bygg i Norge, både leilighetsbygg og næringsbygg. Da må vi bygge for fremtiden, og byggene må fylles med gode og bærekraftige produkter med lang levetid. Våre blue pipe og green pipe glassfiberarmerte komposittrør (PP-R) er rørsystemer for fremtiden, og vi kan garantere lang levetid. Dette burde flere være opptatt av, sier Kjell Bernt Kalland og Arne Jeksrud i Armaturjonsson.

Armaturjonsson har hatt en salgsøkning på hele 200 % på blue pipe i 2020.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com